Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dentysta dla wrocławskich uczniów pilnie poszukiwany!

Publikacja:
Dentysta dla wrocławskich uczniów pilnie poszukiwany!

Dentysta dla wrocławskich uczniów pilnie poszukiwany!

Urząd miasta Wrocławia ogłosił konkurs, który ma wyłonić realizatora programu profilaktyki próchnicy u uczniów tamtejszych szkół podstawowych w latach 2019-2020. Przeznaczono na ten cel 350 tys. zł. Oferty składać można do 25 lutego.

Program polityki zdrowotnej „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych” ma na celu ułatwienie uczniom dostępu do podstawowej opieki stomatologicznej m.in. poprzez zintensyfikowane działania edukacyjne, zapobiegawcze i lecznicze.

Wśród wymienionych w programie celów szczegółowych znalazło się m.in. objęcie nauką dbania o higienę jamy ustnej z prawidłowym szczotkowaniem zębów 95% uczniów, zmniejszanie u wszystkich uczniów poziomu lęku przed dentystą, ocena stanu zdrowia jamy ustnej u 95% uczniów przeprowadzona podczas badania stomatologicznego, lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych u 65% uczniów objętych programem oraz kształtowanie u uczniów prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych.

Programem polityki zdrowotnej w pierwszej kolejności zostaną objęci uczniowie klas I-VIII tych wrocławskich szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2017/2018 uruchomione zostały gabinety stomatologiczne.

Informacje o realizacji programu polityki zdrowotnej podawane będą rodzicom dzieci uczestniczących w okresowych zebraniach organizowanych na terenie szkół. W promocję programu włączą się również pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, realizujące świadczenia zdrowotne na terenie swoich placówek oświatowych. Jednocześnie wszystkie placówki lecznicze podstawowej opieki zdrowotnej prowadzące tzw. bilanse zdrowia otrzymają informatory z opisem programu oraz wykazem szkół, w których znajdują się gabinety stomatologiczne realizujące program.

Umowa na realizację programu zawarta od 7 marca 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. będzie uwzględniała dwa etapy. Etap I obejmuje czynności organizacyjne i planowany jest od 7 marca 2019 r. do 3 czerwca 2020 r. W ramach tego etapu realizator zobowiązany jest do wyposażenia gabinetu stomatologicznego w wybranej przez siebie szkole/szkołach w sprzęt stomatologiczny, wybierając jedną z opcji zaproponowanych w szczegółowych warunkach konkursu. Etap II, edukacyjno-profilaktyczny, realizowany będzie w szkole lub szkołach w terminie od 4 czerwca 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. z wyłączeniem okresu wakacji.

Oferty, wraz z dokumentami, należy składać w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (III piętro, pokój 347) do 25 lutego 2019 r. do godz. 15:00. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej -> http://bip.um.wroc.pl/przetarg/37508/zapobieganie-prochnicy-zebow-u-uczniow-wroclawskich-szkol-podstawowych

Dlaczego rodzice zwlekają z wizytą dziecka u dentysty? Czy dziecku można podać znieczulenie? Zapraszamy na wywiad z prof. dr hab. n. med. Joanną Szczepańską, łódzkim konsultantem wojewódzkim ds. stomatologii dziecięcej.

AF

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Mońki: dentysta dla uczniów - podpisano porozumienie Lekarz

Burmistrz Moniek podpisał z firmą Perfekt–Dent Stomatologia Rodzinna Marta Romanowicz porozumienie dotyczące objęcia opieką stomatologiczną uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Jak czytamy na stronie urzędu, na mocy porozumienia opieką dentystycz...

asystentka
USA: asystentki i higienistki stomatologiczne pilnie poszukiwane Asysta

W Stanach Zjednoczonych zmagających się obecnie z najpoważniejszą od początku tego roku falą pandemii COVID-19 (nawet 190 000 nowych przypadków dziennie pod koniec sierpnia) dodatkowym problemem w pracy lekarzy dentystów są kłopoty z pozyskaniem śred...

szkolny dentysta - Dentonet.pl
Sandomierz: będzie dentysta dla uczniów szkół ponadpodstawowych Lekarz

2 grudnia doszło do podpisania porozumienia pomiędzy powiatem sandomierskim a Sandomierskim Centrum Stomatologii w Sandomierzu w zakresie świadczeń stomatologicznych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat. Strony porozumienia...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentysta dla uczniow
Proszowice: poszukiwany dentysta dla 1500 uczniów Lekarz

Gmina Proszowice poszukuje stomatologa, który obejmie opieką ponad 1500 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Gmina Proszowice prowadzi postępowanie mające na celu znalezienie stomatologa, który będzie świadczył usługi dla uczniów szkół podstaw...

dentysta - Dentonet.pl
Przemyśl: poszukiwany dentysta dla cudzoziemców Lekarz

Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Przemyślu poszukuje stomatologa, który zajmie się leczeniem przebywających tam osób dorosłych i dzieci. Jak czytamy w ogłoszeniu, przedmiot zamówienia obejmuje pełną usługę stomatologiczną wraz z materiałami, bez...

szkolny dentysta - Dentonet.pl
Gmina Turek: poszukiwany dentysta dla 915 uczniów Lekarz

Wójt gminy Turek zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina. Jak czytamy, współpraca ma być realizacją u...

stomatologia na NFZ
NFZ Lublin: poszukiwany dentysta dla gminy Adamów Lekarz

18 marca 2022 r. lubelski oddział wojewódzki NFZ-u ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych na obszarze gminy Adamów. Jak czytamy, wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 1...

Festiwal Kosci 1
Festiwal Kości - poznaj wykładowców Wrocławskich Dni Implantologii! Lekarz

W dniach 3-4 czerwca - pod hasłem "Festiwal Kości" - odbędzie się tegoroczna edycja Wrocławskich Dni Implantologii (WDI). Jak sugeruje hasło przewodnie, w zaplanowanych wykładach wybitnych specjalistów z Polski i Europy dominować będzie temat tkanek ...

leczenie stomatologiczne8
Czerwony Bór: poszukiwany dentysta dla więźniów Lekarz

Dyrektor zakładu karnego w Czerwonym Borze ogłosił konkurs ofert na leczenie stomatologiczne osób osadzonych w placówce. W ofercie należy podać proponowaną kwotę brutto za godzinę pracy oraz zagwarantować świadczenie usług co najmniej jeden dzień w t...

szkolny dentysta - Dentonet.pl
Boguszów-Gorce: szkolny dentysta dla uczniów poszukiwany Lekarz

Gmina Boguszów-Gorce szuka dentysty, który obejmie opieką stomatologiczną uczniów z trzech tamtejszych szkół podstawowych.  – Gmina Boguszów-Gorce zaprasza podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii do współpracy pr...

dentysta - Dentonet.pl
Sztum: lekarz dentysta dla więźniów poszukiwany Lekarz

Zakład karny w Sztumie poszukuje chętnego do współpracy lekarza dentysty, który dwa razy w tygodniu od 8:00 do 15:30 zajmie się leczeniem stomatologicznym osadzonych w placówce. Jak czytamy, przedmiotem konkursu ogłoszonego przez zakład karny w Sztu...