Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Iskrzy w sprawie promieniowania jonizującego

Publikacja:
Iskrzy w sprawie promieniowania jonizującego

Iskrzy w sprawie promieniowania jonizującego

To już kolejna odsłona korespondencji pomiędzy Prezesem NRL Maciejem Hamankiewiczem, a  prezesem Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, prof. Markiem Sąsiadkiem. Najogólniej mówiąc wymiana pism dotyczy zarzucania dentystom niekompetencji i niewiedzy w zakresie stosowania promieniowania jonizującego. 

Prezes NRL przytacza zdania, zamieszczone w piśmie do  ministra zdrowia, mającym być też materiałem do prac legislacyjnych. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego pisze w nim o osobach wykonujących zdjęcia wewnątrzustne, czyli o lekarzach dentystach, że „wykonuje się olbrzymie ilości zdjęć wewnątrzustnych (…), w większości nieprawidłowo, co prowadzi do wielokrotnego powtarzania ekspozycji”. Zdaniem Macieja Hamankiewicza to oznacza publiczne zarzucanie lekarzom dentystom, że większość wykonywanych przez nich zdjęć jest wykonywana nieprawidłowo, a w konsekwencji naruszenie ich dobrego imienia i podważanie ich autorytetu. 

Na tym nie koniec, ponieważ do tego dochodzi zarzut narażania pacjentów na szkodliwe promieniowanie. Profesor Marek Sąsiadek pisze, że

"w naszej opinii środowisku stomatologicznemu brak jest wystarczającej świadomości odpowiedzialności za narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące oraz konieczności działań optymalizacyjnych dotyczących dawki”. 

Z kolei zdaniem Prezesa NRLMacieja Hamankiewicza

 "obie wypowiedzi stanowią w istocie kierowany pod adresem lekarzy dentystów zarzut braku kompetencji i umiejętności zawodowych oraz działania na szkodę pacjenta.  Są to najpoważniejsze zarzuty, jakie można skierować przeciwko lekarzowi".  I dodaje że wobec braku konkretnych danych, "wypowiedź ta przez wielu została odebrana jako zwykłe pomówienie". 

Prezes NRl apeluje do autora pisma o to, aby dyskusja na temat częstotliwości i wykonywania testów specjalistycznych miała charaktetr bardziej merytoryczny. Pokreśla jednocześnie, że odnosząc się z szacunkiem do prawa wyrażania własnych poglądów przez każdego,

"Naczelna Rada Lekarska musi jednak baczyć, aby w toku tej dyskusji, prowadzonej między lekarzami i lekarzami dentystami, (…) podlegających tym samym regułom Kodeksu Etyki Lekarskiej nie dochodziło do sytuacji naruszających dobre imię żadnej z grup zawodowych."

Maciej Hamankiewicz określa zawarte w piśmie prezesa  Marka Sąsiadka sformułowania jako niestosowne i niefortunne. Pisze, że spotkały się także z oburzeniem w środkowisku lekarzy dentystów, a nawet z żądaniem wszczęcia postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej lub postępowań sądowych.

Osoby wykonujące zawód lekarza dentysty, które wykonują zdjęcia wewnątrzustne zostały osobiście dotknięte wypowiedzią o nieprawidłowym wykonywaniu tych zdjęć i brakiem świadomości narażania pacjenta na promieniowanie jonizujące. Wypowiedzi te odbierane są przez lekarzy dentystów jako bezpodstawne podważanie zaufania pacjentów do ich umiejętności zawodowych.

Na koniec prezes NRL, mimo zaistniałej sytuacji, wyraża jednak nadzieję na dalszą współpracę samorządu lekarskiego i Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

ab


POWIĄZANE ARTYKUŁY

jonathan borba iWkA RzRLuY unsplash
NIL apeluje o debatę w sprawie stanu publicznej stomatologii Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra zdrowa o zorganizowanie debaty poświęconej najpilniejszym kwestiom związanym z publiczną stomatologią. Mieliby w niej wziąć udział m.in. przedstawiciele samorządu, ministerstwa oraz NFZ-u. Nie jest to p...

egzaminy PES - Dentonet.pl
Apel NIL do premiera w sprawie terminu egzaminów PES Lekarz

Samorząd lekarski zwrócił się do premiera o natychmiastową zmianę decyzji ministra zdrowia w sprawie przesunięcia terminu wiosennej sesji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w 2021 r. Przypomnijmy – z uwagi na trwający stan epidemii minister zdro...

finansowanie stomatologii - Dentonet.pl
Petycja w sprawie finansowania świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała skierowaną do ministra zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia petycję, w której zwraca się o zaktualizowanie wycen świadczeń stomatologicznych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Pierwsza petycja w sprawie d...

ROZWIŃ WIĘCEJ
caroline lm DQKVnz4wG78 unsplash
NIL będzie interweniować w sprawie separatorów amalgamatu Lekarz

Pomimo apeli środowiska lekarskiego, ministerstwo zdrowia do tej pory nie zajęło stanowiska w sprawie obowiązkowych separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. Naczelna Izba Lekarska zapowiada interwencję w tej sprawie. Przypomnijmy – zg...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Jakie plany w sprawie profilaktyki stomatologicznej? Lekarz

Poseł Kazimierz Matuszny skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o planowane i realizowane działania z zakresu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży. Według posła, profilaktyka chorób zębów i przyzębia jest bardzo wa...

mikrorachunek podatkowy - Dentonet.pl
Uwaga na fałszywe SMS-y w sprawie zaległości podatkowych Lekarz

Ministerstwo finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z informacją o zadłużeniu na indywidualnym rachunku podatkowym, tzw. mikrorachunku podatkowym. W ostatnich tygodniach wiadomości tego typu zaczęły przychodzić do osób prowadzących działalność go...

WUM-OIL - Dentonet.pl
WUM i OIL Warszawa razem w sprawie polityki stomatologicznej Lekarz

26 września br. Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał list intencyjny z Okręgową Izbą Lekarską im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie, którego celem jest doskonalenie dotychczasowej współpracy partnerskiej w obszarze dydaktyki i rozwoju oraz dzia...

amalgamat - Dentonet.pl
USA: zmiana stanowiska FDA w sprawie amalgamatu Lekarz

Przed kilkoma tygodniami Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowała wytyczne w sprawie stosowania amalgamatu do odbudowy ubytków w zębach. Jak podano w komunikacie, u niektórych grup pacjentów należy zrezygnować z użycia tego mater...

kontrakt z NFZ - Dentonet.pl
NIL o zarządzeniu prezesa NFZ-u w sprawie stomatologii Lekarz

9 sierpnia na stronie internetowej NFZ-u opublikowano zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Swój komentarz do zarząd...

cukier - Dentonet.pl
Apele PTS w sprawie spożycia cukru. "Próchnica pomijana" Lekarz

W ciągu ostatnich 50 lat spożycie cukru wzrosło trzykrotnie, a to właśnie cukier jest wiodącym czynnikiem ryzyka występowania próchnicy. - Chcemy budować świadomość społeczną, przekonując iż nadmierne spożycie cukru ma negatywny wpływ na zdrowie jamy...

klauzula opt-out - Dentonet.pl
NRL i OZZL w sprawie wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out Lekarz

1 lipca 2019 r. Naczelna Rada Lekarska wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy i Porozumieniem Rezydentów OZZL zaapelowały do lekarzy o wypowiadanie klauzul opt-out oraz ograniczenie pracy do jednego etatu. Klauzule opt-out i umowy mają być ...