Dentonet
E-mail

FUNDUSZE UNIJNE

Brak komentarzy | Publikacja:

FUNDUSZE UNIJNE

Szanowni Państwo,

Bestom DENTOnet.pl pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział w projekcie „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie nowoczesnych terapii stomatologicznych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jako organizatora niezmiernie cieszy nas fakt wysokiego zainteresowania projektem. W sumie w szkoleniach oferowanych w ramach projektu wzięło udział 181 osób.

Miło nam, że sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom jeżeli chodzi o tematykę szkoleń ? zarówno w części merytorycznej, jak i ćwiczeń praktycznych. Mamy głęboką nadzieję, że umiejętności uzyskane przez Państwa podczas szkoleń przeprowadzonych w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, konkurencyjności i jakości świadczonych usług.

Numer projektu: POKL.08.01.01-10-295/09

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
Projekt „Stworzenie wirtualnej czytelni czasopism, książek oraz publikacji naukowych wraz z inteligentną wyszukiwarką” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Od 1 sierpnia 2010r. Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej IV: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE działanie IV.3 : E-TECHNOLOGIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Nazwa inwestycji: „Stworzenie wirtualnej czytelni czasopism, książek oraz publikacji naukowych wraz z inteligentną wyszukiwarką”
(numer umowy) nr UDA-RPLD.04.03.00-00-026/10-00
(numer aneksu) nr UDA-RPLD.04.03.00-00-026/10-01
Całkowita wartość Projektu: 386 700,00 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 272 000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2011r. – 31.10.2011r.
Nazwa beneficjenta: Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
Projekt „Nowy Dentonet.pl” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Od 1 stycznia 2011r. Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej IV: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE działanie IV.3 : E-TECHNOLOGIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Nazwa inwestycji: „Nowy Dentonet.pl”
(numer umowy) nr UDA-RPLD.04.03.00-00-090/10-00
(numer aneksu) nr UDA-RPLD.04.03.00-00-090/10-04
Okres realizacji: 01.01.2011r. – 31.06.2012 r.
Nazwa beneficjenta: Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Projekt „Zakup i wdrożenie wyników prac B+R– uruchomienie produkcji oralitestu w Dentonecie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Od 1 marca 2013r. Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej III : Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

Nazwa inwestycji: „Zakup i wdrożenie wyników prac B+R– uruchomienie produkcji oralitestu w Dentonecie”

(numer umowy) nr UDA-RPLD.03.03.00-027/12-00

Okres realizacji: 01.03.2013r. – 31.07.2013 r.

 

Tagi: fundusze, unijne

POWIĄZANE ARTYKUŁY

dopłaty 1
Czy będą unijne dopłaty do zakupu separatora amalgamatu? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska opublikowała stanowisko w sprawie sfinansowania kosztów dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie rtęci.Przypomnijmy – zgodnie z art. 10 rozpo...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji