Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dyskusja o kryteriach wyboru ofert na leczenie stomatologiczne

Brak komentarzy | Publikacja:
Dyskusja o kryteriach wyboru ofert na leczenie stomatologiczne

Dyskusja o kryteriach wyboru ofert na leczenie stomatologiczne

Naczelna Rada Lekarska zgłosiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Najwięcej uwag NRL wzbudziły kryteria oceniania leczenia stomatologicznego.

W projekcie rozporządzenia przygotowanym przez ministerstwo zdrowia, realizacja świadczeń przez lekarza dentystę w poradni powinna obejmować 6 godzin przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18:00, a w sobotę – 5 godzin. Tak określona dostępność do świadczenia jest wyceniana na 7 punktów. – Kryterium to, w ocenie prezydium, budzi wątpliwości interpretacyjne, zmiana w projekcie może sugerować, że do kontraktu stomatologicznego dodano dodatkowy dzień, co oznaczałoby wzrost kontraktu stomatologicznego z 30 do 35 godzin. Ponadto, praca lekarza dentysty w soboty powinna odbywać się na zasadzie dobrowolności i jako taka nie powinna być dodatkowo punktowana, ani być czynnikiem warunkującym otrzymanie kontraktu – podkreślono w stanowisku. Należy zatem wnioskować o wykreślenie soboty z tego punktu oraz precyzyjne określenie, że etat przeliczeniowy lekarza dentysty wynosi 30 godzin.

Dodatkowo, NRL zgłosiła swoje uwagi do obecnie obowiązującego rozporządzenia  w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

• zastrzeżenia budzi brak określania wysokości etatu przeliczeniowego, tj. liczby punktów rozliczeniowych na miesiąc przeznaczonych na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez jednego lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy 30 godzin – skutkuje to m.in. brakiem możliwości kontraktowania w 1/2 etatu,
• w przypadku każdego kontraktu zasadniczego specjalistycznego jego częścią – np. jako 1/8 – powinien być kontrakt ogólnostomatologiczny – ma to zapobiec tworzeniu sztucznych barier w dostępie do świadczenia specjalistycznego,
• w każdym przedmiocie postępowania w zakresie danego świadczenia stomatologicznego praca lekarza dentysty powinna być wyżej punktowana niż praca asystentki czy higienistki stomatologicznej;
• należy ujednolicić niezasadne zróżnicowanie punktów za pracę specjalistów w różnych przedmiotach postępowania, podobne nieuzasadnione zróżnicowanie występuje w kryterium dostępności w odniesieniu do pracy w sobotę – praca specjalistów oraz praca w sobotę we wszystkich zakresach powinna być jednakowo punktowana.

Sporo zastrzeżeń NRL wzbudziły także niektóre zapisy szczegółowe projektu rozporządzenia. Zdaniem Rady, posługiwanie się pojęciem „lekarz dentysta specjalista” w dziedzinie stomatologii ogólnej jest niezasadne, nie ma już bowiem specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej. Należy zatem szczegółowo określić, o jaką specjalizację w tych przypadkach chodzi i jaki dokument powinien przedstawić lekarz dentysta w celem potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych. Dookreśleniu muszą także ulec zasady udokumentowania stażu pracy lekarza dentysty z dziećmi.

Wątpliwości NRL budzi ponadto kryterium promujące współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, polegającą na zawarciu umowy z Agencją na przekazywanie danych koniecznych do określenia taryfy świadczeń. – Zgodnie z przepisem stanowiącym podstawę zawarcia takiej umowy, Agencja nie jest zobowiązana do jej zawarcia z wszystkimi podmiotami wyrażającymi taką wolę. Podmioty te są wyłaniane w postępowaniu ogłoszonym przez AOTMiT, co w praktyce oznacza, że część oferentów z góry nie będzie mogła uzyskać przypisanych do tego kryterium punktów. Należy wnosić o usunięcie tego kryterium z przepisów rozporządzenia – zaznaczono.

Obserwujemy lawinowy wzrost roszczeń pacjentów. Wynika to m.in. z tego, że lekarze dentyści często bagatelizują zagadnienie zgody pacjenta na leczenia. Brak takiej zgody może być powodem kłopotów, nawet w sytuacji gdzie leczenie przebiegło poprawnie – mówi w wywiadzie dla Dentowizji mec. Tomasz Pęcherz, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

AF
Fot. rhein28, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NFZ w Rzeszowie: konkursy na leczenie stomatologiczne Lekarz

Podkarpacki oddział wojewódzki NFZ-u ogłosił dwa konkursy dotyczące zawarcia umów na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży.Pierwszy konkurs dotyczy świadczeń ogólnostomatologicznych w Głogowi...

Mazowsze czynne gabinety - Dentonet.pl
Botoks wspomagający leczenie stomatologiczne Lekarz

Jak wykonywać zabiegi takie jak redukcja „uśmiechu dziąsłowego” oraz redukcja zmarszczek okolicy wargi górnej i policzków? Jak blokować mięsień obniżacz kąta ust, mięsień bródkowy oraz mięsień żwacz? Jak z użyciem toksyny botulinowej przeprowadzić za...

NFZ - Dentonet.pl
NFZ Opole: nowy konkurs ofert na leczenie stomatologiczne Lekarz

Opolski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs ofert w sprawie zawarcia umów na udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii na terenie powiatu brzeskiego, kluczborskiego i namysłowskiegoCena ocz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Artykul webinar pierre fabre antyseptyka 0002 v2
Antybiotyk czy antyseptyk? Odpowiedzialne leczenie stomatologiczne Lekarz

Już 12 maja o godz. 19:00 odbędzie się webinar "Czy antyseptyka może być alternatywą dla antybiotykoterapii?" prowadzony przez prof. Marzenę Dominiak – prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, współautorkę rekomendacji grupy roboczej PTS-u ...

Zrzut ekranu 2020 06 20 o 08.06.09
Czy witamina D3 wpływa na leczenie stomatologiczne? Lekarz

Czy witamina D3 wpływa na leczenie stomatologiczne? Jakie ma znaczenie? Jak ją stosować? Jak interpretować w korelacji do stanu ogólnego pacjenta? Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak omówi ten te...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Mazowsze: NFZ wznawia konkursy na leczenie stomatologiczne Lekarz

Dyrektor mazowieckiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował o wznowieniu konkursów dotyczących leczenia stomatologicznego zawieszonych z powodu pandemii koronawirusa. Konkursy dotyczą świadczeń ogólnostomatologicznych w g...

świadczenia stomatologiczne - Dentonet.pl
NFZ Kielce: konkursy na leczenie stomatologiczne Lekarz

Świętokrzyski oddział wojewódzki NFZ-u w Kielcach ogłosił konkursy na leczenie stomatologiczne – zarówno w zakresie pomocy doraźnej, jak i ogólnostomatologicznej. Jak czytamy na stronie kieleckiego NFZ-u, jedno z postępowań dotyczy świadczeń stomato...

leczenie osób w kryzysie psychicznym - Dentonet.pl
Leczenie stomatologiczne a problemy psychiczne pacjenta Lekarz

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęła informacja, że część pacjentów doświadczających kryzysu psychicznego jest odsyłana przez lekarzy dentystów do lekarza psychiatry po zaświadczenie o możliwości zastosowania w ich przypadku znieczulenia. Rzecznik Pra...

NFZ - Dentonet.pl
NFZ: pacjenci wciąż skarżą się na leczenie stomatologiczne Lekarz

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w I półroczu 2019 r. od pacjentów wpłynęło łącznie 628 zgłoszeń o nieprawidłowościach dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty posiadające umowę z NFZ-em. Najwięcej skarg pacjentów – 233 ...

leczenie stomatologiczne dzieci - Dentonet.pl
NFZ: leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży bez limitów Lekarz

NFZ opublikował projekt zarządzenia, zgodnie z którym wprowadzone mają być nielimitowane świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany proponowane w zarządzeniu wynikają z przepisów ustawy ...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Podlaski NFZ ogłasza konkursy na leczenie stomatologiczne Lekarz

Dyrektor podlaskiego oddziału wojewódzkiego NFZ-u 19 października ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia na terenie powiatu białostockiego. Jak czytamy w komunikacie...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji