Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

AOTMiT pozytywnie o profilaktyce próchnicy w gminie Jabłonna

Publikacja:
AOTMiT pozytywnie o profilaktyce próchnicy w gminie Jabłonna

AOTMiT pozytywnie o profilaktyce próchnicy w gminie Jabłonna

AOTMiT pozytywnie zaopiniowała program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 7-15 lat z gminy Jabłonna. Władze gminy muszą jednak wprowadzić do niego kilka zmian.

Przedmiotem opinii AOTMiT był program polityki zdrowotnej dotyczący zapobiegania występowaniu próchnicy u dzieci. Jego populację docelową mają stanowić dzieci w wieku 7-15 lat zamieszkałe na terenie gminy Jabłonna.  W projekcie wskazano, że liczba osób w grupie wiekowej adresatów programu wynosi około 2 400 osób. Według danych GUS-u, na terenie gminy Jabłonna mieszka 2 596 osób w wieku 7-15 lat.

Kryterium kwalifikacji do wzięcia udziału w programie, oprócz wieku oraz miejsca zamieszkania, będzie konieczność wyrażenia pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na udział w programie. Planowane interwencje w ramach programu mają objąć przeglądy stomatologiczne, lakowanie (jeden ząb), a także zabiegi zachowawcze, chirurgiczne oraz leczenie kanałowe (obejmujące ewentualnie RTG punktowe, znieczulenie miejscowe lub przewodowe, materiał kompozytowy światłoutwardzalny, w uzasadnionych sytuacjach klinicznych materiał o charakterze opatrunku).

W ramach programu zaplanowano przeprowadzenie akcji informacyjnej, która ma być realizowana poprzez umieszczenie informacji o programie w gminnych placówkach leczniczych na terenie gminy Jabłonna oraz na stronie internetowej realizatora programu.  Koszt całkowity programu ma wynieść 110 tys. zł. Program ma być finansowany ze środków budżetu gminy Jabłonna.

Ogólna ocena głównych założeń programu dokonana przez AOTMiT była pozytywna. Pojawiło się jednak kilka uwag. Agencja zwróciła uwagę, że ocena jakości świadczeń w programie powinna uwzględniać ocenę uczestników programu (ankieta satysfakcji) oraz obiektywną ocenę osoby kontrolującej jakość przeprowadzanych procedur w ramach programu. Nie zaplanowano w nim także ewaluacji. – W ramach oceny efektywności programu warto zaplanować m.in. określenie liczby przebadanych dzieci w każdej z grup wiekowych, określenie wskaźnika PUW u dzieci w każdej z grup wiekowych, określenie liczby i odsetka dzieci ze stanami zapalnymi dziąseł i przyzębia, określenie liczby i odsetka dzieci z wadami zgryzu, ocenę wiedzy o próchnicy i jej zapobieganiu oraz wiedzy dot. nawyków higienicznych i żywieniowych, a także analizy zmiany zachowań zdrowotnych w tym zakresie – poinformowano.

Zwrócono również uwagę, że oprócz zadań typowo stomatologicznych, należy zaplanować działania edukacyjne skierowane również do rodziców i opiekunów prawnych dzieci. – Konieczne jest także określenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie edukacji, jej formy, częstotliwości, czasu trwania oraz liczby uczestników – dodano.

Jak powinna wyglądać wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym? O czym rozmawiać z rodzicami? O tym wszystkim opowiada higienistka Ania Makówka.

AF

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

program profilaktyki próchnicy - Dentonet.pl
Profilaktyka próchnicy dla dzieci w gminie Nowy Duninów Asysta

AOTMiT pozytywnie zaopiniowała "Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021" pod warunkiem uwzględnienia kilku drobnych uwag. Celem głównym programu jest zwiększenie o co najmniej 40% liczby dzieci objętej progra...

Dentonet - próchnica zębów mądrości
3. KUSP: o idealnej diagnostyce i profilaktyce próchnicy Lekarz

W ramach sesji endodontycznej 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej (CEDE 2019) odbył się wykład dotyczący diagnostyki i profilaktyki próchnicy dopasowanej do potrzeb współczesnych pacjentów. Wygłosił go dr n. med. Maciej Mikołajczyk – autor i współ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
gabinety w szkołach - Dentonet.pl
Szkolne gabinety stomatologiczne w gminie Morawica prawie gotowe Asysta

W szkołach w Bilczy oraz Brzezinach w gminie Morawica kończy się wyposażanie gabinetów stomatologicznych. Zaczną one pracę pod koniec marca. Ogłoszony przez ministerstwo zdrowia konkurs "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i...

profilaktyka próchnicy - Dentonet.pl
NFZ dofinansuje profilaktykę próchnicy w gminie Nowy Duninów Lekarz

Wójt gminy Nowy Duninów podpisał z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki próchnicy dla dzieci w latach 2019-2021.Program skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 8 lat ...

dentysta w szkole - Dentonet.pl
Dentysta szkolny w gminie Pułtusk - podpisano porozumienie Lekarz

Przychodnia Gajda-Med przy ul. 3 Maja otoczy opieką stomatologiczną uczniów większości szkół podstawowych oraz średnich działających na terenie gminy Pułtusk.Obowiązek objęcia uczniów opieką stomatologiczną nakłada na samorządy ustawa o opiece zdrowo...

leczenie implantoprotetyczne - Dentonet.pl
Kto chce leczyć w gminie Łyse? Konkurs NFZ-u Lekarz

Mazowiecki oddział wojewódzki NFZ-u ogłosił uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych w gminie Łyse.Harmonogram postępowań konkursowych:Ogłoszenie postępowania – 25.03.2019 r.Termin s...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
AOTMiT zbiera dane o cenach usług stomatologicznych Lekarz

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o możliwości nieodpłatnego udostępnienia danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz i wycen procedur z zakresu leczenia stomatologicznego, a dokładniej – wybranych świadczeń z chir...

program profilaktyki
Program profilaktyki próchnicy dla uczniów w gminie Kobierzyce Lekarz

AOTMiT pozytywnie zaopiniowała projekt programu profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 i 9 lat z terenu gminy Kobierzyce w latach 2019-2021 pod warunkiem uwzględnienia niewielkich uwag. Populację docelową stanowią dzieci w wieku 8-9 lat uczęszcz...

program profilaktyki próchnicy - Dentonet.pl
Profilaktyka próchnicy dla dzieci w gminie Aleksandrów Lekarz

AOTMiT pozytywnie zaopiniowała projekt programu profilaktyki próchnicy u dzieci zamieszkujących gminę Aleksandrów. Planowany koszt całkowity realizacji programu to 30 000 zł. Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci uczęsz...

Orbit
Rola bezcukrowej gumy do żucia w profilaktyce próchnicy Pacjent

Światowa Federacja Dentystyczna (FDI World Dental Federation) wskazuje, że próchnica zębów jest jedną z najpowszechniejszych chorób na świecie – aż 90% populacji zmaga się z problemami jamy ustnej, a Polska jest jednym z krajów o najwyższym poziomie ...