Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jak poprawnie zawiesić udzielanie świadczeń stomatologicznych?

Brak komentarzy | Publikacja:
Jak poprawnie zawiesić udzielanie świadczeń stomatologicznych?

Jak poprawnie zawiesić udzielanie świadczeń stomatologicznych?

Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzej Cisło opublikował praktyczne porady dotyczące czasowego ograniczenia lub zawieszenia udzielania świadczeń stomatologicznych w związku z epidemią koronawirusa w świetle zaleceń NFZ-u oraz ministerstwa zdrowia.

Przypomnijmy – 15 marca Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat, w którym z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa zalecił ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania m.in. świadczeń stomatologicznych. Opublikowane we wtorek wytyczne ministerstwa zdrowia dotyczące leczenia stomatologicznego w pewnym stopniu pomagają lekarzom w ocenie możliwości udzielania świadczeń, w tym świadczeń gwarantowanych. Nadal jednak pewne kwestie mogą pozostawać problematyczne.

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej swój komentarz w tej sprawie opublikował Andrzej Cisło, wiceprezes NIL. Podkreślił on, że ograniczenie świadczeń do przypadków pilnych nie jest przerwą w udzielaniu świadczeń. – Przerwę taką zgodnie z §9 ust.2 zgłasza się z wyprzedzeniem 30-dniowym. W tym wypadku przepis przewiduje pozyskanie zgody dyrektora oddziału NFZ. Prezes NRL skierował 12 marca pismo do ministra zdrowia, aby w nowelizacji Ogólnych Warunków Umów skrócił znacząco ten termin. Tak się nie stało – termin 30-dniowy pozostał – napisał w komunikacie.

Jeszcze inną procedurą jest zaprzestanie udzielania świadczeń bez pozyskiwania zgody, stosowane w razie nagłego zachorowania czy zdarzeń losowych. – Pismo złożone w tym trybie jest oświadczeniem, a nie wnioskiem. Nie wymaga ono reakcji Funduszu czy też zgody. Na straży jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem (przyczyny, których nie można wcześniej przewidzieć) stoi doświadczenie życiowe, powszechna wiedza o skończonej liczbie nieprzewidzianych wypadków, jakie zazwyczaj mogą się przydarzyć. W przypadku epidemii COVID19 przepis ten może być zastosowany w pewnych sytuacjach. Z pewnością nowa sytuacja sanitarna kraju była dla wszystkich zaskoczeniem i nie trzeba udowadniać nieprzewidywalnego charakteru epidemii – dodał.

W jaki sposób wiąże się to z wytycznymi opublikowanymi przez ministerstwo? Otóż w części III oraz V wytycznych określono, w jaki sposób gabinet stomatologiczny powinien obecnie udzielać świadczeń pacjentom bez podejrzenia zakażenia. Konieczne jest m.in. posiadanie konkretnych środków ochrony oraz osobnego pomieszczenia na zdejmowanie odzieży ochronnej. Jeżeli dentysta nie jest w stanie spełnić tych warunków, z pewnością jest to okoliczność w pełni usprawiedliwiająca niemożność udzielania świadczeń. – Trzeba jednak podjąć kroki służące zachowaniu ciągłości udzielania świadczeń. Zwykle odbywa się to w drodze porozumienia z inną placówką, do której kierowani są pacjenci placówki zawieszającej przyjęcia. Należy wówczas poinformować Fundusz o podjętych krokach (o znalezieniu takiej placówki lub o podjętych próbach jej znalezienia) Warto też – jeśli pierwotnie nie udało się zapewnić ciągłości, a w trakcie trwania zawieszenia przyjęć taka możliwość powstanie – poinformować o tym Fundusz – podkreślił wiceprezes NIL.

Zupełnie osobną kwestią udzielania świadczeń gwarantowanych jest ich finansowanie. – Suma kosztów środków ochrony zużytych do przyjęcia jednego pacjenta kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie przewyższa wynagrodzenie, jakie poradnia stomatologiczna może otrzymać za zabieg pomocy doraźnej (10 do 60 zł). Taka sytuacja jest sytuacją zupełnie nienormalną i nieprawidłową, zwłaszcza jeśli miałaby trwać dłużej niż kilka dni (a na pewno tak się stanie). Narodowy Fundusz Zdrowia posiada prawo do własnej inicjatywy w zakresie zrekompensowania tej różnicy kosztów. Ostatecznie takie uregulowania mogą pojawić się w rozporządzeniu ministra zdrowia, co też – jak wiemy – nie jest problemem. Nawet gdyby założyć, że Fundusz potrzebuje sygnału ze strony świadczeniodawców, to w przypadku stomatologii jest to już zrobione. W oddziałach Funduszu leży około 2000 wniosków o zmianę warunków finansowych z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć. Pisaliśmy te wnioski, nie mając w zamyśle epidemii koronawirusa. Niemniej te wnioski są i niezależnie od rozmów, jakie trzeba będzie wznowić po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego, na czas epidemii powinny być ustanowione szczególne warunki finansowania, uwzględniające wydane zalecenia – podsumował wiceprezes w swoim komentarzu.

Wielu mieszkańców Czarnobyla nie wierzyło, że niewidoczne promieniowanie może zabijać. Wielu polskich stomatologów wciąż nie przyjmuje do wiadomości, że źródła zakażenia mogą kryć się w każdym zakamarku gabinetu.

Źródło: nil.org.pl

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NRL krytykuje wycenę publicznych świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w specjalnym stanowisku wyraziła stanowczy sprzeciw wobec nieujęcia umów w rodzaju leczenia stomatologicznego w procesie podwyższenia wyceny poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych ze środków publicznych.Przypomnijmy – ...

quang tri nguyen jmGrEfias c unsplash
Jakie zasady udzielania świadczeń stomatologicznych do końca roku? Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało o niezwłoczne przedstawienie środowisku lekarzy dentystów propozycji zasad udzielania świadczeń przynajmniej na okres do końca 2020 r. Apel samorządu jest związany z brakiem odpowiedzi na pisma, jakie ...

NFZ
Więcej świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Marty Kubiak wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że ministerstwo podjęło kroki w celu rozszerzenia listy świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ.Przypomnijmy – pod koniec kwietnia br. ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
leczenie stomatologiczne dzieci - Dentonet.pl
Wycena niektórych świadczeń stomatologicznych do korekty? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posła Marka Sowy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że niewykluczona jest korekta wyceny niektórych świadczeń stomatologicznych, tak by poprawić dostępność świadczeń doraźnych. Przypomnijmy –  poseł Mar...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

dentysta - Dentonet.pl
Narasta sprzeciw dentystów ws. finansowania świadczeń Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia NFZ-u w sprawie zmian w wycenach punktowych świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Jedynym pozytywem projektu – zdaniem samorządu lekarskiego – jest zwiększona wyce...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
NRL: niezbędna korekta wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Komisja stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej będzie wspierać podmioty, które zechcą składać wnioski o korektę wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych.31 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie komisji stomatologic...

finansowanie stomatologii - Dentonet.pl
Petycja w sprawie finansowania świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała skierowaną do ministra zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia petycję, w której zwraca się o zaktualizowanie wycen świadczeń stomatologicznych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Pierwsza petycja w sprawie d...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych Lekarz

Poseł Waldemar Sługocki skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o działania, jakie planuje podjąć resort, by ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń medycznych w okresie pandemii COVID-19 – w tym do leczenia stomatologicznego. W int...

konkurs dla higienistek
Czy można zawiesić praktykę w ramach NFZ? A sektor prywatny? Lekarz

Przed dylematem - zawieszać przyjęcia pacjentów czy nie - stoją tysiące lekarzy dentystów w całej Polsce. O rekomendacjach Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej piszemy TUTAJ. Co z finansowaniem gabinetów w tej kwestii? Przesłaliśmy swo...

scott graham 5fNmWej4tAA unsplash
Zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych od 1 lipca Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że szkolne gabinety stomatologiczne mogą wznowić działalność, a zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych planowane są od 1 lipca. Przypomn...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji