Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Do LDEK przystąpiło 1539 lekarzy dentystów

Brak komentarzy | Publikacja:
Do LDEK przystąpiło 1539 lekarzy dentystów

Do LDEK przystąpiło 1539 lekarzy dentystów

1. Wyniki lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach
Do egzaminu przystąpiły łącznie 1192 osoby (na 1389 zgłoszonych). Najliczniej reprezentowany był Warszawski Uniwersytet Medyczny – aż 157 zdających ukończyło właśnie tę uczelnię. Drugie miejsce pod względem liczebności zajął Uniwersytet Medyczny w Łodzi (138 osób). Natomiast na trzecim miejscu uplasował się Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (129 osób).
Średnia
Najniższą średnią uzyskali absolwenci studiów w języku angielskim – zaledwie 93,60 pkt. Najwyższą – absolwenci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 134,40 pkt. Przeciętna średnia w tej grupie zdających wyniosła 127,71 pkt.
Ogółem nie zdało 219 osób, najwięcej z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (34).

2. Wyniki lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu
W tym roku do LDEK przystąpiło łącznie 347 osób (na 545 zgłoszonych). Najwięcej zdających pochodziło z uczelni zagranicznych (40). Dalszy w kolejności był Warszawski Uniwersytet Medyczny (50 osób). Trzecie miejsce zajęły ex æquo: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny w Lublinie – z uczelni tych zgłosiły się na egzamin po 34 osoby.
Średnia
Ponownie najniższą średnią uzyskali absolwenci studiów w języku angielskim – 98,90 pkt. Natomiast liderem grupy został Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ze średnią wynoszącą 126,33 pkt.
Przeciętna średnia w przypadku lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu wyniosła 113,65 pkt.
Ogółem nie zdało 150 osób, najwięcej z uczelni zagranicznych (46).

3. Wyniki lekarzy dentystów którzy przystępowali do LDEK/LDEP po raz pierwszy
W egzaminie udział wzięło 841 absolwentów uczelni medycznych (na 905 zgłoszonych). Największa grupa zdających reprezentowała Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (101 osób na 106 zgłoszonych). Kolejne dwa miejsca zajęły: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (91 osób) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (90 osób).
Średnia
I znów – już po raz trzeci – na samym dole stawki uplasowali się absolwenci studiów w języku angielskim ze średnią wynoszącą 93,00 pkt. Natomiast najwyższą średnią mogli się pochwalić absolwenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – w tym roku było to 133,73 pkt.
Przeciętna średnia w tej grupie zdających wyniosła 126,01 pkt., była więc minimalnie niższa niż w grupie lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach.
Egzaminu nie zdały 172 osoby, najwięcej z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (23).

330 zdających uzyskało wynik poniżej wymaganych 56%. Maksymalną liczbę punktów (165 pkt.) uzyskał absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Minimalną – czyli 0 punktów – reprezentant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Średni wynik z egzaminu w terminie wrześniowym wyniósł 124,5 pkt.
B. Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentysta - Dentonet.pl
Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów do poprawy Lekarz

Naczelna Rada Lekarska ponowiła swój apel o pilne uregulowanie przez ministra zdrowia kwestii, które w dobie pandemii koronawirusa poprawią warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów. Przypomnijmy – 20 listopada 2020 r. prezydium Naczelnej Rady Lekar...

pensje stażystów - Dentonet.pl
Wydłużony staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem ministra zdrowia, staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie wydłużony. Stażyści będą mogli otrzymać wynagrodzenie za gotowość do pracy. Z powodu obowiązującego stanu epidemii istnieje duże ryzyko...

klauzula informacyjna - Dentonet.pl
Samorząd pyta o ulgi podatkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Lekarze i lekarze dentyści, wdrażający rozwiązania informatyczne do wystawiania elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy, e-skierowań, e-recept oraz elektronicznej dokumentacji medycznej, powinni mieć możliwość skorzystania z dofinansowani...

ROZWIŃ WIĘCEJ
medycyna estetyczna - Dentonet.pl
Medycyna estetyczna – tylko u lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej. Według samorządu, ważne jest uściślenie definicji pojęcia świadczenia zdrowotnego, m.in. w kontekście zabiegów medycyny estetycznej, które powinny b...

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dentonet.pl
Będą zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Jak informuje „Gazeta Lekarska”, swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia między resortem a lekarzami rezydentami. Przygotował on sporo propozycji zmian dotyczących pracy lekarzy i lekarzy dentystów.Według inf...

COVID-19 - Dentonet.pl
COVID-19 chorobą zawodową lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia uznało Covid-19 – chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – za chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynni...

zakażenia lekarzy - Dentonet.pl
Gdzie zgłaszać zakażenia wśród lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała specjalny formularz, przed który można zgłaszać przypadki zakażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów. – W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekar...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

Stypendium - Dentonet.pl
NRL tworzy fundusz stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego.Jak poinformowano w komunikacie, celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji