Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu?

Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu?

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, dlaczego w Polsce nadal nie wdrożono obowiązku posiadania separatorów amalgamatu. Ich zdaniem, środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. – Działania Komisji Stomatologicznej NIL skupione były na negowaniu zasadności wdrożenia rozporządzenia lub szukaniu możliwości refundacji ewentualnie poniesionych kosztów separacji amalgamatu. Idąc tym tokiem myślenia, stolarz np. powinien zażądać od samorządu zwrotu kosztów utylizacji trocin, z tym że stolarze takich roszczeń nie wysuwają – napisano w interpelacji.

W swojej interpelacji posłowie Tomasz Aniśko, Urszula Zielińska, Małgorzata Tracz, Riad Haidar, Franciszek Sterczewski, Klaudia Jachira i Dorota Niedziela nawiązują do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci. Od wejścia w życie tych przepisów minęły już dwa lata, a rozporządzenia UE są dla Polski obowiązkowe. Tymczasem – według posłów – zdecydowana większość gabinetów stomatologicznych w naszym kraju nie jest wyposażona w separatory amalgamatu.

KS NIL neguje zasadność rozporządzenia?

W interpelacji podkreślono, że środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. Według informacji posłów, komisja stomatologiczna Naczelnej Izby Lekarskiej już w 2017 r. apelowała do rządu o zaskarżenie rozporządzenia w sprawie rtęci do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – Dalsze działania Komisji Stomatologicznej skupione były na negowaniu zasadności wdrożenia rozporządzenia lub szukaniu możliwości refundacji ewentualnie poniesionych kosztów separacji amalgamatu. Idąc tym tokiem myślenia, stolarz np. powinien zażądać od samorządu zwrotu kosztów utylizacji trocin, z tym że stolarze takich roszczeń nie wysuwają – napisano w interpelacji.

Zdaniem posłów, w ogóle nie wzięto pod uwagę opinii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przedstawionej w 2018 r. w publikacji pod znamiennym tytułem „O co ten hałas”, gdzie czytamy m.in. że realizując zasadę „Primus non nocere” lekarze dentyści nie mogą uwalniać odpadów amalgamatu do środowiska.

NIL przedstawiła ministerstwu zdrowia nierzetelne i zmanipulowane dane?

Według autorów interpelacji, komisja stomatologiczna NIL przedstawiła ministerstwu zdrowia nierzetelne i zmanipulowane dane, ministerstwo jedynie upubliczniło tekst rozporządzenia UE na swojej stronie internetowej, a mediom przekazano informacje, że rozporządzenie zostało wdrożone we właściwym terminie, ale za brak separatorów żadnych konsekwencji nie będzie. – Dział Promocji MZ uniemożliwił w ten sposób służbie sanitarnej wykonywanie jej statutowych obowiązków, polegających na kontroli i egzekwowaniu wyposażenia gabinetów w wymagany sprzęt i przerwał natychmiast instalacje separatorów – dodano.

Według informacji posłów, cztery państwa członkowskie UE już ogłosiły ambitne plany odchodzenia od stosowania amalgamatu rtęciowego w stomatologii do 2030 r. Są wśród nich Czesi, którzy już w 2005 r. – w trosce o środowisko i zdrowie obywateli – wprowadzili obowiązek posiadania separatorów w każdym gabinecie stomatologicznym, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć, do którego gabinetu trafi pacjent z wypełnieniem amalgamatowym.

Tymczasem od 2005 r. w Polsce do środowiska trafiło ponad 75 ton związków rtęci z gabinetów stomatologicznych. (…) Dokument opublikowany 24 stycznia 2020 r. przez Komisję Europejską „Ocena możliwości wycofania amalgamatu dentystycznego wskazuje Polskę jako największego konsumenta amalgamatu w UE z rocznym zużyciem ponad 5 ton – podkreślono.

Posłowie poprosili ministra zdrowia o odpowiedź na kilka pytań.

– W jakim konkretnym terminie rząd planuje wreszcie wdrożyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci?

– Na podstawie jakich przepisów czy aktów prawnych urzędnik Działu Promocji Ministerstwa Zdrowia modyfikuje rozporządzenie unijne, publikując decyzje o nieegzekwowaniu zaleceń, podczas gdy z treści rozporządzenia wynika, że jedynym oczekiwaniem od krajów członkowskich w tej kwestii jest ustalenie wysokości kar za niedostosowanie się do zaleceń rozporządzenia? Takie działanie to jednocześnie przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Kto za nie odpowiada?

– Dlaczego instytucją opiniującą rozporządzenie UE jest KS NIL i na jakiej podstawie wstrzymywane jest wdrażanie tego rozporządzenia?

– Kto personalnie zajmie się i jest odpowiedzialny za skuteczne wdrożenie niepodważalnych wytycznych tego rozporządzenia unijnego?

– W jakim terminie zostaną ustalone kary do egzekwowania rozporządzenia? Poproszono o udostępnienie wykazu chorób i zgonów spowodowanych zatruciem silną neurotoksyną, jaką jest rtęć.

– Dokąd trafiają ogromne ilości importowanego do Polski amalgamatu i w jaki sposób są wykorzystywane (wykaz ilościowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania)?

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Oprac. AF, źródło: Sejm RP

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

amalgamat - Dentonet.pl
USA: zmiana stanowiska FDA w sprawie amalgamatu Lekarz

Przed kilkoma tygodniami Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowała wytyczne w sprawie stosowania amalgamatu do odbudowy ubytków w zębach. Jak podano w komunikacie, u niektórych grup pacjentów należy zrezygnować z użycia tego mater...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Czy obowiązkowe separatory amalgamatu są egzekwowane? Lekarz

Troje posłów – Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska – w interpelacji do ministra zdrowia pyta, czy obowiązek instalowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych jest egzekwowany przez polskich dentystów, a jeśli nie – ja...

amalgamat - Dentonet.pl
Jak przebiega separacja amalgamatu stomatologicznego? Lekarz

Na czym polega dokładnie proces separacji amalgamatu? W jaki sposób urządzenia oddzielają fragmenty tego wypełnienia? Jak gwarantowana jest skuteczność separacji? Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego na temat tego procesu. Tu wątpliwości właś...

ROZWIŃ WIĘCEJ
separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia o obowiązkowych separatorach amalgamatu Lekarz

Ministerstwo zdrowia odpowiedziało na interpelację posła Grzegorza Furgo w sprawie obowiązku stosowania przez lekarzy dentystów separatów amalgamatu. W swojej interpelacji poseł Furgo skierował do ministerstwa kilka pytań dotyczących praktycznych asp...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
ORL w Rzeszowie: na razie lepiej nie stosować amalgamatu Lekarz

Komisja stomatologiczna ORL w Rzeszowie rekomenduje, by gabinety posiadające umowę z NFZ-em, a niewyposażone w separatory amalgamatu, do czasu pojawienia się oficjalnych wytycznych ministerstwa zdrowia nie wykonywały procedur leczniczych z wykorzysta...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres