Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Separatory: apele do ministra zdrowia, instrukcje dla lekarzy

Publikacja:
Separatory: apele do ministra zdrowia, instrukcje dla lekarzy

Separatory: apele do ministra zdrowia, instrukcje dla lekarzy

Usunięcie wypełnienia amalgamatu jako świadczenie w katalogu świadczeń gwarantowanych NFZ? O to apeluje samorząd lekarski w liście do ministerstwa zdrowia. Apeli, uwag i wątpliwości dotyczących tego gorącego w ostatnich tygodniach tematu jest więcej. Przypomnijmy – zgodnie z unijnymi regulacjami od 1 stycznia 2019 r. gabinety, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny oraz usuwane są wypełnienia amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, muszą być wyposażone w separatory amalgamatu.

Samorząd lekarski zaapelował do ministerstwa zdrowia, by do katalogu świadczeń gwarantowanych dołączyć świadczenie usunięcia wypełnienia amalgamatowego. Izba Lekarska zaznaczy, by – do czasu dokonania taryfikacji świadczeń – przypisać temu świadczeniu nie mniej niż 60  punktów rozliczeniowych.

– Wobec nowych obowiązków nałożonych na lekarzy dentystów w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia  17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008, związanych z koniecznością instalacji od dnia 1 stycznia 2019 r.  separatorów amalgamatu oraz mając na uwadze, że w wykazie materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych, określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego znajduje się amalgamat, wniosek ten, podyktowany względami bezpieczeństwa pacjentów oraz lekarzy dentystów jest jak najbardziej zasadny. Wycena publicznych świadczeń stomatologicznych, będąca wynikiem niezmienianej od lat, oraz znacznie zróżnicowanej w obrębie kraju wyceny punktu rozliczeniowego – nie pozwala gabinetom stomatologicznym na sfinansowanie inwestycji instalacji separatorów amalgamatu z bieżących przychodów kontraktu stomatologicznego. Wobec powyższego określenie wprost w rozporządzeniu liczby 40 punktów rozliczeniowych zabezpieczy stały poziom wyceny tego świadczenia, do czasu rzetelnej taryfikacji wszystkich świadczeń stomatologicznych – czytamy w apelu.

Samorząd lekarski zaapelował też o refundację kosztów „dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego”. Izba zwraca uwagę, że realizacja ww. obowiązku stanowi dla lekarzy dentystów znaczny wydatek, a koszt instalacji (zakup i montaż) separatora amalgamatu nie będzie jedynym wydatkiem związanym z wykonaniem przedmiotowego obowiązku. Na gabinetach stomatologicznych będzie ciążyła konieczność pokrycia kosztów serwisowania zainstalowanych urządzeń, a wraz z upływem lat – ich wymiany, a także pojawią się zwiększone koszty związane z utylizacją odpadów amalgamatowych.

– Biorąc pod uwagę, że celem przedmiotowego Rozporządzenia UE jest wyłącznie ochrona środowiska, będąca zadaniem należącym do władz państwowych oraz samorządu terytorialnego Naczelna Rada Lekarska apeluje o refundację kosztów dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów wynikających z Rozporządzenia – czytamy w apelu.

Separatory amalgamatu. Instrukcje dla lekarzy

W podpisanym przez Naczelną Radę Lekarską stanowisku czytamy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. praca gabinetu lekarza dentysty, w aspekcie stosowania amalgamatu stomatologicznego powinna polegać na zastosowaniu się do jednego z trzech modeli:

Model 1:  do czasu podjęcia przez władze publiczne decyzji, o których mowa w apelach wymienionych w pkt. 1 lub 2, gabinety stomatologiczne, które chcą docelowo wykonywać wypełnienia amalgamatowe i je usuwać, a nie chcą bez zapewnienia należytej refundacji ryzykować inwestycji w separator amalgamatu, powinny w regulaminie podmiotu, sporządzonym na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zawrzeć informację o tym, że do czasu instalacji separatora wspartej skutkami jednej z powyższych decyzji (z pkt.1-w przypadku wszystkich gabinetów lub z pkt. 2-w przypadku gabinetów posiadających kontrakt z NFZ):

– usuwają wypełnienia amalgamatowe tylko w przypadkach, kiedy nie mają możliwości skierowania pacjenta do gabinetu wyposażonego w separator, oraz

– nie zakładają wypełnień amalgamatowych.

Model 2: gabinet inwestujący w chwili obecnej w instalację separatora amalgamatu, lub posiadający taką instalację, spełniającą warunek zatrzymywania co najmniej 95% cząstek amalgamatu (art.10 ust 4 lit. a Rozporządzenia UE) musi mieć możliwość skorzystania z zastosowanej przez władze publiczne formy refundacji kosztów, o której mowa w Apelu NRL do Prezesa RM. Gabinet taki, z racji posiadania separatora pracuje z amalgamatem stomatologicznym usuwając i zakładając wypełnienia amalgamatowe, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art.10 ust. 2 Rozporządzenia UE (zęby mleczne, wypełnienia u dzieci i młodzieży poniżej 15 r.ż. oraz kobiet ciężarnych i karmiących).

Model 3: gabinet stomatologiczny, w regulaminie podmiotu sporządzonym na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dodaje informację, że całkowicie i bezterminowo nie zakłada wypełnień amalgamatowych i z zastrzeżeniem przypadków pierwszej pomocy polegającej na trepanacji zęba poprzez wypełnienie amalgamatowe- również ich nie usuwa.

Szereg wątpliwości dot. obowiązków instalowania separatorów

Ponadto Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę na istotny błąd w art. 10 ust. 4 Rozporządzenia UE, polegający na przyjęciu związku pomiędzy usuwaniem zębów zawierających wypełnienia amalgamatowe a obowiązkiem instalacji separatora amalgamatu. W ocenie samorządu lekarskiego związek ten nie istnieje. Wypełnienia amalgamatowe usuwane są razem z zębami, tym samym razem z usuniętym zębem podlegają zasadom gospodarki odpadami medycznymi i poza nielicznymi sytuacjami, kiedy w trakcie ekstrakcji zachodzi konieczność naruszenia wypełnienia amalgamatowego (np. separacji korzeni z pozostałością części koronowej zawierającej takie wypełnienie) procedura ekstrakcji zęba nie powoduje dostania się opiłków amalgamatu do wody opuszczającej system wodny unitu stomatologicznego (a tylko tę część obsługuje separator).

Wobec powyższego, dla ustalenia obowiązku instalacji separatora bez znaczenia pozostaje gotowość do udzielenia pacjentowi pomocy, polegającej na:

– trepanacji komory zęba poprzez istniejące wypełnienie amalgamatowe,

– ekstrakcji, również z separacją korzeni zęba z resztą części koronowej zawierającą takie wypełnienie, lub

– sytuacji, w której lekarz dentysta uzna założenie takiego wypełnienia za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta (art. 10 ust. 2 Rozporządzenia UE).


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wynagrodzenia rezydentów - Dentonet.pl
Minister zdrowia o wysokości wynagrodzeń lekarzy rezydentów Lekarz

W środę na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjali...

Adam Niedzielski - Dentonet.pl
Jest wniosek o odwołanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Lekarz

Wczoraj informowaliśmy o negatywnej ocenie działań ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, zaprezentowanej przez Naczelną Radę Lekarską. Krytyczne zdanie na temat pracy szefa resortu mają też przedstawiciele kilku związków zawodowych reprezentujących ...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
"Ministerstwo zdrowia bardziej ceni lekarzy cudzoziemców" Lekarz

Nie milkną kontrowersje związane z możliwością przyznawania przez ministerstwo zdrowia pozwoleń na wykonywanie zawodu lekarzom spoza krajów UE. Naczelna Rada Lekarska negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ws. standardu organizacyjnego opieki...

ROZWIŃ WIĘCEJ
list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

szczepionka na COVID-19 - Dentonet.pl
Apele o jednoczesne szczepienie przeciwko grypie i COVID-19 Lekarz

Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych. Koinfekcja może wiązać się z ryzykiem bardzo ciężkiego przebiegu zakażenia lub śmierci, dlatego eksperci apelują o szczepienie przeciw grypie i COVID-19 podczas jednej wizyty....

Grzech Lesniak
Dr hab. Kinga Grzech-Leśniak z nagrodą ministra zdrowia Lekarz

Dr hab. n. med. Kinga Grzech-Leśniak - pracownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - otrzymała nagrodę naukową ministra zdrowia za cykl publikacji "Nowatorskie terapi...

punkt przeliczeniowy - Dentonet.pl
Apele o wzrost wartości punktu przeliczeniowego w stomatologii Lekarz

Warmińsko-mazurska Izba Lekarska w grudniu wystosowała apel o podniesienie wartości punktu przeliczeniowego za świadczenia stomatologiczne do kwoty co najmniej 1,5 zł. Pytania w tej sprawie skierowali do ministra zdrowia skierowali także dwaj posłowi...

Szumowski i Kraska - Dentonet.pl
Kiedy poznamy nazwisko nowego ministra zdrowia? Lekarz

Do końca tygodnia poznamy nazwisko nowego ministra zdrowia – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wśród kandydatów do zastąpienia Łukasza Szumowskiego wymienia się m.in. prof. Wojciecha Maksymowicza, posła partii Porozumienie, obecnego sekretarza...

Łukasz Szumowski - Dentonet.pl
Łukasz Szumowski pozostaje na stanowisku ministra zdrowia Lekarz

15 listopada br. prezydent Andrzej Duda, na wniosek prezesa rady ministrów, powołał ponownie na stanowisko ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Łukasz Szumowski urodził się 3 czerwca 1972 r. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym...

rezydentury - Dentonet.pl
Minister zdrowia: 111 rezydentur dla lekarzy dentystów Lekarz

Na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2020 r.) minister zdrowia przyznał 4136 miejsc rezydenckich. Tylko 111 dotyczy dziedzin stomatologicznych. Łącznie na najbliższe jesienne postępowanie k...

LDEK
Organizacja LDEK – NRL interweniuje u ministra zdrowia Lekarz

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych poinformował, że podczas najbliższego egzaminu LDEK muszą być przestrzegane reżimy sanitarne, stąd zakaz picia i jedzenia w trakcie egzaminu. Prezes NRL Andrzej Matyja interweniu...