Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu?

Publikacja:
Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu?

Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu?

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, dlaczego w Polsce nadal nie wdrożono obowiązku posiadania separatorów amalgamatu. Ich zdaniem, środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. – Działania Komisji Stomatologicznej NIL skupione były na negowaniu zasadności wdrożenia rozporządzenia lub szukaniu możliwości refundacji ewentualnie poniesionych kosztów separacji amalgamatu. Idąc tym tokiem myślenia, stolarz np. powinien zażądać od samorządu zwrotu kosztów utylizacji trocin, z tym że stolarze takich roszczeń nie wysuwają – napisano w interpelacji.

W swojej interpelacji posłowie Tomasz Aniśko, Urszula Zielińska, Małgorzata Tracz, Riad Haidar, Franciszek Sterczewski, Klaudia Jachira i Dorota Niedziela nawiązują do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci. Od wejścia w życie tych przepisów minęły już dwa lata, a rozporządzenia UE są dla Polski obowiązkowe. Tymczasem – według posłów – zdecydowana większość gabinetów stomatologicznych w naszym kraju nie jest wyposażona w separatory amalgamatu.

KS NIL neguje zasadność rozporządzenia?

W interpelacji podkreślono, że środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. Według informacji posłów, komisja stomatologiczna Naczelnej Izby Lekarskiej już w 2017 r. apelowała do rządu o zaskarżenie rozporządzenia w sprawie rtęci do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – Dalsze działania Komisji Stomatologicznej skupione były na negowaniu zasadności wdrożenia rozporządzenia lub szukaniu możliwości refundacji ewentualnie poniesionych kosztów separacji amalgamatu. Idąc tym tokiem myślenia, stolarz np. powinien zażądać od samorządu zwrotu kosztów utylizacji trocin, z tym że stolarze takich roszczeń nie wysuwają – napisano w interpelacji.

Zdaniem posłów, w ogóle nie wzięto pod uwagę opinii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przedstawionej w 2018 r. w publikacji pod znamiennym tytułem „O co ten hałas”, gdzie czytamy m.in. że realizując zasadę „Primus non nocere” lekarze dentyści nie mogą uwalniać odpadów amalgamatu do środowiska.

NIL przedstawiła ministerstwu zdrowia nierzetelne i zmanipulowane dane?

Według autorów interpelacji, komisja stomatologiczna NIL przedstawiła ministerstwu zdrowia nierzetelne i zmanipulowane dane, ministerstwo jedynie upubliczniło tekst rozporządzenia UE na swojej stronie internetowej, a mediom przekazano informacje, że rozporządzenie zostało wdrożone we właściwym terminie, ale za brak separatorów żadnych konsekwencji nie będzie. – Dział Promocji MZ uniemożliwił w ten sposób służbie sanitarnej wykonywanie jej statutowych obowiązków, polegających na kontroli i egzekwowaniu wyposażenia gabinetów w wymagany sprzęt i przerwał natychmiast instalacje separatorów – dodano.

Według informacji posłów, cztery państwa członkowskie UE już ogłosiły ambitne plany odchodzenia od stosowania amalgamatu rtęciowego w stomatologii do 2030 r. Są wśród nich Czesi, którzy już w 2005 r. – w trosce o środowisko i zdrowie obywateli – wprowadzili obowiązek posiadania separatorów w każdym gabinecie stomatologicznym, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć, do którego gabinetu trafi pacjent z wypełnieniem amalgamatowym.

Tymczasem od 2005 r. w Polsce do środowiska trafiło ponad 75 ton związków rtęci z gabinetów stomatologicznych. (…) Dokument opublikowany 24 stycznia 2020 r. przez Komisję Europejską „Ocena możliwości wycofania amalgamatu dentystycznego wskazuje Polskę jako największego konsumenta amalgamatu w UE z rocznym zużyciem ponad 5 ton – podkreślono.

Posłowie poprosili ministra zdrowia o odpowiedź na kilka pytań.

– W jakim konkretnym terminie rząd planuje wreszcie wdrożyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci?

– Na podstawie jakich przepisów czy aktów prawnych urzędnik Działu Promocji Ministerstwa Zdrowia modyfikuje rozporządzenie unijne, publikując decyzje o nieegzekwowaniu zaleceń, podczas gdy z treści rozporządzenia wynika, że jedynym oczekiwaniem od krajów członkowskich w tej kwestii jest ustalenie wysokości kar za niedostosowanie się do zaleceń rozporządzenia? Takie działanie to jednocześnie przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Kto za nie odpowiada?

– Dlaczego instytucją opiniującą rozporządzenie UE jest KS NIL i na jakiej podstawie wstrzymywane jest wdrażanie tego rozporządzenia?

– Kto personalnie zajmie się i jest odpowiedzialny za skuteczne wdrożenie niepodważalnych wytycznych tego rozporządzenia unijnego?

– W jakim terminie zostaną ustalone kary do egzekwowania rozporządzenia? Poproszono o udostępnienie wykazu chorób i zgonów spowodowanych zatruciem silną neurotoksyną, jaką jest rtęć.

– Dokąd trafiają ogromne ilości importowanego do Polski amalgamatu i w jaki sposób są wykorzystywane (wykaz ilościowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania)?

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Oprac. AF, źródło: Sejm RP

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

amalgamat - Dentonet.pl
Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana Lekarz

W opublikowanym stanowisku komisja stomatologiczna NIL zwraca uwagę na wciąż nierozwiązaną kwestię obowiązkowej instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. – Władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania ...

leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w Polsce – jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Jak czytamy, projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie do przepisów rozporz...

amalgamat - Dentonet.pl
Wycofanie wypełnień z amalgamatu – co z wyceną? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Obawy NRL dotyczą przede wszystkim kwestii odpowiedniej wyceny procedury usunięc...

ROZWIŃ WIĘCEJ
separatory amalgamatu - Dentonet.pl
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu Lekarz

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamat...

amalgamat - Dentonet.pl
USA: zmiana stanowiska FDA w sprawie amalgamatu Lekarz

Przed kilkoma tygodniami Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowała wytyczne w sprawie stosowania amalgamatu do odbudowy ubytków w zębach. Jak podano w komunikacie, u niektórych grup pacjentów należy zrezygnować z użycia tego mater...

yusuf belek gHdVUGAJYGo unsplash
Czy obowiązkowe separatory amalgamatu są egzekwowane? Lekarz

Troje posłów – Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska – w interpelacji do ministra zdrowia pyta, czy obowiązek instalowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych jest egzekwowany przez polskich dentystów, a jeśli nie – ja...

amalgamat - Dentonet.pl
Irlandia Północna – wycofanie amalgamatu niewykonalne? Lekarz

Zdaniem północnoirlandzkiego oddziału Brytyjskiego Towarzystwa Stomatologicznego wycofanie amalgamatu dentystycznego z gabinetów jest póki co niewykonalne. Z założeń przedstawionych w oświadczeniu Towarzystwa wynika, że w praktykach stomatologicznych...

amalgamat - Dentonet.pl
Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra klimatu i środowiska interpelację, w której pyta, kiedy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaczną karać gabinety stomatologiczne nieposiadające separatorów amalgamatu. Interpelację wystosowali posłowie Tomasz...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Czy UE dofinansuje zakup separatorów amalgamatu? Lekarz

NRL wniosła swoje uwagi do Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce - w części dotyczącej ochrony zdrowia. Domaga się m.in. doprecyzowania zapisów w taki sposób, aby o fundusze unijne mogli starać się również lekarze i l...

separatory amalgamatu
Wycofanie amalgamatu ze świadczeń dla wszystkich pacjentów Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący najnowszych ustaleń w sprawie polityki ograniczania zużycia i emisji rtęci do środowiska oraz segregacji odpadów amalgamatu. Wiadomo już, że wycofanie amalgamatu stomatologicznego ze świadc...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
"Nie" dla żądania kar za brak separatorów amalgamatu Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała pismo do Cezarego Tomczyka, przewodniczącego klubu parlamentarnego KO, w którym zwraca uwagę na interpelację autorstwa grupy posłów KO, domagających się kar dla lekarzy dentystów za niezamontowanie w gabinecie separ...