Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Jedynie 30% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia

Brak komentarzy | Publikacja:
Jedynie 30% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia

Jedynie 30% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia

Obecnie trzech na dziesięciu ankietowanych (30%) pozytywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, natomiast dwie trzecie negatywnie (66%), w tym 27% – zdecydowanie negatywnie. W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło zadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej (o 7%), a ubyło niezadowolonych (o 8%) – wynika z badania „Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej” przeprowadzonego przez CBOS.

Z badań CBOS wynika, że ogromna większość Polaków w ciągu ostatniego półrocza korzystała z opieki medycznej, w tym przeważająca część leczyła się w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Obecnie trzech na dziesięciu ankietowanych (30%) pozytywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, a dwie trzecie negatywnie (66%), w tym 27% – zdecydowanie negatywnie. Jedynie nieliczni nie mają wyrobionego zdania na ten temat (4%). W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło zadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej (o 7%), a ubyło niezadowolonych (o 8%).

Kto jest zadowolony z polskiej służby zdrowia?

Niezadowolenie z systemu opieki zdrowotnej najczęściej wyrażają badani w wieku 25-34 lata (76% niezadowolonych), absolwenci wyższych uczelni (74%), ankietowani z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących 2500 zł i więcej (64%) oraz mieszkańcy miast od 20 tys. do 500 tys. mieszkańców (71%–73%). W grupach społeczno-zawodowych krytyczne oceny ponadprzeciętnie często formułują: pracujący na własny rachunek (80%), kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (76%) oraz pracownicy administracyjno-biurowi (77%).

Z kolei zadowolenie z opieki zdrowotnej częściej niż pozostali wyrażają starsi respondenci. Krytycyzm w postrzeganiu opieki zdrowotnej spada po 55. roku życia, a najbardziej zadowoleni są najstarsi ankietowani w wieku 65. lat i więcej (45% zadowolonych). Częściej niż inni pozytywnie na temat opieki zdrowotnej wypowiadają się również mieszkańcy wsi (35%), respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36%), a w grupach społeczno-zawodowych – rolnicy (44%) oraz renciści (43%). Zaznaczyć jednak należy, że nawet w tych grupach więcej jest niezadowolonych niż zadowolonych.

Polacy doceniają kompetencję lekarzy

Zdecydowana większość ankietowanych docenia kompetencję lekarzy (70%) i uważa, że lekarze angażują się w swoją pracę (65%). 68% pozytywnie ocenia dostępność usług lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ponad połowa badanych jest zdania, że w opiece zdrowotnej wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną (59%) oraz nowoczesne rozwiązania (56%). Ankietowani przeważnie są zdania, że nawet w nocy można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską (58%).

Znaczna część respondentów nie ma zdania na temat dostępności opieki medycznej poza miejscem zamieszkania (36%) oraz funkcjonowania opieki nocnej i świątecznej (31%), jednak w ocenach tych aspektów również oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi (odpowiednio: 46% wobec 18% oraz 41% wobec 28%).

Pozostałe kwestie częściej ocenianie są źle niż dobrze. Mniej więcej co drugi badany ma zastrzeżenia co do szybkiej i sprawnej obsługi pacjentów przez administrację placówek (49%), co do równego traktowania pacjentów (49%) oraz co do lokalizacji placówek, w których oferowane są świadczenia (52%). Ponad połowa ankietowanych uważa, że trudno umówić się na wizytę na dogodną godzinę (58%) oraz nie zgadza się ze stwierdzeniem, że leczenie jest bezpłatne (61%). Zdecydowana większość wyraża niezadowolenie z powodu długiego czasu oczekiwania na badania diagnostyczne (66%), niewystarczającej liczby personelu medycznego w szpitalach (70%) oraz trudności w dostępie do specjalistów (83%).

Źródło problemów? Za mało pieniędzy

Połowa badanych (49%) uważa, że problemy z dostępnością i jakością świadczeń uzyskiwanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wynikają po części ze zbyt małych nakładów na służbę zdrowia, a po części z tego, że pieniądze, które się na ten cel przeznacza, są źle wykorzystywane. Mniej więcej co czwarty ankietowany (24%) jest zdania, że problemy te wynikają przede wszystkim z niewłaściwego wykorzystania tych funduszy, a co szósty (16%) wiąże je głównie ze zbyt małymi nakładami na służbę zdrowia.

Kolejki do lekarzy – były, są i … będą. Tak uważa Grzegorz Mazur, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Dlaczego? I co mogłoby ten problem rozwiązać? O tym w materiale filmowym.

Oprac. AF

Fot. Darko Stojanovic, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

nakłady na służbę zdrowia - Dentonet.pl
Nakłady na służbę zdrowia wzrosną szybciej, projekt ustawy gotowy Lekarz

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przyspiesza osiągnięcie 6% PKB na zdrowie do 2024 r. Uwagi można zgł...

dentyści UK - Dentonet.pl
UK: Dentyści NHS delegowani, by wspierać służbę zdrowia Lekarz

W związku z tym, że w Wielkiej Brytanii zawieszono wykonywanie zabiegów stomatologicznych, które nie wymagają pilnej interwencji, cała armia dentystów mających kontrakt z NHS może zostać przeniesiona, by wspierać służbę zdrowia obciążoną pandemią COV...

ROZWIŃ WIĘCEJ
profilaktyka próchnicy - Dentonet.pl
AOTMiT pozytywnie o profilaktyce próchnicy w gminie Jabłonna Asysta

AOTMiT pozytywnie zaopiniowała program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 7-15 lat z gminy Jabłonna. Władze gminy muszą jednak wprowadzić do niego kilka zmian.Przedmiotem opinii AOTMiT był program polityki zdrowotnej dotyczący zapobiegania wys...

podatek od słodzonych napojów - Dentonet.pl
Czy podatek cukrowy przełoży się na poprawę zdrowia Polaków? Lekarz

– Planowany podatek cukrowy nie zadziała jeśli państwo wrzuci wpływy z niego do wspólnego budżetowego worka zamiast przeznaczyć na poprawę zdrowia Polaków. Ponadto uderzy on w najuboższych, którzy będą zmuszeni sięgnąć po tańsze i jeszcze bardziej sz...

klauzula opt-out - Dentonet.pl
Praca lekarza i lekarza dentysty? Jedynie 48 godzin w tygodniu! Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do zarządzających podmiotami leczniczymi o poszanowanie decyzji lekarzy i lekarzy dentystów o ograniczeniu czasu pracy do 48 godzin na tydzień.Przypomnijmy – jakiś czas temu środowiska lekarskie w naszy...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Narodowy Program Zdrowia bez zdrowia jamy ustnej? Lekarz

Rada ministrów wydała niedawno rozporządzenie w sprawie ustalenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Wśród głównych celów operacyjnych programu zabrakło niestety jakichkolwiek zagadnień związanych ze zdrowiem jamy ustnej. Sprzeciwia się t...

raport zdrowe dziąsła
16% Polaków z chorobami przyzębia. I tak od 30 lat Lekarz

- Ciężkie zapalenia przyzębia w 1985 r. stwierdzono u 15% Polaków. Jak jest dziś? Praktycznie bez zmian - mówi prof. dr hab. Tomasz Konopka, wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wśród krajów europejskich, w których przeprowadzono to...

program profilaktyki próchnicy - Dentonet.pl
AOTMIT pozytywnie o profilaktyce próchnicy dla dzieci w Trzebini Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) pozytywnie oceniła program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8-10 lat z gminy Trzebnica.Jak wynika z dokumentacji, grupę docelową programu mają stanowić dzieci w wieku 8-10 lat, zami...

dodatkowe ubezpieczenie - Dentonet.pl
2,3 mln Polaków ma dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne Lekarz

Blisko 2,3 mln Polaków ma dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. To o 14% więcej niż przed rokiem – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Liczba ta prawdopodobnie będzie rosła. Z badań Izby wynika bowiem, że zainteresowanych pakietem zdrowotny...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji