Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jak przebiega wyrejestrowanie kasy fiskalnej – opis procedury

Publikacja:
Jak przebiega wyrejestrowanie kasy fiskalnej – opis procedury

Jak przebiega wyrejestrowanie kasy fiskalnej – opis procedury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrejestrowanie kasy fiskalnej musi przebiegać w formie narzuconej przez Ministra Finansów. Podatnik, który samowolnie zlikwiduje urządzenie i nie przeprowadzi obowiązkowego w takiej sytuacji odczytu pamięci, raczej nie będzie mógł liczyć na pobłażliwość fiskusa. Pracownik skarbówki, działając na podstawie art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego ("Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych"), prawie na pewno ukarze go grzywną. Likwidując kasę należy więc przestrzegać wymaganej przez Urząd Skarbowy procedury i uniknąć w ten sposób niepotrzebnych kłopotów.


O zamiarze likwidacji kasy zawiadamy US oraz serwisanta
Wyrejestrowanie kasy fiskalnej zawsze jest przeprowadzane w obecności 3 osób: użytkownika urządzenia, przedstawiciela organu podatkowego oraz serwisanta. W pierwszej kolejności musimy więc poinformować oba te podmioty. W tym celu:
1. Możemy udać się do Urzędu Skarbowego i złożyć w okienku „Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego” oraz "Wniosek o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej", a następnie: ustalić z pracownikiem skarbówki termin i miejsce wyrejestrowania kasy i przekazać tę informację serwisantowi.
2. Opcja druga – możemy też scedować załatwienie wszystkich formalności na serwis. W takim przypadku to serwisant uzgadania z fiskusem termin wyrejestrowania kasy i składa w US wnioski w naszym imieniu.
Z reguły procedura odczytu jest przeprowadzana w siedzibie urzędu skarbowego (tak więc kasę lub kasy należy do skarbówki dowieźć, nie zapominając przy okazji o książce serwisowej). Bywa jednak, choć bardzo rzadko, iż przedstawiciel fiskusa zgadza się na wyrejestrowanie kasy w miejscu jej użytkowania lub w firmie serwisującej urządzenia.

Jak napisać „Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego"
„Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy” powinien być sporządzony według wzoru, który został podany w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Jednak treść drugiego wniosku nie została odgórnie narzucona przez ustawodawcę. Dlatego podatnik może skorzystać z gotowego formularza (wzór „Wniosku o dokonanie odczytu” można znaleźć na stronach niektórych urzędów skarbowych lub na stronach producentów urządzeń fiskalnych), może też ów dokument napisać odręcznie. W tym ostatnim przypadku pismo musi zawierać następujące informacje:
1. Dane podatnika: nazwę firmy/imię i nazwisko, adres, NIP/ REGON, datę i miejsce,
2. Dane urządzenia zgłoszonego do odczytu – obowiązkowo podajemy typ/model kasy, numer ewidencyjny (czyli numer nadany przez urząd skarbowy i zapisany na obudowie), numer unikatowy i numer fabryczny (te informacje znajdziemy w książce serwisowej), datę fiskalizacji oraz adres, pod którym do tej pory była zainstalowana kasa.
3. Powód wystąpienia o przeprowadzenie odczytu: np. zapełnienie pamięci fiskalnej, uszkodzenie modułu fiskalnego skutkujące koniecznością wymiany całego urządzenia, zamknięcie działalności gospodarczej, ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania likwidacyjnego.
4. Dwa oświadczenia o następującej treści:
– „Oświadczam, że nie korzystałem/korzystałem z ulgi z tytułu zakupu kasy (niepotrzebne skreślić),
– Oświadczam, że kasa była użytkowana krócej niż trzy lata, w związku z tym zwracam ulgę z tytułu kupna kasy w wysokości …..zł na konto urzędu skarbowego.
5. Opcjonalnie – informację o dalszym losie kasy po dokonanym odczycie (np. „Oświadczam, że urządzenie po odczycie pamięci fiskalnej zostanie przekazana do serwisu/firmy utylizacyjnej w celu złomowania”).
6. Czytelny podpis i pieczątkę firmy


Ważne! Jeżeli przeprowadzamy odczyt pamięci w związku z wymianą modułu fiskalnego, powinniśmy jednocześnie z „Wnioskiem” złożyć w US druczek „Zgłoszenie kasy przez podatnika".


Na czym polega odczyt pamięci?
W obecności urzędnika skarbowego oraz właściciela kasy serwisant – po sprawdzeniu całości plomb zabezpieczających moduł fiskalny – drukuje okresowy raport rozliczeniowy obejmujący cały okres eksploatacji urządzenia (tj. od dnia fiskalizacji kasy do dnia jej wyrejestrowania). Sporządzenie wydruku blokuje działanie modułu fiskalnego i sprawia, iż od tego momentu kasa traci funkcję ewidencjonowania obrotów: nie da się już na niej wydrukować żadnego raportu ani nie jest możliwe prowadzenie na niej sprzedaży.
Po przeprowadzonym odczycie i sprawdzeniu poprawności wpisów w książce serwisowej pracownik skarbówki sporządza protokół stanowiący ostateczne potwierdzenie likwidacji urządzenia. Dokument ten jest spisywany w trzech egzemplarzach, po jednym dla użytkownika kasy, serwisanta i urzędu skarbowego. Następnie fiskus wykreśla urządzenie ze swojej ewidencji i oddaje je do dyspozycji użytkownikowi.


B.Sz.
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

usuwanie kamienia nazebnego
Usuwanie kamienia nazębnego w gabinecie – jak przebiega? Pacjent

Usuwanie kamienia nazębnego to zabieg, który pozwala zadbać nie tylko o estetykę uśmiechu, ale także zdrowie zębów oraz dziąseł. Na czym dokładnie polega i jak przebiega? Podpowiadamy!Kamień nazębny tworzy się przede wszystkim z bakterii i węglowodan...

Glimbax tytulowe
Zapalenie jamy ustnej w trakcie antybiotykoterapii - opis przypadku Lekarz

Zmiany patologiczne o charakterze owrzodzeń i nadżerek, pojawiające się na błonie śluzowej jamy ustnej, są częstą przyczyną dolegliwości bólowych, sprawiają trudności w przyjmowaniu pokarmów oraz stanowią problem w utrzymaniu prawidłowej higieny jamy...

Zdjęcie 12
Przetrwały ząb mleczny - podwyższenie do okluzji (opis przypadku) Lekarz

Przetrwałe zęby trzonowe mleczne, na skutek braku zawiązka zęba przedtrzonowego stałego, stanowią trudne wyzwanie dla każdego dentysty. Stomatolog podejmując decyzję, co dalej z tym zębem zrobić, musi wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, w tym m....

ROZWIŃ WIĘCEJ
kasa fiskalna - Dentonet.pl
Termin przeglądu kasy fiskalnej w gabinecie można odroczyć Lekarz

Jak poinformowało ministerstwo finansów, z powodu zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem, podatnicy mogą wnioskować o odroczenie terminu przeglądu kasy rejestrującej. Należy to jednak zrobić przed upływem tego terminu. Przypomnijmy...

Dentonet - zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej
Kasy online nieobowiązkowe dla podmiotów medycznych? Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL zwróciła się do ministerstwa finansów o wyjaśnienie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących zakupu kas online przed gabinety - również stomatologiczne - prowadzone w formie podmiotów leczniczych. Jakiś czas temu komisja sto...

Konferencja Mistrzów 5
"Procedury połączyć w całość" - o planowaniu leczenia Lekarz

- Planowanie w leczeniu jest podstawą. Myślę, że to właśnie na nas, a więc tych, którzy szkolą podyplomowo, spoczywa odpowiedzialność za to, żeby tego lekarzy uczyć. Na uczelniach lekarze uczeni się bowiem głównie procedur - mówi dr hab. n. med. Jan ...

amalgamat - Dentonet.pl
Jak przebiega separacja amalgamatu stomatologicznego? Lekarz

Na czym polega dokładnie proces separacji amalgamatu? W jaki sposób urządzenia oddzielają fragmenty tego wypełnienia? Jak gwarantowana jest skuteczność separacji? Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego na temat tego procesu. Tu wątpliwości właś...

aspiracja zęba do płuca - Dentonet.pl
Aspiracja zęba do płuca u 4-latka z zespołem Downa [opis przypadku] Lekarz

Aspiracja zęba do dróg oddechowych pozostaje rzadkim przypadkiem w praktyce stomatologicznej, niemniej może do niego dojść, szczególnie gdy pacjentem jest dziecko lub osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Doniesienia o aspiracji ciał obcych u p...

RTG zębów - Dentonet.pl
Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów? Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący stanu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgen...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy on-line w gabinetach stomatologicznych później? Lekarz

Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą, by obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych on-line dla kolejnych branż, w tym stomatologicznej, został przesunięty na 1 lipca 2022 r. Przypomnijmy – kasy fiskalne on-line to urządzenia rejestrująco-informatyczne, ...