Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

„Gabinety zmuszone będą przyjmować mniej pacjentów”

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
„Gabinety zmuszone będą przyjmować mniej pacjentów”

„Gabinety zmuszone będą przyjmować mniej pacjentów”

Po posiedzeniu komisji stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowany został komunikat, w którym omówiono najważniejsze w tym momencie dla lekarzy stomatologów kwestie.

Jak poinformowano, głównym tematem posiedzenia była kwestia warunków pracy lekarzy dentystów w kolejnych miesiącach. Rząd zapowiada stopniowe „odmrażanie gospodarki”, więc stomatolodzy powinni spodziewać się powrotu pacjentów chcących podjąć lub kontynuować leczenie. „Odmrażanie” gospodarki nie musi jednak iść w parze ze zniesieniem wciąż obowiązującego stanu epidemii, więc – zdaniem komisji stomatologicznej – konieczne jest zaktualizowanie wytycznych ministerstwa zdrowia ws. udzielania świadczeń stomatologicznych, wydanych 23 marca br.

Kwestia bezpieczeństwa jest oczywiście priorytetem. Niemniej, prezydium KS NRL wyraża przekonanie, że aktualizacja zaleceń w części dotyczącej standardów sanitarnych powinna charakteryzować się wariantowością rekomendowanych rozwiązań rozumianą w ten sposób, aby dla wszystkich placówek – o różnej wielkości, o różnym poziomie zatrudnienia personelu, o różnych warunkach lokalowych – stworzone były możliwości sprostania zaprojektowanym standardom. Będzie się to oczywiście wiązało ze zróżnicowanym nakładem pracy, niemniej sprostanie standardom należytej staranności powinno być możliwe do osiągnięcia dla każdej placówki stomatologicznej – podkreślono.

Co z rozliczaniem teleporad stomatologicznych?

Według komisji stomatologicznej, koniecznością przez długi czas pozostaną udzielane obecnie przez wielu dentystów teleporady.

– Gabinety zmuszone będą przyjmować mniej pacjentów. Lekarze (…) odsuwając wizyty w czasie będą zmuszeni do utrzymywania kontaktu z pacjentami za pomocą środków łączności. Prezydium KS NRL przypomina, że każdy lekarz dentysta może założyć konto w systemie teleporad prowadzonym przez CSIOZ. Ich rozliczanie powinno być umożliwione w drodze decyzji NFZ – dodano.

Potrzebne zmniejszenie obciążeń administracyjnych

W komunikacie zaznaczono również, że zarówno lekarze dentyści, jak i całe środowisko medyczne, skupieni na walce z epidemią oraz na leczeniu w warunkach epidemii, powinni być uwolnieni od zbędnych procedur administracyjnych. – Warunki działania placówek opieki zdrowotnej w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy winny być nakierowane na bezpieczeństwo udzielania świadczeń, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w postaci zmian w licznych szczegółowych aktach prawnych. W najbliższych dniach KS NRL przedłoży prezydium NRL listę najbardziej niezbędnych nowelizacji przepisów prawa – podsumowano.

– Przez chore zęby nikt nie umarł, dlatego nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Oprac. AF, źródło: NIL

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Będą wytyczne w sprawie pracy szkolnych gabinetów Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Osos ministerstwo zdrowia poinformowało, że planowane jest opublikowanie ogólnych zaleceń dotyczących funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych w nowym roku szkolnym. Przypomnijmy – posłanka...

telefoniczna informacja pacjenta - Dentonet.pl
Naczelna Rada Lekarska: są wytyczne dla teleporad Lekarz

Zespół ds. telemedycyny Naczelnej Rady Lekarskiej we współpracy z członkami Telemedycznej Grupy Roboczej przygotował wytyczne dotyczące udzielania teleporad lekarskich. Jak czytamy na stronie internetowej NRL, po wprowadzeniu powszechności świadczeń...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Czy szkolnym gabinetom stomatologicznym grozi likwidacja? Lekarz

Zdaniem posłanki Katarzyny Osos, wielu szkolnym gabinetom stomatologicznym, z takim trudem tworzonych przez samorządy, szkoły i lekarzy dentystów, grozi likwidacja. Pytanie, jak zamierza temu zapobiegać ministerstwo zdrowia. Jak podkreśla posłanka w...

ROZWIŃ WIĘCEJ
telefoniczna informacja pacjenta - Dentonet.pl
Samorząd chce opracowania standardów dla udzielania teleporad Lekarz

- Pandemia koronawirusa COVID-19 ukazała, jak istotna dla systemu opieki zdrowotnej, w tym dla ochrony pacjentów oraz personelu medycznego, jest możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łąc...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
RPO: tragiczna sytuacja szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

W piśmie do ministra zdrowia Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że na skutek pandemii koronawirusa szkolne gabinety stomatologiczne utraciły płynność finansową. Wiele z nich powstało dzięki zaangażowaniu dentystów, którzy niejednokrotnie wyło...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres