Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Co zrobić z dokumentacją medyczną po wykreśleniu praktyki?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Co zrobić z dokumentacją medyczną po wykreśleniu praktyki?

Co zrobić z dokumentacją medyczną po wykreśleniu praktyki?

Śląska Izba Lekarska przypomina, że lekarz oraz lekarz dentysta, który decyduje się na wykreślenie indywidualnej lub grupowej praktyki, we wniosku o wykreślenie ma obowiązek wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

Kwestię przechowywania dokumentacji medycznej po zaprzestaniu działalności leczniczej reguluje znowelizowana w marcu br. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 30a tejże ustawy, lekarz lub lekarz dentysta, który wykreśla indywidualną (grupową) praktykę lekarską zobowiązany jest wskazać we wniosku o wykreślenie miejsce przechowywania dokumentacji medycznej. Miejscem tym może być wyłącznie siedziba podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z którym lekarz lub lekarz dentysta zaprzestający wykonywanie działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej. W konsekwencji miejscem tym będzie siedziba funkcjonującego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych – szpitala, NZOZ-u czy innej praktyki lekarskiej.

Jak podkreślono w komunikacie, podmiot, który zobowiązał się przechowywać dokumentację medyczną musi robić to przez okres wymagany przepisami prawa oraz udostępniać ją uprawnionym podmiotom na zasadach wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Obowiązek wskazania miejsca przechowywania dokumentacji medycznej nie dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadali jedynie indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład (tzw. praktykę w podmiocie). – W takiej sytuacji obowiązki związane z przechowaniem dokumentacji medycznej spoczywają na podmiocie leczniczym, a nie lekarzu, który udziela tam świadczeń w ramach umowy z tym podmiotem – zaznaczono.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – oprogramowanie, którego zakup czeka każdą placówkę medyczną, nawet tę najmniejszą. Samorząd lekarski postuluje, by wydatek ten był refundowany, podobnie jak jest w przypadku zakupu kas fiskalnych.

AF

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
UODO o zasadach udostępniania dokumentacji medycznej Lekarz

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, jak realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej. Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każde...

e-dokumentacja - Dentonet.pl
Lekarze dentyści nie chcą obowiązku elektronicznej dokumentacji Lekarz

Prezydium NRL zaapelowało do ministra zdrowia o uchylenie paragrafu 10a rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym od 1 stycznia 2019 r. świadczeniodawca będzie obowiązany do prowadzenia...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Lekarze za zmianami dotyczącymi tajemnicy lekarskiej. Ale... Lekarz

Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany dotyczące zasad zachowania tajemnicy lekarskiej, w ocenie samorządu lekarskiej, są niezgodne z Konstytucją, a przede wszystkim głęboko "naruszają tę tajemnicę". Dlatego Naczelna Izba Lekarska pozytywnie zaopiniowała...

ROZWIŃ WIĘCEJ
elektroniczna dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Resort zdrowia: rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej Lekarz

Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej.Zgodnie z projektem rozporządzenia, obecnie elektroniczna dokumentacja medyczna miałaby się dzielić na: •    informację o rozpoznaniu choroby, pr...

Dentonet - komu można udostępnić dokumentację medyczną pacjenta
Komu można udostępniać dokumentację medyczną pacjenta? Asysta

Dokumentacja medyczna pacjenta to zbiór danych osobowych o szczególnej wadze i dlatego podlega zaostrzonej ochronie prawnej. Wiele asystentek stomatologicznych zajmuje się na co dzień również pracą z dokumentacją medyczną, więc warto przypomnieć sobi...

Zmiany w ustawie o prawach pacjenta z podpisem prezydenta Lekarz

Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zakładają one m.in. nowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej, doprecyzowanie uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta, a także prawo pacjenta do leczenia ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres