Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Jakie warunki musi spełniać dentysta, aby otworzyć gabinet?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Jakie warunki musi spełniać dentysta, aby otworzyć gabinet?

Jakie warunki musi spełniać dentysta, aby otworzyć gabinet?

Każdy dentysta, który chce założyć swój gabinet stomatologiczny, musi spełnić szereg ustawowych warunków. Co ciekawe, istnieje także możliwość uruchomienia gabinetu przez osobę, która nie posiada wykształcenia stomatologicznego.

Jedną z możliwych form prowadzenia gabinetu stomatologicznego przez dentystę jest indywidualna lub grupowa praktyka lekarska. Zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, lekarz i lekarz-dentysta wykonujący działalność w formie indywidualnej bądź grupowej praktyki lekarskiej musi spełniać następujące warunki:

• posiadać prawo wykonywania zawodu,
• nie może być:
– zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
– ukarany zawieszeniem prawa wykonywania zawodu,
– pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
• dysponować lokalem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
• uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
• zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Co ciekawe, gabinet stomatologiczny może uruchomić także osoba bez wykształcenia kierunkowego. W takich przypadkach może on być jednak prowadzony jedynie w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ).

Wówczas osoba taka również musi spełnić jednak szereg warunków:

• zapewnić, aby świadczenia były udzielanie tylko i wyłącznie przez osoby z prawem do wykonywania zawodu lekarza-dentysty oraz spełniające wymagania zdrowotne,
• posiadać lokal i wyposażenie, odpowiadające określonym wymaganiom,
• stosować wyroby medycznie zgodnie z zapisami ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
• zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zanim lekarz-dentysta będzie mógł uruchomić gabinet, ma również obowiązek rejestracji działalności gospodarczej oraz uzyskania wpisu do rejestru. W tym celu należy złożyć wniosek w okręgowej izbie lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza. Muszą się w nim znajdować takie elementy, jak imię i nazwisko lekarza, numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza, adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, numer NIP, adres do korespondencji oraz posiadane specjalizacje.

Czym kierować się przy wyborze lokalizacji pod pierwszy gabinet? Na co zwrócić szczególną uwagę? Cennych porad udziela Kamil Kuczewski.

AF
Fot. Darko Stojanovic, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

asystowanie w endodoncji - Dentonet.pl
Asystowanie w endodoncji nie musi być nudne! Asysta

Czy praca asystentki lekarza dentysty wykonującego leczenie kanałowe musi być nudna? Nie musi! Dlaczego? I jak to osiągnąć? To temat jednego z wykładów podczas tegorocznej konferencji ASYSDENT. Wykład wygłosi dypl. hig. stom. Martyna Zawadka. ASYS...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
Jakie wynagrodzenie dla dentystów na stażu podyplomowym? Lekarz

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, od 1 lipca 2020 r. lekarz i lekarz dentysta na stażu podyplomowym będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2900 zł brutto. NIL domaga się podwyższenia tej kwoty. Zgodnie z projektem rozporządzenia...

Pierwszy webinar "Co stomatolog musi wiedzieć o hemostazie" już za nami Lekarz

- Mam przyjemność zaprezentować Państwu problemy hemostazy, z którymi możecie zetknąć się w swoich gabinetach stomatologicznych – mówiła do uczestników webinaru "Zdrowy uśmiech to nie wszystko? Co stomatolog musi wiedzieć o hemostazie" dr n. med. Mag...

ROZWIŃ WIĘCEJ
"Każda treść publikowana w social mediach musi mieć wartość" Lekarz

– Social media to narzędzia, które pozwalają budować wizerunek lekarza dentysty zarówno w stosunku do pacjentów, jak i innych lekarzy – mówiła podczas sobotniego webinaru „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” lek. dent. Anna Kuśnierczak, znana również jako ...

testy na koronawirusa - Dentonet.pl
"Cały personel medyczny musi mieć powszechny dostęp do testów" Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało o jak najszersze zapewnienie dostępności testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu w kraju. – Dostępność do tych testów powinna być powszechna w odniesieniu do personelu medycznego uczestnicz...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres