Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dotacje unijne, cz. 2

Publikacja:
Dotacje unijne, cz. 2

Dotacje unijne, cz. 2

Sytuacja lekarzy stomatologów, którzy już są na „swoim”, wygląda inaczej niż świeżo upieczonych absolwentów studiów medycznych, czy osób bezrobotnych, które nie prowadziły działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy. W tym przypadku wiele zależy od województwa, w którym zamieszkuje lekarz ubiegający się o dotację unijną, gdyż każde województwo ma inne ustalenia w tej kwestii i kieruje się nieco innymi zasadami. Ważną regułą jest ta, że im jest biedniejsze, tym więcej dostaje pieniędzy na dotacje i tym łatwiej ją otrzymać ubiegającym się o nią. W najbliższym okresie rozliczeniowym najwięcej środków do dyspozycji otrzyma województwo podlaskie i lubelskie. Najmniej – mazowieckie.

Środki finansowe najchętniej są przydzielane na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń i oprogramowań. Najtrudniej będzie zdobyć środki na budowę lub remont, gdyż generują one najwięcej problemów technicznych. Co więcej – bardzo trudno jest sporządzić dokładny kosztorys takich przedsięwzięć, a w przypadku dotacji – wszystko musi się zgadzać.

Planowane dofinansowania optują na poziomie 40-60%. Złożonym wnioskom będą przydzielane punkty. Jakie kryteria będą brane pod uwagę? Wykorzystywanie technologii informatycznych, ocena konkurencyjności, zwiększenie zatrudnienia, kondycja finansowa gabinetu, biznesplan, posiadane środki i zdolność kredytowa, innowacyjność, technologie B+R. Innowacyjność projektu stwierdza się na podstawie wystawionych dokumentów przez jednostki badawcze: uczelnie, fundacje, laboratoria.

Dokumenty, które potwierdzą innowacyjność, powinny być wystawione na planowany do zakupu sprzęt, a najlepiej na kilka z nich. Firmy stomatologiczne posiadają zazwyczaj takie dokumenty na własny sprzęt, by udowodnić ich innowacyjność. Jednakże powinny być one wystawione przez instytucje wymienione w regulaminie, a nie przez producenta.

Szczególny akcent należy zwrócić na kondycję finansową firmy. Optymalna sytuacja to taka, gdy stomatolog ubiega się o kwotę dotacji zgodną z jego zdolnością finansową. Dotacji nie otrzyma firma, której roczne rozliczenie działalności wykazuje stratę. Dlaczego? Ponieważ osoby odpowiedzialne za udzielanie dotacji oceniają, czy przedsiębiorca będzie w stanie zrealizować przedstawiony projekt działalności gospodarczej. W tym względzie bierze się pod uwagę realne szanse na zakupienie sprzętu oraz prognozowane wyniki działalności gospodarczej, które opisano w biznesplanie. Dlatego bardzo ważna jest aktualna kondycja finansowa firmy.

Wart podkreślenia jest fakt, że projekt nie kończy się na otrzymaniu środków finansowych na jego realizację, ale to także czas realizacji projektu, który zobowiązuje do przestrzegania warunków umowy o dotację. Najważniejsze z nich to czas, w którym firma powinna utrzymać się na rynku i wyniki prowadzonej działalności (zgodnie ze wskaźnikami wymienionymi we wniosku). W przeciwnym razie – przedsiębiorca może mieć nałożoną karę lub być zmuszony do zwrotu otrzymanej dotacji.  

B.Z.

Zapraszamy także do lektury:
"Dotacje unijne, cz. 1" 

Żródło: 
www.kamilkuczewski.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

stypendia
MZ podzieliło dotacje na stypendia dla studentów i doktorantów Lekarz

Ministerstwo zdrowia podzieliło przeznaczone dla uniwersytetów medycznych dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów na 2022 r. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, minister zdrowia ma obowiązek poinformować o wysokości dot...