Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dyskusja o kształcie i zasadach egzaminów LEK oraz LDEK

Brak komentarzy | Publikacja:
Dyskusja o kształcie i zasadach egzaminów LEK oraz LDEK

Dyskusja o kształcie i zasadach egzaminów LEK oraz LDEK

Naczelna Izba Lekarska zgłosiła swoje uwagi dotyczące projektu ministra zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Chodzi m.in. o doprecyzowanie niektórych zapisów rozporządzenia.

W specjalnym komunikacie Naczelna Izba Lekarska domaga się dodania do treści rozporządzenia następującego zapisu: „Zakres problematyki uwzględnianej przy opracowaniu pytań testowych Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego obejmuje wiedzę z zakresu programu studiów w dziedzinach medycyny i problemach medycznych określonych programem stażu podyplomowego lekarza i stażu podyplomowego lekarza dentysty”. – Zapis ten wypełni delegację ustawową do wydania rozporządzenia zawartą w art. 14f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który przewiduje, że minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia nie tylko wykaz dziedzin medycyny, ale także zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK. W przekazanym projekcie rozporządzenia brak jest wskazania zakresu problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych – poinformowano.

Czy odpis i kopia są tym samym?

Zastrzeżenia samorządu budzi jeden z paragrafów projektu, który przewiduje, że odpis świadectwa złożenia egzaminu jest wydawany na pisemny wniosek zdającego LEK lub LDEK jako dodatkowy egzemplarz świadectwa, mający charakter jego kopii. – Prezydium zwraca uwagę, że nie można stawiać znaku równości między pojęciem odpisu a pojęciem kopii. Dowodzi tego m.in. ostatnia nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wyraźnie odróżnia pojęcie kopii od pojęcia odpisu. W świetle znowelizowanego art. 3 ust. 1 pkt. 9 ustawy, odpis to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem, natomiast kopia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 10 ustawy to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu). Mając to na uwadze, prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje, usunąć wzmiankę, że odpis świadectwa złożenia LEK lub LDEK ma charakter kopii – zaznaczono w komunikacie.

W jakim języku zdawano egzamin?

Prezydium pozytywnie oceniło dodanie do treści świadectwa o złożeniu egzaminu LEK i LDEK informacji, w jakim języku egzamin był zdawany. – Zmiana treści świadectwa jest realizacją postulatu Naczelnej Izby Lekarskiej wynikającego z faktu, że zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego wydanym na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu LEK lub LDEK w języku polskim stanowi dowód dostatecznej znajomości języka polskiego zwalniający z wymogu złożenia egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Naczelną Radę Lekarską – podkreślono.

Na świadectwie nie tylko informacja o wyniku

Wątpliwości Naczelnej Rady Lekarskiej związane są również z projektowanym wzorem świadectwa złożenia egzaminu LEK i LDEK. W projekcie rozporządzenia nie uwzględniono bowiem postulatu Naczelnej Izby Lekarskiej, aby z treści świadectwa wynikało, czy osoba przystępująca do egzaminu uzyskała wynik pozytywny. Sama informacja o uzyskanej liczbie punktów czy procencie prawidłowych odpowiedzi – według NRL – wydaje się niewystarczająca. – Wprawdzie ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty określa, jaki procent poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik egzaminu LEK i LDEK, ale każdorazowe odsyłanie do przepisów ustawy wydaje się rozwiązaniem niepraktycznym, szczególnie po upływie kilku lat od egzaminu, kiedy treść przepisów może ulegać zmianom – zaznaczono.

Zamieszczenie w świadectwie informacji pozwalającej stwierdzić, czy egzamin LEK lub LDEK był złożony z wynikiem pozytywnym jest szczególnie istotne dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zamierzają wykonywać zawód w innym kraju unijnym. Tamtejsze władze będą wymagały od kandydata potwierdzenia, że egzamin został złożony z wynikiem pozytywnym, a projektowane świadectwo nie zawiera tej informacji. Prezydium proponuje więc wprowadzić do treści zaświadczenia wzmiankę informująca, że „pozytywny wynik LEK albo LDEK otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu”. Wprowadzenie do treści świadectwa tej informacji ułatwi posługiwanie się tym świadectwem zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Jaka jest zdawalność egzaminu LDEK przy pierwszym, drugim i trzecim podejściu? Według jakiego klucza układane są pytania do testów? Odpowiedzi na te pytania w naszym minireportażu.

AF

Fot. lecroitg, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentysta w masce
Kanada: od początku czerwca do dentysty na nowych zasadach Lekarz

Od pierwszych dni czerwca większość gabinetów stomatologicznych w kanadyjskiej prowincji Ontario ponownie przyjmuje wszystkich pacjentów. W związku z tym Royal College of Dental Surgeons of Ontario (RCDSO) wprowadziło nowe zasady i protokoły, których...

odpady medyczne - Dentonet.pl
NRL o nowych zasadach ewidencji odpadów medycznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o podjęcie działań, które umożliwią podmiotom medycznym sprawne przekazywanie odpadów po 1 stycznia 2020 r. Chodzi przede wszystkim o uchylenie obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów wyłącznie elektroniczn...

dentysta - Dentonet.pl
Przyjmowanie lekarzy spoza UE na starych zasadach Lekarz

Posłowie z sejmowej komisji zdrowia nie zgodzili się na uproszczenie zasad w przyjmowaniu lekarzy spoza UE. Wyrażono za to poparcie dla zatrudniania ratowników medycznych spoza Unii. Przypomnijmy – złożony przez posłów PiS-u projekt ustawy zakładał ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
higienistka stomatologiczna
NRL o zasadach kształcenia higienistek stomatologicznych Asysta

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje stanowisko dotyczące edukacji higienistek stomatologicznych – ma to związek z opublikowanym przez ministerstwo edukacji rozporządzeniem w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżo...

kursy specjalizacyjne - Dentonet.pl
Znane terminy na składanie wniosków do egzaminów PES Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi poinformowało o terminach dotyczących możliwości składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Wnioski do PES należy składać w dniach od 8 sierpnia 2020 r. do 21 sie...

jawność pytań - Dentonet.pl
RPO: tajne pytania z egzaminów lekarskich - niekonstytucyjne Lekarz

Według obowiązujących przepisów, pytania z egzaminów lekarskich mogą być udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej dopiero po 5 latach od ich przeprowadzenia. Według Rzecznika Praw Obywatelskich takie przepisy są niekonstytucyjne. To opi...

egzamin - PES - Dentonet.pl
Są terminy egzaminów specjalizacyjnych PES ze stomatologii Lekarz

Na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych pojawiły się terminy egzaminów PES ze specjalizacji stomatologicznych. Jako pierwszy odbędzie się egzamin ze stomatologii dziecięcej (11 marca), ostatni – ze stomatologii zachowawczej z endodoncją ...

egzaminy PES - Dentonet.pl
Apel NIL do premiera w sprawie terminu egzaminów PES Lekarz

Samorząd lekarski zwrócił się do premiera o natychmiastową zmianę decyzji ministra zdrowia w sprawie przesunięcia terminu wiosennej sesji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w 2021 r. Przypomnijmy – z uwagi na trwający stan epidemii minister zdro...

maksym kaharlytskyi Q9y3LRuuxmg unsplash
UODO o zasadach udostępniania dokumentacji medycznej Lekarz

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, jak realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej. Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każde...

egzamin PES - Dentonet.pl
Ustna część egzaminów PES w sesji wiosennej później? Lekarz

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że prawdopodobne jest przesunięcie części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego na późniejszy termin. Przypomnijmy – kilka dni temu Naczelna Izba Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o odwo...

listy oczekujacych - Dentonet.pl
NRL o zasadach prowadzenia list oczekujących na świadczenia Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznało się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Samorząd nie zgadza się na kolejne poszerzanie zakresu o...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji