Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Jak się wdraża ISO?

Brak komentarzy | Publikacja:

Jak się wdraża ISO?

 

Aby właściwie przygotować placówkę do procesu certyfikacji niezbędne jest wykonanie następujących prac:

 

 

Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008

 

 

   Etap I.
 • Analiza funkcjonowania firmy pod kątem wymagań normy ISO 9001:2008
 • Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2008
 • Opracowanie struktury organizacyjnej z uwzględnieniem wymagań normy, zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień
 • Opracowanie polityki jakości i celów jakościowych, identyfikacja zadań oraz programów do ich realizacji
 • Ustalenie procesów oraz określenie mapy procesów
 • Opracowanie struktury dokumentów
 • Identyfikacja wymagań prawnych
   Etap II.
 • Opracowanie procedur systemowych
 • Opis procesów – opracowanie procedur i instrukcji operacyjnych
 • Opracowanie księgi jakości
 • Weryfikacja dokumentów, zatwierdzenie i wdrożenie
 • Sporządzenie wymaganych zapisów jakości
   Etap III.
 • Przygotowanie dokumentów do auditu wewnętrznego
 • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego
 • Przeprowadzenie działań doskonalących (korygujących i zapobiegawczych) – wdrożenie i ocena skuteczności
 • Rozpoznanie rynku w zakresie ofert certyfikacji odpowiednio do potrzeb firmy
 • Przygotowanie do przeglądu zarządzania i pomoc w jego przeprowadzeniu
 • Pomoc w trakcie auditu certyfikującego

Terminy i czas realizacji wdrożenia zależą od organizacji, zwykle prace trwają od 3 do 6 miesięcy

Tagi: ISO

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji