Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Chirurgia
Choroby jamy ustnej
Estetyka
Pacjent w gabinecie
Poradnia
Profilaktyka

Czy wszyscy pacjenci są narażeni na próchnicę w takim samym stopniu?

Brak komentarzy | Publikacja:
Czy wszyscy pacjenci są narażeni na próchnicę w takim samym stopniu?

Czy wszyscy pacjenci są narażeni na próchnicę w takim samym stopniu?

Pasty do zębów, płukanki, pianki, żele i lakiery zawierają różne stężenia związków fluoru. Mogą być one stosowane w domu, samodzielnie przez pacjenta (profilaktyka domowa) lub w gabinecie stomatologicznym (profilaktyka profesjonalna).

Warunkiem skuteczności i bezpieczeństwa profilaktyki fluorkowej jest indywidualny dobór metod i środków profilaktycznych w zależności od:

• ekspozycji na związki fluoru pochodzące z różnych źródeł,
• wieku pacjenta i jego stanu zdrowia,
• poziomu ryzyka próchnicy,
• stopnia zaangażowania i możliwości pacjenta

Określenie poziomu ryzyka próchnicy u pacjenta wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, ogólnomedycznego oraz badania stomatologicznego i w dużej mierze opiera się o wiedzę i doświadczenie kliniczne lekarza. Ryzyko może być ocenione jako niskie, umiarkowanie lub wysokie. Stosowanie systemów oceny ryzyka próchnicy dodatkowo uwidacznia pacjentom i opiekunom przyczyny choroby próchnicowej oraz ułatwia sformułowanie zaleceń lekarskich. Niskie ryzyko próchnicy jest wskazaniem do podstawowej profilaktyki fluorkowej – dwukrotnego w ciągu dnia szczotkowania zębów pastą z fluorem, opcjonalnie – suplementacji endogennej, natomiast wysokie i umiarkowane – do wzmocnienia profilaktyki fluorkowej domowej (np. pasty z wysoką zawartością fluoru) lub profesjonalnej.

Pasty z wysoką zawartością fluoru (5000 ppm F) zalecane są u osób powyżej 16. roku życia z wysokim ryzykiem próchnicy wymagających intensywnej profilaktyki fluorkowej, w tym:
• u pacjentów leczonych za pomocą stałych aparatów ortodontycznych,
• u pacjentów ze wzrostem ryzyka próchnicy, gdzie dotychczasowe sposoby higieny jamy ustnej okazują się niewystarczające,
• w przypadku obecności początkowych zmian próchnicowych w obrębie korony i korzenia zębów, pomimo codziennego, regularnego używania standardowych past fluorkowych,
• przy odsłonięciu zębiny po skalingu i innych zabiegach stomatologicznych,
• u osób z kserostomią.

Pasty te powinny być używane codziennie, dwu- lub trzykrotnie w ciągu dnia, co najmniej przez okres 3-6 miesięcy, zamiast konwencjonalnej pasty fluorkowej i nakładane na szczoteczkę w ilości 1-2 cm.

Niniejsze informacje pochodzą z opracowania pod redakcją prof. dr hab. Doroty Olczak – Kowalczyk i prof. dr hab. Urszuli Kaczmarek pt. „Stanowisko polskich ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży” wydanego pod patronatem Polskiego Oddziału ACFF (Alliance for a Cavity-Free Future).

Nazwa produktu leczniczego: DURAPHAT 5000 Pasta do zębów
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1 g pasty do zębów zawiera 5 mg fluoru (w postaci sodu fluoru ), co odpowiada 5000 ppm fluoru.
Substancje pomocnicze: 1 g pasty do zębów zawiera 5 mg benzoesanu sodu.
Postać farmaceutyczna: Pasta do zębów. Pasta koloru niebieskiego.
Wskazania do stosowania: Profilaktyka przeciwpróchnicza osób dorosłych, szczególnie pacjentów z grup ryzyka zagrożonych próchnicą o dużej intensywności (koron zębów i/lub korzeni).
Dawkowanie i sposób podawania: Preparat jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u pacjentów powyżej 16 roku życia. Nie połykać.
Czyścić zęby codziennie w następujący sposób:
– każdorazowo, przed każdym czyszczeniem zębów nałożyć około 2 cm pasty ma szczoteczkę. 2 cm pasty wyciśniętej z tuby zawiera od 3 mg do 5 mg fluoru,
– czyścić zęby 3 razy dziennie po każdym posiłku – wykonywać pionowe ruchy szczoteczką, w kierunku od dziąseł do końca zębów.
Czas czyszczenia powinien wynosić około 3 minuty.
Sposób podawania: preparat przeznaczony do higieny zębów.
Przeciwwskazania: Nie należy stosować tego produktu leczniczego w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Preparat DURAPHAT 5000 Pasta do zębów nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Pasta ma dużą zawartość fluoru. W związku z powyższym, przed zastosowaniem tego preparatu należy uzyskać poradę stomatologa. Podaż fluoru z kilku źródeł może prowadzić do fluorozy. Przed użyciem leku zawierającego fluor, takich jak Duraphat, powinna być przeprowadzona ocena całkowitej ilości przyjmowanego fluoru (np. woda fluorowana, sól fluorowana, inne leki zawierające fluor – tabletki, krople, gumy do żucia czy pasty). Podczas stosowania DURAPHAT 5000 Pasta do zębów należy unikać przyjmowania tabletek zawierających fluor, kropli, gumy do żucia, żelów, lakierów oraz fluorowanej wody lub soli. Podczas oceny ilości przyjmowanego jonu fluoru, którego zalecana dawka ze wszystkich źródeł wynosi 0,05 mg/kg mc. na dobę, a maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 1 mg/dobę, należy wziąć pod uwagę możliwość połknięcia pewnej ilości pasty do zębów podczas mycia zębów (każda tuba pasty do zębów DURAPHAT 5000 Pasta do zębów zawiera 255 mg jonów fluorowych). Ten preparat zawiera benzoesan sodu. Benzoesan sodu może powodować łagodne podrażnienia skóry, oczu i śluzówek.
Działania niepożądane: Zaburzenia żołądka i jelit: Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): uczucie pieczenia w jamie ustnej. Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000): reakcje nadwrażliwości.
Podmiot odpowiedzialny: CP GABA GmbH, Beim Strohhasue 17, 20097 Hamburg, Niemcy. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU. Pozwolenie Nr: 12286 wydane przez Prezesa URPL. Produkt leczniczy wydawany bez recepty.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

higiena jamy ustnej - Dentonet.pl
USA: czy z powodu COVID-19 pacjenci zaniedbali zdrowie jamy ustnej? Lekarz

Mimo ograniczeń oraz zagrożeń, jakie wiążą się z pandemią koronawirusa, mieszkańcy Stanów Zjednoczonych nie zrezygnowali z dbania o higienę jamy ustnej. Co więcej, pod tym względem jest nawet lepiej niż na krótko przed pojawieniem się COVID-19. Takie...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
COVID-19 w USA: pacjenci systematycznie wracają do dentysty Lekarz

Mimo dalszego rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w USA, liczba pacjentów zgłaszających się do gabinetów dentystycznych systematycznie rośnie. Dzieje się tak, choć dzienna liczba potwierdzonych nowych przypadków COVID-19 utrzymuje się na bardzo wysokim...

COVID-19 - Dentonet.pl
Gabinety wprowadzają dodatkowe opłaty, pacjenci krytykują Lekarz

Jak poinformował portal Bankier.pl, niektóre gabinety stomatologiczne w czasie pandemii koronawirusa doliczają do standardowych rachunków za leczenie dodatkowe opłaty, które mają pokrywać zwiększone koszty środków ochrony osobistej. Opłata taka może ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wirus - Dentonet.pl
WHO: nie wszyscy wyleczeni z COVID-19 mają przeciwciała Lekarz

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia poinformowali, że nie wszystkie osoby wyleczone z COVID-19 mają przeciwciała i są odporni na kolejne infekcje. Dr Mike Ryan, ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych WHO, poinformował, że wykonane w Szanghaju wstępn...

maseczki - Dentonet.pl
Maseczki mogą w różnym stopniu chronić przed zakażeniem Asysta

Maseczki występują w różnych rodzajach i w różnym stopniu mogą chronić przed zakażeniem. Jednak w obecnej sytuacji epidemicznej istotny jest aspekt ograniczenia rozsiewania patogenu, a noszenie maseczek w tym pomaga – wyjaśnił PAP mikrobiolog dr Toma...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji