Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Jeszcze o Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Jeszcze o Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym

Jeszcze o Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym

Terminy Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) wyznacza się w okresie od dn. 01.09. do dn. 14.09. i w okresie od dn. 01.02. do dn. 14.02.

Powyższe zapisy zawarto w nowym rozp. MZ z dn. 30.07.2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 903), które wchodzi w życie z dniem 01.10.2012 r.

Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek w tej sprawie do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM):

  • do dnia 30.06. roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dn. 01.09. do dn. 30.09.,
  • do dnia 30.11. roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzany jest dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dn. 01.02. do dn. 28.02.

Formularz wniosku, generowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej i pobierany na stronie internetowej CEM, powinien zawierać dane wyszczególnione w § 3 ust. 2 cyt. rozp.

CEM przekazuje dane studentów oraz absolwentów właściwym wydziałom uczelni medycznych w celu weryfikacji prawa do składania LEK lub LDEK.

Dyrektor CEM ustala listy osób zdających w danym miejscu i terminie oraz zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem (zawiadomienie jest przekazywane drogą elektroniczną).

Zakres tematyczny LEK oraz LDEK został określony w § 4 ust. 1–2 cyt. rozp. Osoba przystępująca odpowiednio do LEK bądź LDEK przedstawia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokumenty wymienione w § 7 cyt. rozp.

Test egzaminacyjny powinien być rozwiązany samodzielnie, a za prawidłową odpowiedź na pytanie w teście uznaje się zaznaczenie wyłącznie jednej, prawidłowej odpowiedzi.

Osoby przystępujące do danego LEK albo LDEK mają prawo wglądu do treści zadań testowych w celu składania zastrzeżeń (zadania testowe są udostępniane w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po danym egzaminie). Ustalenie wyników egzaminów następuje po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których wyżej mowa.

Niezwłocznie po ustaleniu wyników LEK lub LDEK CEM przekazuje te wyniki uprawnionym podmiotom za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W omawianym rozp. określono także niezbędną dokumentację, w tym wzory świadectwa złożenia LEK (załącznik nr 6) oraz świadectwa złożenia LDEK (załącznik nr 7).

W razie złożenia wniosku o przystąpienie do LEK albo LDEK składanego po raz czwarty i kolejny, osoba zdająca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł.

 

Autor: Maciej Ofierski
źródło: www.bibliotekakp.pl

 

Przeczytaj także: MZ: Trwa procedura zgłoszenia w Komisji Europejskiej zmiany nazwy LEP na LEK

 

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studia - Dentonet.pl
Lublin: są nowe władze Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Lekarz

Rektor-elekt Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska powołał władze na nową, czteroletnią kadencję (2020-2024). Dziekanem Wydziału Lekarsko-Dentystycznego została prof. dr hab. n. med. Renata Chałas. Zgodnie z decyz...

Czy wrócimy jeszcze do świata sprzed epidemii? [WEBINAR] Lekarz

Takie pytania i przygnębiający nastrój niepewności są dziś powszechne wśród lekarzy dentystów. Zamknięte gabinety lub ich działalność ograniczona do minimum to oczywiste straty finansowe. Najgorsza jest chyba niepewność - bo nikt odpowiedzialny dziś ...

LDEK - Dentonet.pl
Najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy już 8 lutego 2020 r. Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych poinformowało, że najbliższy LDEK odbędzie się 8 lutego 2020 r. Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny. LDEK ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Oso...

ROZWIŃ WIĘCEJ
rada wydziału - Dentonet.pl
Wrocław: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny przestał istnieć Lekarz

1 października br. – w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ustawę 2.0 – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przestał istnieć. – Zabrakło nam roku, by świętować 20-lecie – mówiła prof. Małgorzata Radwan-Oczko, był...

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy: są wyniki jesiennej sesji Lekarz

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2019 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1366 osób, uzyskując średnio 119,7 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 169 punkty, a minimalny – 38 punktów. Czterystu czt...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres