Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Co zrobić z dokumentacją medyczną po wykreśleniu praktyki?

Brak komentarzy | Publikacja:
Co zrobić z dokumentacją medyczną po wykreśleniu praktyki?

Co zrobić z dokumentacją medyczną po wykreśleniu praktyki?

Śląska Izba Lekarska przypomina, że lekarz oraz lekarz dentysta, który decyduje się na wykreślenie indywidualnej lub grupowej praktyki, we wniosku o wykreślenie ma obowiązek wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

Kwestię przechowywania dokumentacji medycznej po zaprzestaniu działalności leczniczej reguluje znowelizowana w marcu br. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 30a tejże ustawy, lekarz lub lekarz dentysta, który wykreśla indywidualną (grupową) praktykę lekarską zobowiązany jest wskazać we wniosku o wykreślenie miejsce przechowywania dokumentacji medycznej. Miejscem tym może być wyłącznie siedziba podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z którym lekarz lub lekarz dentysta zaprzestający wykonywanie działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej. W konsekwencji miejscem tym będzie siedziba funkcjonującego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych – szpitala, NZOZ-u czy innej praktyki lekarskiej.

Jak podkreślono w komunikacie, podmiot, który zobowiązał się przechowywać dokumentację medyczną musi robić to przez okres wymagany przepisami prawa oraz udostępniać ją uprawnionym podmiotom na zasadach wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Obowiązek wskazania miejsca przechowywania dokumentacji medycznej nie dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadali jedynie indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład (tzw. praktykę w podmiocie). – W takiej sytuacji obowiązki związane z przechowaniem dokumentacji medycznej spoczywają na podmiocie leczniczym, a nie lekarzu, który udziela tam świadczeń w ramach umowy z tym podmiotem – zaznaczono.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – oprogramowanie, którego zakup czeka każdą placówkę medyczną, nawet tę najmniejszą. Samorząd lekarski postuluje, by wydatek ten był refundowany, podobnie jak jest w przypadku zakupu kas fiskalnych.

AF

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

modele gipsowe - Dentonet.pl
Czy modele gipsowe są dokumentacją medyczną? Lekarz

Na stronie Naczelnej Rady Lekarskiej ukazał się artykuł autorstwa Olgi Benickiej z zespołu radców prawnych NIL, w którym opisany został problem ewentualnego zaliczania modeli gipsowych powstających w trakcie leczenia stomatologicznego do dokumentacji...

Dokumentacja w czasie pandemii? Nie strzelajmy sobie w kolano! Lekarz

O prawnych aspektach funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w czasie pandemii rozmawiamy z mec. Ewą Mazur-Pawłowską, prawnikiem specjalizującym się w obsłudze gabinetów stomatologicznych. - Dokument, w którym pacjent zwalnia gabinet i lekarza z ...

środki ochrony - Dentonet.pl
UK: Praktyki NHS dostaną bezpłatne środki ochrony Lekarz

Zgodnie z nową strategią rządu Borisa Johnsona, gabinety dentystyczne prowadzące leczenie w ramach Narodowej Służby Zdrowia (NHS) uzyskają dostęp do bezpłatnych środków ochrony indywidualnej. Jej celem jest ochrona brytyjskiego społeczeństwa przed dr...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Ewa Mazur-Pawłowska - Dentonet.pl
Dokumentacja pacjenta w stomatologii z perspektywy asysty Asysta

– Zapraszam na mój wykład podczas konferencji ASYSDENT 2020 – mówi mec. Ewa Mazur-Pawłowska, jedna z wykładowców tegorocznego ASYSDENTU. – Przedstawię Państwu koncepcję przygotowywania podstawowej dokumentacji pacjenta w stomatologii. Jest to bardzo ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji