Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Do Chorwacji bez E 111

Publikacja:

Do Chorwacji bez E 111

Kraje byłej Jugosławii, w tym Chorwacja, nie należą do Unii Europejskiej. Tu formularze serii E 100 nie obowiązują i nie uprawniają do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia. Jednak pomiędzy Polską a Chorwacją podpisana jest umowa międzynarodowa z zakresu świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z nią, osoby podlegające polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku i w zakresie niezbędnie koniecznym, mogą korzystać w Chorwacji z nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Zamiast druku serii E 100 zabierzmy więc na wakacje w Chorwacji dokument potwierdzający nasze ubezpieczenie w Polsce. Międzynarodową umowę z zakresu świadczeń zdrowotnych Polska podpisała również z Bułgarią. Zarówno tutaj, jak i w Chorwacji, polski ubezpieczony może zostać obciążony pewnymi kosztami leczenia na takich zasadach, na jakich obciążani są nimi obywatele tych państw. Trzeba też wiedzieć, że obie wspomniane umowy międzynarodowe nie obejmują kosztów transportu medycznego.

Przed wyjazdem za granicę warto poznać szczegóły, związane z ewentualnym leczeniem w obu wspomnianych krajach. Można je uzyskać w Biurze Rozliczeń Międzynarodowych, pod numerem telefonu (22) 830 04 20 lub na stronie internetowej BRM.

Osobom, które wybierają się do Bułgarii lub Chorwacji, NFZ wydaje jednak formularze E 111, informując jednocześnie, że obowiązują one jedynie w krajach Unii Europejskiej, przez które turysta być może będzie przejeżdżał.

Ewa Lurc

Rzecznik prasowy Lubuskiego OW NFZ

źródło – Biuro Rzecznika Prasowego NFZ