Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jak przebiega wyrejestrowanie kasy fiskalnej – opis procedury

Brak komentarzy | Publikacja:
Jak przebiega wyrejestrowanie kasy fiskalnej – opis procedury

Jak przebiega wyrejestrowanie kasy fiskalnej – opis procedury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrejestrowanie kasy fiskalnej musi przebiegać w formie narzuconej przez Ministra Finansów. Podatnik, który samowolnie zlikwiduje urządzenie i nie przeprowadzi obowiązkowego w takiej sytuacji odczytu pamięci, raczej nie będzie mógł liczyć na pobłażliwość fiskusa. Pracownik skarbówki, działając na podstawie art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego ("Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych"), prawie na pewno ukarze go grzywną. Likwidując kasę należy więc przestrzegać wymaganej przez Urząd Skarbowy procedury i uniknąć w ten sposób niepotrzebnych kłopotów.


O zamiarze likwidacji kasy zawiadamy US oraz serwisanta
Wyrejestrowanie kasy fiskalnej zawsze jest przeprowadzane w obecności 3 osób: użytkownika urządzenia, przedstawiciela organu podatkowego oraz serwisanta. W pierwszej kolejności musimy więc poinformować oba te podmioty. W tym celu:
1. Możemy udać się do Urzędu Skarbowego i złożyć w okienku „Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego” oraz "Wniosek o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej", a następnie: ustalić z pracownikiem skarbówki termin i miejsce wyrejestrowania kasy i przekazać tę informację serwisantowi.
2. Opcja druga – możemy też scedować załatwienie wszystkich formalności na serwis. W takim przypadku to serwisant uzgadania z fiskusem termin wyrejestrowania kasy i składa w US wnioski w naszym imieniu.
Z reguły procedura odczytu jest przeprowadzana w siedzibie urzędu skarbowego (tak więc kasę lub kasy należy do skarbówki dowieźć, nie zapominając przy okazji o książce serwisowej). Bywa jednak, choć bardzo rzadko, iż przedstawiciel fiskusa zgadza się na wyrejestrowanie kasy w miejscu jej użytkowania lub w firmie serwisującej urządzenia.

Jak napisać „Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego"
„Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy” powinien być sporządzony według wzoru, który został podany w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Jednak treść drugiego wniosku nie została odgórnie narzucona przez ustawodawcę. Dlatego podatnik może skorzystać z gotowego formularza (wzór „Wniosku o dokonanie odczytu” można znaleźć na stronach niektórych urzędów skarbowych lub na stronach producentów urządzeń fiskalnych), może też ów dokument napisać odręcznie. W tym ostatnim przypadku pismo musi zawierać następujące informacje:
1. Dane podatnika: nazwę firmy/imię i nazwisko, adres, NIP/ REGON, datę i miejsce,
2. Dane urządzenia zgłoszonego do odczytu – obowiązkowo podajemy typ/model kasy, numer ewidencyjny (czyli numer nadany przez urząd skarbowy i zapisany na obudowie), numer unikatowy i numer fabryczny (te informacje znajdziemy w książce serwisowej), datę fiskalizacji oraz adres, pod którym do tej pory była zainstalowana kasa.
3. Powód wystąpienia o przeprowadzenie odczytu: np. zapełnienie pamięci fiskalnej, uszkodzenie modułu fiskalnego skutkujące koniecznością wymiany całego urządzenia, zamknięcie działalności gospodarczej, ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania likwidacyjnego.
4. Dwa oświadczenia o następującej treści:
– „Oświadczam, że nie korzystałem/korzystałem z ulgi z tytułu zakupu kasy (niepotrzebne skreślić),
– Oświadczam, że kasa była użytkowana krócej niż trzy lata, w związku z tym zwracam ulgę z tytułu kupna kasy w wysokości …..zł na konto urzędu skarbowego.
5. Opcjonalnie – informację o dalszym losie kasy po dokonanym odczycie (np. „Oświadczam, że urządzenie po odczycie pamięci fiskalnej zostanie przekazana do serwisu/firmy utylizacyjnej w celu złomowania”).
6. Czytelny podpis i pieczątkę firmy


Ważne! Jeżeli przeprowadzamy odczyt pamięci w związku z wymianą modułu fiskalnego, powinniśmy jednocześnie z „Wnioskiem” złożyć w US druczek „Zgłoszenie kasy przez podatnika".


Na czym polega odczyt pamięci?
W obecności urzędnika skarbowego oraz właściciela kasy serwisant – po sprawdzeniu całości plomb zabezpieczających moduł fiskalny – drukuje okresowy raport rozliczeniowy obejmujący cały okres eksploatacji urządzenia (tj. od dnia fiskalizacji kasy do dnia jej wyrejestrowania). Sporządzenie wydruku blokuje działanie modułu fiskalnego i sprawia, iż od tego momentu kasa traci funkcję ewidencjonowania obrotów: nie da się już na niej wydrukować żadnego raportu ani nie jest możliwe prowadzenie na niej sprzedaży.
Po przeprowadzonym odczycie i sprawdzeniu poprawności wpisów w książce serwisowej pracownik skarbówki sporządza protokół stanowiący ostateczne potwierdzenie likwidacji urządzenia. Dokument ten jest spisywany w trzech egzemplarzach, po jednym dla użytkownika kasy, serwisanta i urzędu skarbowego. Następnie fiskus wykreśla urządzenie ze swojej ewidencji i oddaje je do dyspozycji użytkownikowi.


B.Sz.
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Termin przeglądu kasy fiskalnej w gabinecie można odroczyć Lekarz

Jak poinformowało ministerstwo finansów, z powodu zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem, podatnicy mogą wnioskować o odroczenie terminu przeglądu kasy rejestrującej. Należy to jednak zrobić przed upływem tego terminu. Przypomnijmy...

usuwanie kamienia nazebnego
Usuwanie kamienia nazębnego w gabinecie – jak przebiega? Pacjent

Usuwanie kamienia nazębnego to zabieg, który pozwala zadbać nie tylko o estetykę uśmiechu, ale także zdrowie zębów oraz dziąseł. Na czym dokładnie polega i jak przebiega? Podpowiadamy!Kamień nazębny tworzy się przede wszystkim z bakterii i węglowodan...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy on-line w gabinetach stomatologicznych później? Lekarz

Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą, by obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych on-line dla kolejnych branż, w tym stomatologicznej, został przesunięty na 1 lipca 2022 r. Przypomnijmy – kasy fiskalne on-line to urządzenia rejestrująco-informatyczne, ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
RTG zębów - Dentonet.pl
Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów? Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący stanu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgen...

Zdjęcie 12
Przetrwały ząb mleczny - podwyższenie do okluzji (opis przypadku) Lekarz

Przetrwałe zęby trzonowe mleczne, na skutek braku zawiązka zęba przedtrzonowego stałego, stanowią trudne wyzwanie dla każdego dentysty. Stomatolog podejmując decyzję, co dalej z tym zębem zrobić, musi wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, w tym m....

aspiracja zęba do płuca - Dentonet.pl
Aspiracja zęba do płuca u 4-latka z zespołem Downa [opis przypadku] Lekarz

Aspiracja zęba do dróg oddechowych pozostaje rzadkim przypadkiem w praktyce stomatologicznej, niemniej może do niego dojść, szczególnie gdy pacjentem jest dziecko lub osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Doniesienia o aspiracji ciał obcych u p...

Konferencja Mistrzów 5
"Procedury połączyć w całość" - o planowaniu leczenia Lekarz

- Planowanie w leczeniu jest podstawą. Myślę, że to właśnie na nas, a więc tych, którzy szkolą podyplomowo, spoczywa odpowiedzialność za to, żeby tego lekarzy uczyć. Na uczelniach lekarze uczeni się bowiem głównie procedur - mówi dr hab. n. med. Jan ...

rak brodawkowaty tarczycy - Dentonet.pl
Rak brodawkowaty tarczycy – przerzuty do żuchwy (opis przypadku) Lekarz

Nowotwory tarczycy występują rzadko – stanowią około 1% wszystkich raków złośliwych. Przy wczesnej diagnozie i prawidłowym leczeniu przeżywalność po 10 latach od rozpoczęcia terapii wynosi około 90%. Rak tarczycy najczęściej diagnozowany jest w czwar...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Od 2021 r. kasy fiskalne on-line obowiązkowe dla dentystów Lekarz

Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą stosować kasy fiskalne on-line – urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od 2021 r. będą one obowiązkowe dl...

amalgamat - Dentonet.pl
Jak przebiega separacja amalgamatu stomatologicznego? Lekarz

Na czym polega dokładnie proces separacji amalgamatu? W jaki sposób urządzenia oddzielają fragmenty tego wypełnienia? Jak gwarantowana jest skuteczność separacji? Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego na temat tego procesu. Tu wątpliwości właś...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji