Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Jedynie 30% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Jedynie 30% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia

Jedynie 30% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia

Obecnie trzech na dziesięciu ankietowanych (30%) pozytywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, natomiast dwie trzecie negatywnie (66%), w tym 27% – zdecydowanie negatywnie. W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło zadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej (o 7%), a ubyło niezadowolonych (o 8%) – wynika z badania „Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej” przeprowadzonego przez CBOS.

Z badań CBOS wynika, że ogromna większość Polaków w ciągu ostatniego półrocza korzystała z opieki medycznej, w tym przeważająca część leczyła się w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Obecnie trzech na dziesięciu ankietowanych (30%) pozytywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, a dwie trzecie negatywnie (66%), w tym 27% – zdecydowanie negatywnie. Jedynie nieliczni nie mają wyrobionego zdania na ten temat (4%). W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło zadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej (o 7%), a ubyło niezadowolonych (o 8%).

Kto jest zadowolony z polskiej służby zdrowia?

Niezadowolenie z systemu opieki zdrowotnej najczęściej wyrażają badani w wieku 25-34 lata (76% niezadowolonych), absolwenci wyższych uczelni (74%), ankietowani z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących 2500 zł i więcej (64%) oraz mieszkańcy miast od 20 tys. do 500 tys. mieszkańców (71%–73%). W grupach społeczno-zawodowych krytyczne oceny ponadprzeciętnie często formułują: pracujący na własny rachunek (80%), kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (76%) oraz pracownicy administracyjno-biurowi (77%).

Z kolei zadowolenie z opieki zdrowotnej częściej niż pozostali wyrażają starsi respondenci. Krytycyzm w postrzeganiu opieki zdrowotnej spada po 55. roku życia, a najbardziej zadowoleni są najstarsi ankietowani w wieku 65. lat i więcej (45% zadowolonych). Częściej niż inni pozytywnie na temat opieki zdrowotnej wypowiadają się również mieszkańcy wsi (35%), respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36%), a w grupach społeczno-zawodowych – rolnicy (44%) oraz renciści (43%). Zaznaczyć jednak należy, że nawet w tych grupach więcej jest niezadowolonych niż zadowolonych.

Polacy doceniają kompetencję lekarzy

Zdecydowana większość ankietowanych docenia kompetencję lekarzy (70%) i uważa, że lekarze angażują się w swoją pracę (65%). 68% pozytywnie ocenia dostępność usług lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ponad połowa badanych jest zdania, że w opiece zdrowotnej wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną (59%) oraz nowoczesne rozwiązania (56%). Ankietowani przeważnie są zdania, że nawet w nocy można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską (58%).

Znaczna część respondentów nie ma zdania na temat dostępności opieki medycznej poza miejscem zamieszkania (36%) oraz funkcjonowania opieki nocnej i świątecznej (31%), jednak w ocenach tych aspektów również oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi (odpowiednio: 46% wobec 18% oraz 41% wobec 28%).

Pozostałe kwestie częściej ocenianie są źle niż dobrze. Mniej więcej co drugi badany ma zastrzeżenia co do szybkiej i sprawnej obsługi pacjentów przez administrację placówek (49%), co do równego traktowania pacjentów (49%) oraz co do lokalizacji placówek, w których oferowane są świadczenia (52%). Ponad połowa ankietowanych uważa, że trudno umówić się na wizytę na dogodną godzinę (58%) oraz nie zgadza się ze stwierdzeniem, że leczenie jest bezpłatne (61%). Zdecydowana większość wyraża niezadowolenie z powodu długiego czasu oczekiwania na badania diagnostyczne (66%), niewystarczającej liczby personelu medycznego w szpitalach (70%) oraz trudności w dostępie do specjalistów (83%).

Źródło problemów? Za mało pieniędzy

Połowa badanych (49%) uważa, że problemy z dostępnością i jakością świadczeń uzyskiwanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wynikają po części ze zbyt małych nakładów na służbę zdrowia, a po części z tego, że pieniądze, które się na ten cel przeznacza, są źle wykorzystywane. Mniej więcej co czwarty ankietowany (24%) jest zdania, że problemy te wynikają przede wszystkim z niewłaściwego wykorzystania tych funduszy, a co szósty (16%) wiąże je głównie ze zbyt małymi nakładami na służbę zdrowia.

Kolejki do lekarzy – były, są i … będą. Tak uważa Grzegorz Mazur, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Dlaczego? I co mogłoby ten problem rozwiązać? O tym w materiale filmowym.

Oprac. AF

Fot. Darko Stojanovic, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

opieka zdrowotna 12 listopada
Co z opieką zdrowotną 12 listopada? Ministerstwo odpowiada Lekarz

Na mocy decyzji sejmu i senatu 12 listopada 2018 r. będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Ministerstwo zdrowia w specjalnym komunikacie poinformowało jednak, że świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane tego dnia bez przeszkód.Jak poinform...

dodatkowe ubezpieczenie
2,3 mln Polaków ma dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne Lekarz

Blisko 2,3 mln Polaków ma dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. To o 14% więcej niż przed rokiem – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Liczba ta prawdopodobnie będzie rosła. Z badań Izby wynika bowiem, że zainteresowanych pakietem zdrowotny...

raport NIK - Dentonet.pl
NIK: opieka stomatologiczna nad uczniami do pilnej poprawy Lekarz

Według opublikowanego właśnie raportu NIK, dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Oprócz niewystarczającej liczby lekarzy, brakuje m.in. współdziałania i koordynacji pomiędzy podmiotami odpow...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ankieta NIL
Lekarze dentyści o swojej pracy i sytuacji w służbie zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska opublikowała raport z badania przeprowadzonego na grupie 3290 lekarzy i lekarzy dentystów między 13 kwietnia a 6 maja 2018 r. Uczestnicy ankiety wypowiadali się m.in. na temat swojej satysfakcji z pracy zawodowej oraz ogólnej s...

samopoczucie Polaków - Dentonet.pl
Samopoczucie Polaków na 3+, regularnie badają krew i... zęby Asysta

Polacy oceniają swoje codzienne samopoczucie na 3+ – zarówno stan zdrowia, jak i kondycję psychiczną oraz fizyczną. Regularne badania profilaktyczne, m.in. badania krwi oraz stomatologiczne, wykonuje co trzeci Polak a co dziesiąty w ogóle nie kontrol...

nocna opieka stomatologiczna
Podstawowa opieka zdrowotna w nocy i święta po nowemu Pacjent

Pierwszego października zmieniła się lista placówek świadczących nocną i świąteczną pomoc medyczną. Większość placówek, podobnie jak do końca września, nadal świadczy takie usługi. Niektóre jednak przestały, inne zaczęły - dlatego warto zaktualizować...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres