Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

ESCR: Polska nie gwarantuje równego dostępu do opieki zdrowotnej

Publikacja:
ESCR: Polska nie gwarantuje równego dostępu do opieki zdrowotnej

ESCR: Polska nie gwarantuje równego dostępu do opieki zdrowotnej

Europejski Komitet Praw Społecznych (ESCR), sprawdzający czy państwa Rady Europy spełniają wymagania Europejskiej Karty Społecznej, opublikował raport za lata 2008–2011. W dokumencie bardzo źle oceniono polską służbę zdrowia, przede wszystkim ze względu na długie kolejki do lekarzy. Zwrócono uwagę, że podjęte przez rządzących próby ich skrócenia nie przyniosły spodziewanych efektów. W raporcie za przykład posłużył czas oczekiwania na operację wymiany stawu kolanowego: w 2011 r. wynosił 281 dni w pilnych przypadkach i 451 dni w pozostałych. Autorzy dokumentu gorzej od Polski ocenili jedynie Albanię, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, Rumunię i Grecję.

To, że długi czas oczekiwania na leczenie jest poważną wadą publicznej służby zdrowia potwierdzają również pacjenci. Badania instytutu badawczego Millward Brown pokazują, że kolejki do specjalistów stanowią „problem” lub „duży problem” dla 80 proc. respondentów. Na trudności z zapisem do specjalistów zwróciło również uwagę 65 proc. badanych, a ponad połowa pytanych wskazała na problemy z zapisaniem się na zabieg.

Niestety, jak pokazuje Barometr WHC, stomatologia nie stanowi wyjątku. Przeciętny czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne wyniósł w październiku/listopadzie ubiegłego roku prawie 10 miesięcy. W dalszym ciągu najdłużej trzeba czekać na leczenie aparatem ortodontycznym – w ostatnim badanym okresie było to aż 30 miesięcy (zob. też „Nadal długie kolejki do ortodonty dziecięcego”)! Na protezę akrylową pacjenci w okresie od października do listopada czekali prawie 9 miesięcy, mniej więcej tyle samo trzeba było stać w kolejce do ortodonty.

Jeżeli chodzi o chirurgię szczękowo-twarzową, średni czas oczekiwania wyniósł w końcu 2013 roku prawie 3 miesiące, najdłużej trzeba było czekać na operację krzywej przegrody nosowej (pół roku), nieco krócej (5 miesięcy) na operację zatoki szczękowej lub operację torbieli.


Oprac. na podst.: mp.pl, korektorzdrowia.pl, medexpress.pl


 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

andrew neel cckf4TsHAuw unsplash
Cyfryzacja opieki zdrowotnej – potrzebne korekty w prawie Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wystąpił do ministra zdrowia z prośbą o ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag w sprawie koniecznych korekt w organizacji procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej. Wyrażone one były w stanowisku prezydium N...

stomatologia USA - Dentonet.pl
USA: wpływ pandemii na dostęp do opieki stomatologicznej Lekarz

Z opublikowanego 8 kwietnia raportu CareQuest Institute for Oral Health wynika, że w czasie pandemii COVID-19 około 6 milionów dorosłych mieszkańców USA utraciło ubezpieczenie obejmujące prawo do opieki stomatologicznej. Najmniej pod tym względem uci...

Kanada - Dentonet.pl
Kanada: "nie " dla bezpłatnej opieki dentystycznej Lekarz

Parlament w Ottawie odrzucił propozycję zagwarantowania bezpłatnej opieki stomatologicznej tym obywatelom, których roczny dochód nie przekracza 90 000 dolarów kanadyjskich. Według szacunków, w takiej sytuacji jest 6,7 miliona osób, czyli około 17% mi...

ROZWIŃ WIĘCEJ
pomoc medyczna - Dentonet.pl
Gdzie szukać pomocy zdrowotnej w święta wielkanocne? Pacjent

Z powodu gwałtownie rosnącej liczby zachorowań na COVID-19 apeluje się, by tegoroczną Wielkanoc spędzić w wąskim gronie domowników. Co zrobić, gdy będziemy potrzebowali pomocy medycznej? Podczas Wielkanocy podstawowej pomocy medycznej udzielają pun...

list gratulacyjny
Będzie list otwarty do władz w sprawie opieki zdrowotnej Lekarz

W najbliższym tygodniu opublikowany zostanie list otwarty do Prezydenta RP, Premiera oraz liderów partii politycznych, dotyczący sytuacji finansowej i kadrowej systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Spotkanie interesariuszy w ochronie zdrowia – przedsta...

opieka stomatologiczna w Anglii - Dentonet.pl
Anglia: aż 1/3 ośrodków opieki doraźnej UDC nie działa! Lekarz

Brytyjski eksperyment, by w obliczu pandemii COVID-19 zamknąć gabinety dentystyczne, a lekarzy mających kontrakt z NHS przenieść do uruchamianych ośrodków opieki doraźnej (UDC), nie sprawdził się – przynajmniej w największym z krajów tworzących Wielk...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Sejm: ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami przyjęta Lekarz

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm przyjął ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Obejmie ona profilaktykę, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Za przyjęciem ustawy było 385 posłów, przeciw – 17, a 6 wstrzymało się od głosu. – Do tej por...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
RPO: są problemy z dostępem do opieki stomatologicznej Lekarz

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił ministrowi zdrowia najważniejsze problemy do rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia w związku z pandemią koronawirusa. Nie zabrakło wśród nich kwestii dotyczących stomatologii, m.in. dostępu do leczenia oraz fu...

dentysta rozpoznanie cukrzycy
PTS: Kwestionowanie opieki stomatologicznej jest niepożądane Lekarz

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne w stanowczy sposób odniosło się do zaleceń WHO, by – ze względu na zagrożenie koronawirusem – rutynowe wizyty dentystyczne były odkładane w czasie. – Kwestionowanie zasadności opieki stomatologicznej oraz podważani...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami już gotowy Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt ustawy zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Cho...

telemedycyna
Telemedycyna rozwija system opieki zdrowotnej Pacjent

Rozwiązania telemedyczne były kołem ratunkowym dla polskiej służby zdrowia po wybuchu pandemii koronawirusa. Możliwość komunikowania się online z lekarzem pokazała, że nie musi być to tylko rozwiązanie na czas lockdownu. Telemedycyna okazała się być ...