Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jak poprawnie zawiesić udzielanie świadczeń stomatologicznych?

Publikacja:
Jak poprawnie zawiesić udzielanie świadczeń stomatologicznych?

Jak poprawnie zawiesić udzielanie świadczeń stomatologicznych?

Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzej Cisło opublikował praktyczne porady dotyczące czasowego ograniczenia lub zawieszenia udzielania świadczeń stomatologicznych w związku z epidemią koronawirusa w świetle zaleceń NFZ-u oraz ministerstwa zdrowia.

Przypomnijmy – 15 marca Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat, w którym z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa zalecił ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania m.in. świadczeń stomatologicznych. Opublikowane we wtorek wytyczne ministerstwa zdrowia dotyczące leczenia stomatologicznego w pewnym stopniu pomagają lekarzom w ocenie możliwości udzielania świadczeń, w tym świadczeń gwarantowanych. Nadal jednak pewne kwestie mogą pozostawać problematyczne.

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej swój komentarz w tej sprawie opublikował Andrzej Cisło, wiceprezes NIL. Podkreślił on, że ograniczenie świadczeń do przypadków pilnych nie jest przerwą w udzielaniu świadczeń. – Przerwę taką zgodnie z §9 ust.2 zgłasza się z wyprzedzeniem 30-dniowym. W tym wypadku przepis przewiduje pozyskanie zgody dyrektora oddziału NFZ. Prezes NRL skierował 12 marca pismo do ministra zdrowia, aby w nowelizacji Ogólnych Warunków Umów skrócił znacząco ten termin. Tak się nie stało – termin 30-dniowy pozostał – napisał w komunikacie.

Jeszcze inną procedurą jest zaprzestanie udzielania świadczeń bez pozyskiwania zgody, stosowane w razie nagłego zachorowania czy zdarzeń losowych. – Pismo złożone w tym trybie jest oświadczeniem, a nie wnioskiem. Nie wymaga ono reakcji Funduszu czy też zgody. Na straży jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem (przyczyny, których nie można wcześniej przewidzieć) stoi doświadczenie życiowe, powszechna wiedza o skończonej liczbie nieprzewidzianych wypadków, jakie zazwyczaj mogą się przydarzyć. W przypadku epidemii COVID19 przepis ten może być zastosowany w pewnych sytuacjach. Z pewnością nowa sytuacja sanitarna kraju była dla wszystkich zaskoczeniem i nie trzeba udowadniać nieprzewidywalnego charakteru epidemii – dodał.

W jaki sposób wiąże się to z wytycznymi opublikowanymi przez ministerstwo? Otóż w części III oraz V wytycznych określono, w jaki sposób gabinet stomatologiczny powinien obecnie udzielać świadczeń pacjentom bez podejrzenia zakażenia. Konieczne jest m.in. posiadanie konkretnych środków ochrony oraz osobnego pomieszczenia na zdejmowanie odzieży ochronnej. Jeżeli dentysta nie jest w stanie spełnić tych warunków, z pewnością jest to okoliczność w pełni usprawiedliwiająca niemożność udzielania świadczeń. – Trzeba jednak podjąć kroki służące zachowaniu ciągłości udzielania świadczeń. Zwykle odbywa się to w drodze porozumienia z inną placówką, do której kierowani są pacjenci placówki zawieszającej przyjęcia. Należy wówczas poinformować Fundusz o podjętych krokach (o znalezieniu takiej placówki lub o podjętych próbach jej znalezienia) Warto też – jeśli pierwotnie nie udało się zapewnić ciągłości, a w trakcie trwania zawieszenia przyjęć taka możliwość powstanie – poinformować o tym Fundusz – podkreślił wiceprezes NIL.

Zupełnie osobną kwestią udzielania świadczeń gwarantowanych jest ich finansowanie. – Suma kosztów środków ochrony zużytych do przyjęcia jednego pacjenta kilkakrotnie lub kilkunastokrotnie przewyższa wynagrodzenie, jakie poradnia stomatologiczna może otrzymać za zabieg pomocy doraźnej (10 do 60 zł). Taka sytuacja jest sytuacją zupełnie nienormalną i nieprawidłową, zwłaszcza jeśli miałaby trwać dłużej niż kilka dni (a na pewno tak się stanie). Narodowy Fundusz Zdrowia posiada prawo do własnej inicjatywy w zakresie zrekompensowania tej różnicy kosztów. Ostatecznie takie uregulowania mogą pojawić się w rozporządzeniu ministra zdrowia, co też – jak wiemy – nie jest problemem. Nawet gdyby założyć, że Fundusz potrzebuje sygnału ze strony świadczeniodawców, to w przypadku stomatologii jest to już zrobione. W oddziałach Funduszu leży około 2000 wniosków o zmianę warunków finansowych z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć. Pisaliśmy te wnioski, nie mając w zamyśle epidemii koronawirusa. Niemniej te wnioski są i niezależnie od rozmów, jakie trzeba będzie wznowić po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego, na czas epidemii powinny być ustanowione szczególne warunki finansowania, uwzględniające wydane zalecenia – podsumował wiceprezes w swoim komentarzu.

Wielu mieszkańców Czarnobyla nie wierzyło, że niewidoczne promieniowanie może zabijać. Wielu polskich stomatologów wciąż nie przyjmuje do wiadomości, że źródła zakażenia mogą kryć się w każdym zakamarku gabinetu.

Źródło: nil.org.pl

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

scott graham 5fNmWej4tAA unsplash
Zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych od 1 lipca Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że szkolne gabinety stomatologiczne mogą wznowić działalność, a zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych planowane są od 1 lipca. Przypomn...

wyceny swiadczen
Czy zmienią się wyceny publicznych świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Poseł Kazimierz Matuszny skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, czy planowane są zmiany w zakresie wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Jak poinformował poseł, w ostatnich latach drastycznie sp...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
Koszty świadczeń stomatologicznych - wypełnij ankietę! Lekarz

Do 15 października Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbiera dane dotyczące kosztów i przychodów podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych w I połowie 2021 r. Posłużą one do przeprowadzenia analiz i wycen wybranych świadczeń...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Trwa badanie kosztów świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zachęca gabinety stomatologiczne prowadzące działalność w formie praktyk lekarskich do przesyłania Agencji Taryfikacji informacji o kosztach udzielanych świadczeń. Ma to pomóc w ustaleniu wyceny świadczeń stomatologicznych. Pr...

rozliczanie swiadczen
Zmiany w rozliczaniu świadczeń stomatologicznych – webinar NFZ Lekarz

Na kanale Narodowego Funduszu Zdrowia w serwisie YouTube dostępny jest zapis webinaru dotyczącego zmian w rozliczaniu świadczeń stomatologicznych. Przypomnijmy – na początku kwietnia weszło w życie zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot...

stomatologia NFZ 1
„Pakiety świadczeń stomatologicznych wymagają korekty” Lekarz

– Pakiety usług stomatologicznych są znacznie lepiej wycenione, ale trzeba jak najszybciej skorygować niedociągnięcia – powiedziała w rozmowie z „Gazetą Lekarską” dr Agnieszka Surdyka z Komisji Stomatologicznej NRL. Przypomnijmy – na początku kwietn...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Trwają prace nad korektą wycen świadczeń stomatologicznych. Naczelna Rada Lekarska i NFZ ustaliły, że po korekcie tabeli w zakresie świadczeń endodontycznych przedmiotem prac będzie korekta tabeli w zakresie świadczeń chirurgicznych i periodontologic...

wycena swiadczen NFZ
NFZ wprowadza nowe wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Po kilku miesiącach oczekiwania weszło w życie zarządzenie prezesa NFZ-u wprowadzające nową wycenę świadczeń stomatologicznych m.in. z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej i periodontologii. W przypadku stomatologii zachowawc...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych Lekarz

Poseł Waldemar Sługocki skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o działania, jakie planuje podjąć resort, by ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń medycznych w okresie pandemii COVID-19 – w tym do leczenia stomatologicznego. W int...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
WIL popiera urealnienie wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Wielkopolska Izba Lekarska popiera postulaty lekarzy dentystów dotyczące urealnienia wycen świadczeń stomatologicznych wykonywanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak zaznacza WIL w specjalnym komunikacie, w czasie pandemii praca ...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 30 listopada zakończyła prace nad wyceną świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych finansowanych ze środków publicznych. Choć w pracach brali udział przedstawiciele NIL, AOTMiT… odmówiła samorz...