Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jakie warunki musi spełniać dentysta, aby otworzyć gabinet?

Publikacja:
Jakie warunki musi spełniać dentysta, aby otworzyć gabinet?

Jakie warunki musi spełniać dentysta, aby otworzyć gabinet?

Każdy dentysta, który chce założyć swój gabinet stomatologiczny, musi spełnić szereg ustawowych warunków. Co ciekawe, istnieje także możliwość uruchomienia gabinetu przez osobę, która nie posiada wykształcenia stomatologicznego.

Jedną z możliwych form prowadzenia gabinetu stomatologicznego przez dentystę jest indywidualna lub grupowa praktyka lekarska. Zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, lekarz i lekarz-dentysta wykonujący działalność w formie indywidualnej bądź grupowej praktyki lekarskiej musi spełniać następujące warunki:

• posiadać prawo wykonywania zawodu,
• nie może być:
– zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
– ukarany zawieszeniem prawa wykonywania zawodu,
– pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
• dysponować lokalem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
• uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
• zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Co ciekawe, gabinet stomatologiczny może uruchomić także osoba bez wykształcenia kierunkowego. W takich przypadkach może on być jednak prowadzony jedynie w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ).

Wówczas osoba taka również musi spełnić jednak szereg warunków:

• zapewnić, aby świadczenia były udzielanie tylko i wyłącznie przez osoby z prawem do wykonywania zawodu lekarza-dentysty oraz spełniające wymagania zdrowotne,
• posiadać lokal i wyposażenie, odpowiadające określonym wymaganiom,
• stosować wyroby medycznie zgodnie z zapisami ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
• zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zanim lekarz-dentysta będzie mógł uruchomić gabinet, ma również obowiązek rejestracji działalności gospodarczej oraz uzyskania wpisu do rejestru. W tym celu należy złożyć wniosek w okręgowej izbie lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza. Muszą się w nim znajdować takie elementy, jak imię i nazwisko lekarza, numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza, adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, numer NIP, adres do korespondencji oraz posiadane specjalizacje.

Czym kierować się przy wyborze lokalizacji pod pierwszy gabinet? Na co zwrócić szczególną uwagę? Cennych porad udziela Kamil Kuczewski.

AF
Fot. Darko Stojanovic, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

pobranie krwi - Dentonet.pl
Kiedy lekarz dentysta musi pobrać krew... [video] Lekarz

Ta pozornie nieskomplikowana dla przedstawicieli zawodów medycznych czynność okazuje się sprawiać pewne trudności. Tymczasem w gabinetach stomatologicznych, a już szczególnie tych oferujących dodatkowe usługi medycyny estetycznej, potrzeba pobrania k...

e-recepta - Dentonet.pl
Co lekarz dentysta musi wiedzieć o wystawianiu e-recept? Lekarz

Przypomnijmy – od 8 stycznia 2020 r. lekarze i lekarze dentyści mają obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedostępności systemu informatycznego, można jednak wystawić tradycyjną receptę w pos...

gabinety szkolne
Jakie ryzyko może podjąć lekarz dentysta podczas terapii? Lekarz

Jakie ryzyko może podjąć lekarz dentysta? - Tylko takie, które może skutkować wydłużeniem czasu jego pracy, ale nigdy nie może być związane z jakimkolwiek ryzykiem dla pacjenta - mówi dr n. med. Marcin Aluchna. Rozmawiamy o bogatej ofercie producentó...

ROZWIŃ WIĘCEJ
stomatologiczne wakacje
Ból zęba może popsuć wymarzony urlop. Ale nie musi Pacjent

Bóle zębów należą do tych najbardziej dokuczliwych, dlatego jeśli do nich dochodzi - a już szczególnie podczas wakacji - staramy się im zaradzić jak najszybciej. Najlepszą i najskuteczniejszą metodą jest wizyta u lekarza dentysty. Może zdarzyć się ta...

zawadka2
Czy asystowanie przy zabiegach endodontycznych musi być nudne? Asysta

Czy praca asystentki lekarza dentysty wykonującego leczenie kanałowe musi być nudna? Nie musi! Dlaczego? I jak to osiągnąć? To temat jednego z wykładów podczas tegorocznej konferencji ASYSDENT. Wykład wygłosi dypl. hig. stom. Martyna Zawadka. Zapr...

asystowanie w endodoncji - Dentonet.pl
Asystowanie w endodoncji nie musi być nudne! Asysta

Czy praca asystentki lekarza dentysty wykonującego leczenie kanałowe musi być nudna? Nie musi! Dlaczego? I jak to osiągnąć? To temat jednego z wykładów podczas tegorocznej konferencji ASYSDENT. Wykład wygłosi dypl. hig. stom. Martyna Zawadka. ASYS...

środki ochrony dla asysty-stomatologicznej - Dentonet.pl
Pacjent bez podejrzenia SARS-CoV-2 – jak musi chronić się asysta? Asysta

Kilka dni temu ministerstwo zdrowia opublikowało wytyczne dla praktyk stomatologicznych przyjmujących pacjentów w czasie pandemii koronawirusa. Znalazły się w nich zapisy nie tylko dla lekarzy dentystów, ale również asystentek stomatologicznych. Doty...

środki ochrony dla asysty - Dentonet.pl
Pacjent z SARS-CoV-2 w gabinecie – jak musi chronić się asysta? Asysta

W wytycznych ministerstwa zdrowia dotyczących leczenia stomatologicznego w czasie pandemii koronawirusa znalazł się opis wymaganych środków ochrony dla zespołu stomatologicznego w przypadku leczenia pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, w tra...

Ewa Mazur-Pawłowska - Dentonet.pl
Dokumentacja pacjenta w stomatologii - co musi wiedzieć asysta? Asysta

- Zapraszam na mój wykład podczas konferencji ASYSDENT 2020 – mówi mec. Ewa Mazur-Pawłowska, jedna z wykładowców tegorocznego ASYSDENTU. – Przedstawię Państwu koncepcję przygotowywania podstawowej dokumentacji pacjenta w stomatologii. Jest to bardzo ...

ministerstwo
Ministerstwo: profilaktyka zdrowotna musi wrócić do szkół Lekarz

Tuż przed majówką w Szkole Podstawowej w Zakliczynie wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wzięła udział w uroczystym otwarciu gabinetu stomatologicznego. W ramach programu „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodz...

grafika
Pierwszy webinar "Co stomatolog musi wiedzieć o hemostazie" już za nami Lekarz

- Mam przyjemność zaprezentować Państwu problemy hemostazy, z którymi możecie zetknąć się w swoich gabinetach stomatologicznych – mówiła do uczestników webinaru "Zdrowy uśmiech to nie wszystko? Co stomatolog musi wiedzieć o hemostazie" dr n. med. Mag...