Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dentysta dla wrocławskich uczniów pilnie poszukiwany!

Brak komentarzy | Publikacja:
Dentysta dla wrocławskich uczniów pilnie poszukiwany!

Dentysta dla wrocławskich uczniów pilnie poszukiwany!

Urząd miasta Wrocławia ogłosił konkurs, który ma wyłonić realizatora programu profilaktyki próchnicy u uczniów tamtejszych szkół podstawowych w latach 2019-2020. Przeznaczono na ten cel 350 tys. zł. Oferty składać można do 25 lutego.

Program polityki zdrowotnej „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych” ma na celu ułatwienie uczniom dostępu do podstawowej opieki stomatologicznej m.in. poprzez zintensyfikowane działania edukacyjne, zapobiegawcze i lecznicze.

Wśród wymienionych w programie celów szczegółowych znalazło się m.in. objęcie nauką dbania o higienę jamy ustnej z prawidłowym szczotkowaniem zębów 95% uczniów, zmniejszanie u wszystkich uczniów poziomu lęku przed dentystą, ocena stanu zdrowia jamy ustnej u 95% uczniów przeprowadzona podczas badania stomatologicznego, lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych u 65% uczniów objętych programem oraz kształtowanie u uczniów prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych.

Programem polityki zdrowotnej w pierwszej kolejności zostaną objęci uczniowie klas I-VIII tych wrocławskich szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2017/2018 uruchomione zostały gabinety stomatologiczne.

Informacje o realizacji programu polityki zdrowotnej podawane będą rodzicom dzieci uczestniczących w okresowych zebraniach organizowanych na terenie szkół. W promocję programu włączą się również pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, realizujące świadczenia zdrowotne na terenie swoich placówek oświatowych. Jednocześnie wszystkie placówki lecznicze podstawowej opieki zdrowotnej prowadzące tzw. bilanse zdrowia otrzymają informatory z opisem programu oraz wykazem szkół, w których znajdują się gabinety stomatologiczne realizujące program.

Umowa na realizację programu zawarta od 7 marca 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. będzie uwzględniała dwa etapy. Etap I obejmuje czynności organizacyjne i planowany jest od 7 marca 2019 r. do 3 czerwca 2020 r. W ramach tego etapu realizator zobowiązany jest do wyposażenia gabinetu stomatologicznego w wybranej przez siebie szkole/szkołach w sprzęt stomatologiczny, wybierając jedną z opcji zaproponowanych w szczegółowych warunkach konkursu. Etap II, edukacyjno-profilaktyczny, realizowany będzie w szkole lub szkołach w terminie od 4 czerwca 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. z wyłączeniem okresu wakacji.

Oferty, wraz z dokumentami, należy składać w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (III piętro, pokój 347) do 25 lutego 2019 r. do godz. 15:00. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej -> http://bip.um.wroc.pl/przetarg/37508/zapobieganie-prochnicy-zebow-u-uczniow-wroclawskich-szkol-podstawowych

Dlaczego rodzice zwlekają z wizytą dziecka u dentysty? Czy dziecku można podać znieczulenie? Zapraszamy na wywiad z prof. dr hab. n. med. Joanną Szczepańską, łódzkim konsultantem wojewódzkim ds. stomatologii dziecięcej.

AF

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
NFZ: nielimitowana opieka stomatologiczna dla uczniów Lekarz

W związku w wejściem w życie ustawy o medycynie szkolnej, zakładającej m.in. objęcie wszystkich uczniów w Polsce opieką stomatologiczną, Narodowy Fundusz Zdrowia zaprezentował do zaopiniowania projekt ustawy zakładający nielimitowane świadczenia stom...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Mońki: dentysta dla uczniów - podpisano porozumienie Lekarz

Burmistrz Moniek podpisał z firmą Perfekt–Dent Stomatologia Rodzinna Marta Romanowicz porozumienie dotyczące objęcia opieką stomatologiczną uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Jak czytamy na stronie urzędu, na mocy porozumienia opieką dentystycz...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Powiat opolski z opieką stomatologiczną dla uczniów Lekarz

Powiat opolski zapewnił opiekę stomatologiczną dla uczniów tamtejszych szkół. W dwóch placówkach uczniowie będą korzystać z usług świadczonych przez zewnętrznego dentystę, w dwóch kolejnych pojawiać się będzie dentobus.– Z tego, co nam wiadomo, w wie...

ROZWIŃ WIĘCEJ
opieka stomatologiczna w szkołach - Dentonet.pl
Powrót uczniów – co ze szkolnymi gabinetami? Lekarz

Ministerstwo edukacji i Główny Inspektorat Sanitarny przypominają, że w związku z powrotem uczniów do szkół należy zapewnić funkcjonowanie gabinetów stomatologicznych w tych placówkach, w których zostały zorganizowane. Przypomnijmy – 4 maja uczniow...

dentysta - Dentonet.pl
Sztum: lekarz dentysta dla więźniów poszukiwany Lekarz

Zakład karny w Sztumie poszukuje chętnego do współpracy lekarza dentysty, który dwa razy w tygodniu od 8:00 do 15:30 zajmie się leczeniem stomatologicznym osadzonych w placówce. Jak czytamy, przedmiotem konkursu ogłoszonego przez zakład karny w Sztu...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Sulejów ze szkolnym gabinetem stomatologicznym dla 2 tys. uczniów Lekarz

W szkole podstawowej we Włodzimierzowie w gminie Sulejów został otwarty gabinet stomatologiczny. Przepisy nakazujące gminom zorganizowanie takiej opieki weszły w życie we wrześniu. Gmina Sulejów zorganizowała niezbędne zaplecze w rekordowym czasie – ...

Lublin program profilaktyki - Dentonet.pl
Lublin: 1,2 mln zł na program profilaktyki próchnicy dla uczniów Lekarz

Urząd miasta Lublina ogłosił konkurs na realizatora programu profilaktyki próchnicy dla uczniów tamtejszych szkół na lata 2019-2020. Miasto przeznaczyło na ten cel aż 1,2 mln zł – po 600 tys. zł w każdym roku.Jak czytamy na stronie internetowej lubel...

szkolny dentysta - Dentonet.pl
Sandomierz: będzie dentysta dla uczniów szkół ponadpodstawowych Lekarz

2 grudnia doszło do podpisania porozumienia pomiędzy powiatem sandomierskim a Sandomierskim Centrum Stomatologii w Sandomierzu w zakresie świadczeń stomatologicznych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat. Strony porozumienia...

szkolny dentysta - Dentonet.pl
Boguszów-Gorce: szkolny dentysta dla uczniów poszukiwany Lekarz

Gmina Boguszów-Gorce szuka dentysty, który obejmie opieką stomatologiczną uczniów z trzech tamtejszych szkół podstawowych.  – Gmina Boguszów-Gorce zaprasza podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii do współpracy pr...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Opieka stomatologiczna dla uczniów w powiecie żywieckim Lekarz

Starostwo powiatowe w Żywcu zapewniło opiekę stomatologiczną wszystkim uczniom prowadzonych przez powiat szkół. Będzie ona świadczona w gabinetach zewnętrznych oraz dentobusie.W szkołach średnich prowadzonych przez powiat żywiecki nie było możliwości...

opieka stomatologiczna w szkołach - Dentonet.pl
Częstochowa: będzie opieka stomatologiczna dla uczniów Lekarz

Ponad 26 tys. uczennic i uczniów z 72 częstochowskich szkół objęło porozumienie z placówkami medycznymi, które zajmą się opieką dentystyczną. Obowiązek zawierania takich porozumień nakłada na samorządy ustawa o szkolnej opiece lekarskiej, która weszł...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji