Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dotacje unijne, cz. 1

Publikacja:
Dotacje unijne, cz. 1

Dotacje unijne, cz. 1

Fundusze unijne to woda na młyn dla osób, które chcą prowadzić swoją działalność, ale brakuje im środków finansowych, by ją rozkręcić. Mamy dla nich dobrą wiadomość: Polska otrzyma ponad 80 mld euro, by wspomóc rozwój przedsiębiorczości. Rok 2014 jest dość szczególny, jeśli chodzi o możliwość otrzymania dotacji unijnych na stworzenie gabinetu stomatologicznego, gdyż jest przejściowy – zamyka poprzedni okres finansowania (2007-2013), a otwiera kolejny (2014-2020). Aktualnie przygotowywane są założenia programowe określające warunki otrzymywania dotacji. Najbliższy przewidywany termin na rozpoczęcie nowych programów dla stomatologii: I kwartał 2015r. A zatem – nie zostało wiele czasu, by się dobrze przygotować do ubiegania się o dotację – jej otrzymanie obwarowane jest wieloma warunkami i wymaganiami. W tym miejscu należy rozróżnić dwie grupy stomatologów: ci, którzy dopiero chcą otworzyć swój gabinet i tych, którzy już go prowadzą. W tej części artykułu zajmiemy się początkującymi.

Lekarz stomatolog, który kończy studia ma kilka możliwości, by otrzymać dotację unijną na swój własny gabinet. Jedną z nich jest nabycie statusu osoby bezrobotnej, gdyż urzędy pracy mają pulę pieniędzy dla bezrobotnych. Wówczas w momencie składania wniosku należy mieć status osoby bezrobotnej i utrzymać go aż do momentu otrzymania dotacji. Jeżeli ktoś pracuje na umowę o pracę, aby otrzymać taką dotację, powinien się zwolnić i zarejestrować w urzędzie pracy. Nie powinno się też w momencie składania wniosku prowadzić działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy.

Dlaczego warto ubiegać się o takie dofinansowanie? Ponieważ przedsiębiorca otrzymuje bezzwrotną pomoc finansową (nawet do 40 tys. zł). Pieniądze można przeznaczyć na potrzebny sprzęt do gabinetu, remont itp. Oczywiście nie każdy, kto ubiega się o taką dotację, ją otrzyma. Najpierw należy złożyć odpowiedni wniosek. Na pewno w pozytywnym jego rozpatrzeniu pomaga odpowiednie, kierunkowe wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (w tym referencje od pracodawców).
We wniosku najpierw opisujemy, na jaki cel chcemy przeznaczyć dotację i możliwości, które nam zapewni np. nabycie nowego sprzętu. Wniosek jest oceniamy według regulaminu, poszczególne jego elementy są punktowane, następnie punkty są sumowane – na podstawie wyniku końcowego wniosek jest zakwalifikowany dalej, bądź nie. Jeśli tak – autor wniosku jest zapraszany na miesięczne szkolenie m.in. z zakresu ekonomii, a na zakończenie ma za zadanie napisanie biznesplanu. Dotację otrzymują osoby z najwyżej ocenionym biznesplanem.
W kolejnej części artykułu napiszemy o dofinansowaniach dla gabinetów, które już istnieją.

B.Z.

Źródło:

www.kamilkuczewski.pl

Zapraszamy także do lektury:
"Dotacje unijne, cz.2 " – dla stomatologów, którzy prowadzą już swoją działalność

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY