Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Dyskusja o kryteriach wyboru ofert na leczenie stomatologiczne

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Dyskusja o kryteriach wyboru ofert na leczenie stomatologiczne

Dyskusja o kryteriach wyboru ofert na leczenie stomatologiczne

Naczelna Rada Lekarska zgłosiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Najwięcej uwag NRL wzbudziły kryteria oceniania leczenia stomatologicznego.

W projekcie rozporządzenia przygotowanym przez ministerstwo zdrowia, realizacja świadczeń przez lekarza dentystę w poradni powinna obejmować 6 godzin przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18:00, a w sobotę – 5 godzin. Tak określona dostępność do świadczenia jest wyceniana na 7 punktów. – Kryterium to, w ocenie prezydium, budzi wątpliwości interpretacyjne, zmiana w projekcie może sugerować, że do kontraktu stomatologicznego dodano dodatkowy dzień, co oznaczałoby wzrost kontraktu stomatologicznego z 30 do 35 godzin. Ponadto, praca lekarza dentysty w soboty powinna odbywać się na zasadzie dobrowolności i jako taka nie powinna być dodatkowo punktowana, ani być czynnikiem warunkującym otrzymanie kontraktu – podkreślono w stanowisku. Należy zatem wnioskować o wykreślenie soboty z tego punktu oraz precyzyjne określenie, że etat przeliczeniowy lekarza dentysty wynosi 30 godzin.

Dodatkowo, NRL zgłosiła swoje uwagi do obecnie obowiązującego rozporządzenia  w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

• zastrzeżenia budzi brak określania wysokości etatu przeliczeniowego, tj. liczby punktów rozliczeniowych na miesiąc przeznaczonych na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez jednego lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy 30 godzin – skutkuje to m.in. brakiem możliwości kontraktowania w 1/2 etatu,
• w przypadku każdego kontraktu zasadniczego specjalistycznego jego częścią – np. jako 1/8 – powinien być kontrakt ogólnostomatologiczny – ma to zapobiec tworzeniu sztucznych barier w dostępie do świadczenia specjalistycznego,
• w każdym przedmiocie postępowania w zakresie danego świadczenia stomatologicznego praca lekarza dentysty powinna być wyżej punktowana niż praca asystentki czy higienistki stomatologicznej;
• należy ujednolicić niezasadne zróżnicowanie punktów za pracę specjalistów w różnych przedmiotach postępowania, podobne nieuzasadnione zróżnicowanie występuje w kryterium dostępności w odniesieniu do pracy w sobotę – praca specjalistów oraz praca w sobotę we wszystkich zakresach powinna być jednakowo punktowana.

Sporo zastrzeżeń NRL wzbudziły także niektóre zapisy szczegółowe projektu rozporządzenia. Zdaniem Rady, posługiwanie się pojęciem „lekarz dentysta specjalista” w dziedzinie stomatologii ogólnej jest niezasadne, nie ma już bowiem specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej. Należy zatem szczegółowo określić, o jaką specjalizację w tych przypadkach chodzi i jaki dokument powinien przedstawić lekarz dentysta w celem potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych. Dookreśleniu muszą także ulec zasady udokumentowania stażu pracy lekarza dentysty z dziećmi.

Wątpliwości NRL budzi ponadto kryterium promujące współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, polegającą na zawarciu umowy z Agencją na przekazywanie danych koniecznych do określenia taryfy świadczeń. – Zgodnie z przepisem stanowiącym podstawę zawarcia takiej umowy, Agencja nie jest zobowiązana do jej zawarcia z wszystkimi podmiotami wyrażającymi taką wolę. Podmioty te są wyłaniane w postępowaniu ogłoszonym przez AOTMiT, co w praktyce oznacza, że część oferentów z góry nie będzie mogła uzyskać przypisanych do tego kryterium punktów. Należy wnosić o usunięcie tego kryterium z przepisów rozporządzenia – zaznaczono.

Obserwujemy lawinowy wzrost roszczeń pacjentów. Wynika to m.in. z tego, że lekarze dentyści często bagatelizują zagadnienie zgody pacjenta na leczenia. Brak takiej zgody może być powodem kłopotów, nawet w sytuacji gdzie leczenie przebiegło poprawnie – mówi w wywiadzie dla Dentowizji mec. Tomasz Pęcherz, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

AF
Fot. rhein28, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Mazowsze: NFZ wznawia konkursy na leczenie stomatologiczne Lekarz

Dyrektor mazowieckiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował o wznowieniu konkursów dotyczących leczenia stomatologicznego zawieszonych z powodu pandemii koronawirusa. Konkursy dotyczą świadczeń ogólnostomatologicznych w g...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Podlaski NFZ ogłasza konkursy na leczenie stomatologiczne Lekarz

Dyrektor podlaskiego oddziału wojewódzkiego NFZ-u 19 października ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia na terenie powiatu białostockiego. Jak czytamy w komunikacie...

Czy witamina D3 wpływa na leczenie stomatologiczne? Lekarz

Czy witamina D3 wpływa na leczenie stomatologiczne? Jakie ma znaczenie? Jak ją stosować? Jak interpretować w korelacji do stanu ogólnego pacjenta? Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak omówi ten te...

ROZWIŃ WIĘCEJ
leczenie osób w kryzysie psychicznym - Dentonet.pl
Leczenie stomatologiczne a problemy psychiczne pacjenta Lekarz

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęła informacja, że część pacjentów doświadczających kryzysu psychicznego jest odsyłana przez lekarzy dentystów do lekarza psychiatry po zaświadczenie o możliwości zastosowania w ich przypadku znieczulenia. Rzecznik Pra...

dentyści w USA - Dentonet.pl
USA: Leczenie doraźne? Większość dentystów mówi: tak! Lekarz

Zdecydowana większość gabinetów dentystycznych w Stanach Zjednoczonych jest zamknięta dla pacjentów czekających na standardowe leczenie, ale wiele praktyk przyjmuje pacjentów doraźnie, co potwierdza ankieta przeprowadzona przez Health Policy Institut...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres