Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Jedynie 30% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Jedynie 30% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia

Jedynie 30% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia

Obecnie trzech na dziesięciu ankietowanych (30%) pozytywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, natomiast dwie trzecie negatywnie (66%), w tym 27% – zdecydowanie negatywnie. W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło zadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej (o 7%), a ubyło niezadowolonych (o 8%) – wynika z badania „Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej” przeprowadzonego przez CBOS.

Z badań CBOS wynika, że ogromna większość Polaków w ciągu ostatniego półrocza korzystała z opieki medycznej, w tym przeważająca część leczyła się w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Obecnie trzech na dziesięciu ankietowanych (30%) pozytywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, a dwie trzecie negatywnie (66%), w tym 27% – zdecydowanie negatywnie. Jedynie nieliczni nie mają wyrobionego zdania na ten temat (4%). W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło zadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej (o 7%), a ubyło niezadowolonych (o 8%).

Kto jest zadowolony z polskiej służby zdrowia?

Niezadowolenie z systemu opieki zdrowotnej najczęściej wyrażają badani w wieku 25-34 lata (76% niezadowolonych), absolwenci wyższych uczelni (74%), ankietowani z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących 2500 zł i więcej (64%) oraz mieszkańcy miast od 20 tys. do 500 tys. mieszkańców (71%–73%). W grupach społeczno-zawodowych krytyczne oceny ponadprzeciętnie często formułują: pracujący na własny rachunek (80%), kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (76%) oraz pracownicy administracyjno-biurowi (77%).

Z kolei zadowolenie z opieki zdrowotnej częściej niż pozostali wyrażają starsi respondenci. Krytycyzm w postrzeganiu opieki zdrowotnej spada po 55. roku życia, a najbardziej zadowoleni są najstarsi ankietowani w wieku 65. lat i więcej (45% zadowolonych). Częściej niż inni pozytywnie na temat opieki zdrowotnej wypowiadają się również mieszkańcy wsi (35%), respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36%), a w grupach społeczno-zawodowych – rolnicy (44%) oraz renciści (43%). Zaznaczyć jednak należy, że nawet w tych grupach więcej jest niezadowolonych niż zadowolonych.

Polacy doceniają kompetencję lekarzy

Zdecydowana większość ankietowanych docenia kompetencję lekarzy (70%) i uważa, że lekarze angażują się w swoją pracę (65%). 68% pozytywnie ocenia dostępność usług lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ponad połowa badanych jest zdania, że w opiece zdrowotnej wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną (59%) oraz nowoczesne rozwiązania (56%). Ankietowani przeważnie są zdania, że nawet w nocy można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską (58%).

Znaczna część respondentów nie ma zdania na temat dostępności opieki medycznej poza miejscem zamieszkania (36%) oraz funkcjonowania opieki nocnej i świątecznej (31%), jednak w ocenach tych aspektów również oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi (odpowiednio: 46% wobec 18% oraz 41% wobec 28%).

Pozostałe kwestie częściej ocenianie są źle niż dobrze. Mniej więcej co drugi badany ma zastrzeżenia co do szybkiej i sprawnej obsługi pacjentów przez administrację placówek (49%), co do równego traktowania pacjentów (49%) oraz co do lokalizacji placówek, w których oferowane są świadczenia (52%). Ponad połowa ankietowanych uważa, że trudno umówić się na wizytę na dogodną godzinę (58%) oraz nie zgadza się ze stwierdzeniem, że leczenie jest bezpłatne (61%). Zdecydowana większość wyraża niezadowolenie z powodu długiego czasu oczekiwania na badania diagnostyczne (66%), niewystarczającej liczby personelu medycznego w szpitalach (70%) oraz trudności w dostępie do specjalistów (83%).

Źródło problemów? Za mało pieniędzy

Połowa badanych (49%) uważa, że problemy z dostępnością i jakością świadczeń uzyskiwanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wynikają po części ze zbyt małych nakładów na służbę zdrowia, a po części z tego, że pieniądze, które się na ten cel przeznacza, są źle wykorzystywane. Mniej więcej co czwarty ankietowany (24%) jest zdania, że problemy te wynikają przede wszystkim z niewłaściwego wykorzystania tych funduszy, a co szósty (16%) wiąże je głównie ze zbyt małymi nakładami na służbę zdrowia.

Kolejki do lekarzy – były, są i … będą. Tak uważa Grzegorz Mazur, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Dlaczego? I co mogłoby ten problem rozwiązać? O tym w materiale filmowym.

Oprac. AF

Fot. Darko Stojanovic, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

jak_poprawic_kondycje_zima.jpg
Porady Narodowego Funduszu Zdrowia na ferie zimowe Pacjent

Czy narciarstwo, saneczkarstwo amatorskie oraz łyżwiarstwo to sporty o dużym ryzyku urazowym? Nie zapeszajmy, ale ... Na rozpoczynające się ferie zimowe Narodowy Fundusz Zdrowia ma serię porad dla pacjentów. Pierwsza dotyczy nagłego leczenia w razie ...

opieka zdrowotna 12 listopada
Co z opieką zdrowotną 12 listopada? Ministerstwo odpowiada Lekarz

Na mocy decyzji sejmu i senatu 12 listopada 2018 r. będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Ministerstwo zdrowia w specjalnym komunikacie poinformowało jednak, że świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane tego dnia bez przeszkód.Jak poinform...

raport NIK - Dentonet.pl
NIK: opieka stomatologiczna nad uczniami do pilnej poprawy Lekarz

Według opublikowanego właśnie raportu NIK, dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Oprócz niewystarczającej liczby lekarzy, brakuje m.in. współdziałania i koordynacji pomiędzy podmiotami odpow...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ankieta NIL
Lekarze dentyści o swojej pracy i sytuacji w służbie zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska opublikowała raport z badania przeprowadzonego na grupie 3290 lekarzy i lekarzy dentystów między 13 kwietnia a 6 maja 2018 r. Uczestnicy ankiety wypowiadali się m.in. na temat swojej satysfakcji z pracy zawodowej oraz ogólnej s...

samopoczucie Polaków - Dentonet.pl
Samopoczucie Polaków na 3+, regularnie badają krew i... zęby Asysta

Polacy oceniają swoje codzienne samopoczucie na 3+ – zarówno stan zdrowia, jak i kondycję psychiczną oraz fizyczną. Regularne badania profilaktyczne, m.in. badania krwi oraz stomatologiczne, wykonuje co trzeci Polak a co dziesiąty w ogóle nie kontrol...

nocna opieka stomatologiczna
Podstawowa opieka zdrowotna w nocy i święta po nowemu Pacjent

Pierwszego października zmieniła się lista placówek świadczących nocną i świąteczną pomoc medyczną. Większość placówek, podobnie jak do końca września, nadal świadczy takie usługi. Niektóre jednak przestały, inne zaczęły - dlatego warto zaktualizować...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres