Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu?

Publikacja:
Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu?

Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu?

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, dlaczego w Polsce nadal nie wdrożono obowiązku posiadania separatorów amalgamatu. Ich zdaniem, środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. – Działania Komisji Stomatologicznej NIL skupione były na negowaniu zasadności wdrożenia rozporządzenia lub szukaniu możliwości refundacji ewentualnie poniesionych kosztów separacji amalgamatu. Idąc tym tokiem myślenia, stolarz np. powinien zażądać od samorządu zwrotu kosztów utylizacji trocin, z tym że stolarze takich roszczeń nie wysuwają – napisano w interpelacji.

W swojej interpelacji posłowie Tomasz Aniśko, Urszula Zielińska, Małgorzata Tracz, Riad Haidar, Franciszek Sterczewski, Klaudia Jachira i Dorota Niedziela nawiązują do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci. Od wejścia w życie tych przepisów minęły już dwa lata, a rozporządzenia UE są dla Polski obowiązkowe. Tymczasem – według posłów – zdecydowana większość gabinetów stomatologicznych w naszym kraju nie jest wyposażona w separatory amalgamatu.

KS NIL neguje zasadność rozporządzenia?

W interpelacji podkreślono, że środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. Według informacji posłów, komisja stomatologiczna Naczelnej Izby Lekarskiej już w 2017 r. apelowała do rządu o zaskarżenie rozporządzenia w sprawie rtęci do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – Dalsze działania Komisji Stomatologicznej skupione były na negowaniu zasadności wdrożenia rozporządzenia lub szukaniu możliwości refundacji ewentualnie poniesionych kosztów separacji amalgamatu. Idąc tym tokiem myślenia, stolarz np. powinien zażądać od samorządu zwrotu kosztów utylizacji trocin, z tym że stolarze takich roszczeń nie wysuwają – napisano w interpelacji.

Zdaniem posłów, w ogóle nie wzięto pod uwagę opinii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przedstawionej w 2018 r. w publikacji pod znamiennym tytułem „O co ten hałas”, gdzie czytamy m.in. że realizując zasadę „Primus non nocere” lekarze dentyści nie mogą uwalniać odpadów amalgamatu do środowiska.

NIL przedstawiła ministerstwu zdrowia nierzetelne i zmanipulowane dane?

Według autorów interpelacji, komisja stomatologiczna NIL przedstawiła ministerstwu zdrowia nierzetelne i zmanipulowane dane, ministerstwo jedynie upubliczniło tekst rozporządzenia UE na swojej stronie internetowej, a mediom przekazano informacje, że rozporządzenie zostało wdrożone we właściwym terminie, ale za brak separatorów żadnych konsekwencji nie będzie. – Dział Promocji MZ uniemożliwił w ten sposób służbie sanitarnej wykonywanie jej statutowych obowiązków, polegających na kontroli i egzekwowaniu wyposażenia gabinetów w wymagany sprzęt i przerwał natychmiast instalacje separatorów – dodano.

Według informacji posłów, cztery państwa członkowskie UE już ogłosiły ambitne plany odchodzenia od stosowania amalgamatu rtęciowego w stomatologii do 2030 r. Są wśród nich Czesi, którzy już w 2005 r. – w trosce o środowisko i zdrowie obywateli – wprowadzili obowiązek posiadania separatorów w każdym gabinecie stomatologicznym, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć, do którego gabinetu trafi pacjent z wypełnieniem amalgamatowym.

Tymczasem od 2005 r. w Polsce do środowiska trafiło ponad 75 ton związków rtęci z gabinetów stomatologicznych. (…) Dokument opublikowany 24 stycznia 2020 r. przez Komisję Europejską „Ocena możliwości wycofania amalgamatu dentystycznego wskazuje Polskę jako największego konsumenta amalgamatu w UE z rocznym zużyciem ponad 5 ton – podkreślono.

Posłowie poprosili ministra zdrowia o odpowiedź na kilka pytań.

– W jakim konkretnym terminie rząd planuje wreszcie wdrożyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci?

– Na podstawie jakich przepisów czy aktów prawnych urzędnik Działu Promocji Ministerstwa Zdrowia modyfikuje rozporządzenie unijne, publikując decyzje o nieegzekwowaniu zaleceń, podczas gdy z treści rozporządzenia wynika, że jedynym oczekiwaniem od krajów członkowskich w tej kwestii jest ustalenie wysokości kar za niedostosowanie się do zaleceń rozporządzenia? Takie działanie to jednocześnie przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Kto za nie odpowiada?

– Dlaczego instytucją opiniującą rozporządzenie UE jest KS NIL i na jakiej podstawie wstrzymywane jest wdrażanie tego rozporządzenia?

– Kto personalnie zajmie się i jest odpowiedzialny za skuteczne wdrożenie niepodważalnych wytycznych tego rozporządzenia unijnego?

– W jakim terminie zostaną ustalone kary do egzekwowania rozporządzenia? Poproszono o udostępnienie wykazu chorób i zgonów spowodowanych zatruciem silną neurotoksyną, jaką jest rtęć.

– Dokąd trafiają ogromne ilości importowanego do Polski amalgamatu i w jaki sposób są wykorzystywane (wykaz ilościowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania)?

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Oprac. AF, źródło: Sejm RP

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

amalgamat
USA: wyraźny odwrót od amalgamatu w stomatologii Lekarz

Po Norwegii, Szwecji i Danii, które w 2008 roku (jako pierwsze w Europie) zakazały stosowania amalgamatu w stomatologii, z tego materiału rezygnują kolejne państwa Starego Kontynentu. Do tej pory amalgamat był powszechny w amerykańskim praktykach den...

separatory amalgamatu
Wycofanie amalgamatu ze świadczeń dla wszystkich pacjentów Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący najnowszych ustaleń w sprawie polityki ograniczania zużycia i emisji rtęci do środowiska oraz segregacji odpadów amalgamatu. Wiadomo już, że wycofanie amalgamatu stomatologicznego ze świadc...

amalgamat - Dentonet.pl
Wycofanie wypełnień z amalgamatu – co z wyceną? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Obawy NRL dotyczą przede wszystkim kwestii odpowiedniej wyceny procedury usunięc...

ROZWIŃ WIĘCEJ
leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w UE. Brytyjczycy komentują Lekarz

Komentując decyzję Parlamentu Europejskiego o zakazie stosowania amalgamatu dentystycznego od 1 stycznia przyszłego roku, swoimi opiniami na temat tego orzeczenia podzieliło się kilkoro Brytyjczyków związanych zawodowo ze stomatologią. Podjęte w St...

dlugi dentystow
KRD: gabinety stomatologiczne zadłużone na 37 mln zł Lekarz

Okres pandemii nie pomógł prywatnym przychodniom i gabinetom lekarskim, co znalazło odbicie w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Choć wraz z początkiem tego roku zaległości medyków zaczęły się zmniejszać, to już w II kwartale wzrosły. Obecnie wy...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu Lekarz

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamat...

leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w Polsce – jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Jak czytamy, projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie do przepisów rozporz...

wypelnienia z amalgamatu
Parlament Europejski zakazuje amalgamatu dentystycznego Lekarz

Amalgamat to materiał dentystyczny od wielu lat wybierany przez miliony lekarzy dentystów – dla wielu to niemal złoty standard w opiece stomatologicznej. Jednak w ostatnich latach jego popularność powoli spada, a to za sprawą rygorystycznych przepisó...

dentystka
UK: dlaczego dentystki rzadko otwierają gabinety? Lekarz

Według danych General Dental Council już od około dekady wśród praktykujących w Zjednoczonym Królestwie lekarzy stomatologów większość stanowią panie – w 2019 roku ich odsetek wyniósł 58% i wciąż rośnie. Zaskakiwać więc może fakt, że kobiety są właśc...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Kiedy pełne wycofanie amalgamatu z polskich gabinetów? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację poselską Małgorzaty Niemczyk wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że szacowanym okresem wycofania wypełnień amalgamatowych z polskich gabinetów stomatologicznych jest IV kwartał 2022 r. Przypomnijmy - zgod...

amalgamat - Dentonet.pl
Nadchodzi koniec amalgamatu - AOTMiT z pozytywną oceną Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji pozytywnie oceniła projekt wycofania wypełnień amalgamatowych ze świadczeń gwarantowanych, ale pod warunkiem, że nie zmniejszy to dostępności leczenia – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Przypomnij...