Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Decentralizacja NFZ – MZ kończy prace nad projektem

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Decentralizacja NFZ – MZ kończy prace nad projektem

Decentralizacja NFZ – MZ kończy prace nad projektem

Prace nad decentralizacją NFZ dobiegają końca. Jak zapowiada minister zdrowia Bartosz Arłukowicz decentralizacja ma nastąpić w marcu po okresie kontraktowania świadczeń za 2013 rok.

„Większą decyzyjność wydawania środków na zdrowie powinny mieć regiony. Nie zgodzę się z tym, że w sposób efektywniejszy o leczeniu decyduje się w Warszawie, bo to wojewoda dostanie narzędzia i ma budować plan w odniesieniu do świadczonych usług zdrowotnych oraz liczby łóżek. Chodzi o to, aby regiony mogły konkurować w walce o jakość obsługi pacjenta” – mówił Bartosz Arłukowicz w rozmowie z Tomaszem Lisem. Jednocześnie Minister zapewnił, że nie powinno być obaw co do różnic w jakości leczenia między regionami.

W Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad projektem ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Jednym z centralnych elementów tego projektu jest powstanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych, który oprócz sprawowania nadzoru nad systemem ubezpieczenia zdrowotnego realizować będzie zadania z zakresu oceny technologii medycznych oraz monitorowania jakości świadczeń i akredytacji, a więc zadania należące do AOTM oraz CMJ. Tym samym powołanie urzędu skutkować będzie likwidacją AOTM i CMJ.

Oprócz powyższych zadań Urzędu byłby on także odpowiedzialny za wycenę świadczeń zdrowotnych.

Czytaj także: Zniknie Centrala NFZ

Tymczasem wokół założeń decentralizacji NFZ narasta sporo wątpliwości, które na swojej stronie autonomia-dent.pl prezentuje lek dent. Andrzej Cisło.

Kontrowersje dotyczą między innymi, zasad ochrony konkurencji, regulacji dotyczących publicznego rynku świadczeń zdrowotnych oraz wyceny świadczeń zdrowotnych.

Zasady ochrony konkurencji

Jak czytamy w założeniach decentralizacji NFZ, nie będzie ochrony konkurencji

Celem działania wojewódzkich NFZ – będących państwowymi osobami prawnymi, zarządzającymi środkami publicznymi – ma być realizacja konstytucyjnej zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli, nie zaś zapewnienie konkurencji na rynku świadczeniodawców.

Regulacja rynku

Projektowana ustawa wyposaży Prezesa UUZ w skuteczny instrument regulacji publicznego rynku świadczeń zdrowotnych, polegający na możliwości wydawania wojewódzkim NFZ zaleceń ujednolicających szczegółowe zasady kontraktowania świadczeń w danych zakresach. Zalecenia te byłyby obligatoryjnie uwzględniane przez płatników przy określaniu zasad kontraktowania. Plan zakupu świadczeń powinien w szczególności określać obszary, dla których przeprowadza się postępowania konkursowe, mające wyłonić świadczeniodawców, a także maksymalną liczbę świadczeniodawców, z którymi mają zostać zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na danym obszarze, w danym zakresie lub rodzaju świadczeń. Ma to na celu  z jednej strony zagwarantowanie właściwej dostępności świadczeń dla pacjentów, a jednocześnie przeciwdziałanie zbytniemu rozdrabnianiu kontraktów, poprzez zawieranie umów z większą liczbą świadczeniodawców niż byłoby to niezbędne dla prawidłowego zabezpieczenia dostępności, co prowadzi do nieefektywnego wykorzystania zasobów.

Komentarz Andrzeja Cisło "Założenia" w wielu miejscach koncentrują się na leczeniu szpitalnym, toteż nie wiadomo, czy "bodźce integrująco-konsolidujące" dotyczyć będą tylko działki szpitalnej, czy też może również  ambulatoryjnej (ostatni fragment raczej przemawia za drugą opcją). Tak czy owak-nie brzmi to ponętnie. Dzisiejszy obraz polskiej stomatologii zbudowała indywidualna inwencja niewielkich zespołów lekarskich. Próba budowania na użytek leczenia ubezpieczeniowego sieci dużych podmiotów wywoła trudne nawet do oszacowania konsekwencje.

Wycena świadczeń

Zgodnie z koncepcją przyjętą w proponowanych przepisach Prezes Urzędu będzie przeprowadzał taryfikację (określał taryfę świadczeń) w danym zakresie. Przewiduje się, że szczegółowy zakres taryfikacji będzie ustalany w rocznych lub wieloletnich planach pracy Prezesa Urzędu. Przede wszystkim obejmie ona świadczenia szpitalne, a w szczególności dotyczyć będzie modyfikacji i dalszego rozwijania istniejącego od 2008 r. systemu jednorodnych grup pacjentów (JGP), służącego do rozliczania kosztów hospitalizacji. O przyjęciu formy obwieszczenia Prezesa Urzędu, zamiast np. formy rozporządzenia Ministra Zdrowia decyduje wysoce techniczny charakter taryfy świadczeń, która powinna w jak najwyższym stopniu odzwierciedlać obiektywne relacje kosztowe.

Taryfa świadczeń, po opublikowaniu w formie obwieszczenia Prezesa UUZ na stronie internetowej Urzędu, będzie bezpośrednio wiążąca dla wojewódzkich NFZ, które będą zobowiązane do jej uwzględnienia przy określaniu szczegółowych zasad kontraktowania świadczeń.

zobacz więcej na www.autonomia – dent.pl

red KL


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ŚOI - Dentonet.pl
Braki środków ochrony wstrzymają pracę gabinetów w UK? Lekarz

Praktyki dentystyczne na terenie Wielkiej Brytanii pozostają otwarte podczas obecnej blokady (trwającej od 5 listopada), ale tamtejsi lekarze stomatolodzy coraz głośniej wyrażają obawy o ich funkcjonowanie w cieniu pandemii COVID-19. Badanie ankiet...

higienistka - Dentonet.pl
USA: jak COVID-19 zmieni pracę higienistek stomatologicznych? Asysta

Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie praktyk dentystycznych oraz gabinetów higieny, m.in. w zakresie procedur związanych z kontrolą zakażeń, ale to zapewne nie wszystkie zmiany. W dłuższej perspektywie zmienić mogą się ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
pasta - Dentonet.pl
Pasta do zębów… z bakteriami? Trwają prace naukowców Asysta

Jak poinformował serwis BBC News/Health, naukowcy z Newcastle University pracują nad środkami do higieny jamy ustnej z dodatkiem enzymów wytwarzanych przez bakterie Bacillus licheniformis. Bakteria Bacillus licheniformis znalazła się po lupą brytyjs...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
Szkolne gabinety stomatologiczne mogą wznowić pracę Lekarz

30 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie rady ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nie ma w nim już mowy o obowiązku zaprzestania sprawowania opieki stomatologicznej ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres