Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

COVID-19 w stomatologii – opublikowano wyniki ankiety

Publikacja:
COVID-19 w stomatologii – opublikowano wyniki ankiety

COVID-19 w stomatologii – opublikowano wyniki ankiety

Od 24 czerwca do 9 lipca komisja stomatologiczna NRL przeprowadziła wśród lekarzy dentystów badanie ankietowe, mające na celu zbadanie m.in. odczuć i obaw związanych z pandemią koronawirusa. Znane są już wyniki ankiety.

Jak czytamy w przygotowanym przez NRL opracowaniu, w ankiecie wzięło udział 1338 osób. – Z wypełnionych ankiet wynika, że spośród udzielonych odpowiedzi zdecydowana większość respondentów, która wzięła udział w badaniu, to kobiety (1075 ankiet). Wśród zrealizowanych ankiet najwięcej należało do osób w wieku między 51. a 65. rokiem życia – 592 ankiety, co stanowiło nieco ponad 44% wszystkich wypełnionych ankiet. Znaczący jest także udział osób w wieku 35-50 lat (482 ankiet, 36 %) – poinformowano.

Najwięcej wśród osób ankietowanych deklarowało posiadane doświadczenie w zawodzie w przedziale od 26 do 35 lat (478 osób). Reprezentatywna była także grupa osób, których doświadczenie zawodowe znajduje się w przedziale od 16 do 25 lat (351 osób).

Większość z respondentów badania nie posiada specjalizacji (583 osoby), co daje ponad 43%. Natomiast niewiele mniej osób – bo 462 – posiada I stopień specjalizacji.

Czy dentyści boją się koronawirusa?

Główny blok tematyczny ankiety dotyczył możliwych kontaktów respondentów z koronawirusem. – Większość respondentów (prawie 97%) nie znalazła się w sytuacji, w której zaistniałaby konieczność poddania ich kwarantannie ze względu na styczność z koronawirusem. Przy stałej działalności zawodowej lekarzy dentystów świadczy to o tym, że stosowane zabezpieczenia (zresztą nie tylko w dobie pandemii) są bardzo skuteczne. Jedynie w przypadku marginalnej części ankietowanych (bo niecałe 0,5%) stwierdzono zakażenie koronawirusem – czytamy.

Ze względu na bezpośredni kontakt z pacjentem i konieczność stosowania wszelkich możliwych zabezpieczeń w dobie pandemii, poddano badaniu ocenę respondentów w zakresie problemów z dostępnością środków ochrony osobistej. Większość badanych wskazała, iż takie problemy dostrzega (836 osób).

Największy problem dla dentystów stanowi cena środków ochrony osobistej, która w pierwszym etapie wprowadzenia stanu pandemii w kraju wzrosła wielokrotnie. – Wiele osób (63% z ankietowanych) zauważyło także problem w dostępności tych środków poprzez ograniczony asortyment oferowany na rynku (rozmiary, rodzaj materiału, kolorystyka) Na podobnym poziomie (około 30% respondentów) wskazano problemy związane z brakiem dostępności maseczek i rękawic, a także niewystarczającą jakością dostępnych środków – poinformowano.

Co sądzą dentyści o zaleceniach ministerstwa?

Jedno z pytań ankiety dotyczyło oceny przez dentystów zaleceń ministerstwa zdrowia odnośnie leczenia stomatologicznego w dobie pandemii. Według większości (37%) respondentów poziom zabezpieczeń przy wizytach pacjentów bez stwierdzonego zakażenia koronawirusem mający swe odzwierciedlenie w zaleceniach resortu z 5 maja br. jest wystarczający. Niewiele mniej – bo 26% ankietowanych – wskazało nawet, że jest on nadmierny, natomiast 14% osób wskazało, że niewystarczający.

Koronawirus a ceny usług stomatologicznych

Jedno z pytań w ankiecie miało na celu ustalenie, czy respondenci w swoi miejscu pracy wprowadzili zwiększone opłaty za wizyty z tytułu kosztów związanych z koronawirusem. – Na to pytanie udzieliło odpowiedzi 925 osób, czyli ponad 83% respondentów całego badania prowadzących własną działalność (wyłączono osoby niepracujące na własny rachunek). 468 osób spośród nich (51%) wskazało, że koszty wizyt nie uległy zmianie. Natomiast reszta respondentów potwierdziło wzrost kosztu wizyt stomatologicznych ze względu na COVID-19 (49% badanych, łącznie 457 osób), z czego znaczna część bo 41% (381 osób) wliczyła zwyżkę kosztów w cenę wizyty, natomiast 8% (76 osób) wprowadziło to w formie dodatkowej opłaty do wizyty – podkreślono.

Pełne wyniki w formie opracowania dostępne są na stronie https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/4975-ankieta-covid19-w-stomatologii-wyniki.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Oprac. AF, źródło: NIL

Fot. Archiwum

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

stany nagłe
Stany nagłe w gabinecie - PTS zachęca do wypełnienia ankiety Lekarz

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej stanów nagłego zagrożenia życia, które mogą przytrafić się w gabinecie stomatologicznym. Stany nagłe to sytuacje, na które powinien być przygotowany każdy lekarz dentysta....

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Lekarz

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2022 r. Wynik poniżej 56% uzyskało 69 na 1293 zdających. Jak informuje Centrum Egzaminów Medycznych, do egzaminu LDEK przystąpiły w całym kraju 1293 osoby, uzyskując...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
COVID-19 a prowadzenie praktyk w stomatologii – ankieta od NRL Lekarz

Komisja stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej zachęca dentystów do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej wpływu pandemii koronawirusa na prowadzenie praktyk stomatologicznych. – Jesteśmy liczną grupą zawodową. COVID-19 to nowe wyzwanie, prze...

ROZWIŃ WIĘCEJ
jonathan borba wzV17t k3k0 unsplash
PTSD: ostatnie dni na wypełnienie ankiety dla dentystów Lekarz

Już tylko do końca czerwca wypełnić można przygotowaną przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej ankietę pod tytułem „Lekarze dentyści w obliczu pandemii COVID-19”. Jak czytamy w komunikacie PTSD, celem ankiety jest m.in. określenie i lepsze...

RTG zębów - Dentonet.pl
RTG w stomatologii w czasach COVID-19 – wytyczne PTS-u Lekarz

Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przygotował zalecenia dotyczące wykonywania stomatologicznych zdjęć rentgenowskich w trakcie pandemii COVID-19. Jak czytamy w zaleceniach, pacjenci z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-...

studia lekarsko-dentystyczne
Opublikowano wytyczne sanitarne na nowy rok akademicki Lekarz

Co do zasady, kształcenie studentów odbywać będzie się w murach uczelni - przewiduje ministerstwo edukacji i nauki. Dlatego resort, wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, opracowali wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania w okresie pande...

quang tri nguyen VckdJzo7ig0 unsplash
UK: COVID-19 jest szansą na reformę stomatologii? Lekarz

Brytyjski ekspert w dziedzinie epidemiologii wzywa – na łamach prestiżowego ogólnomedycznego czasopisma „The Lancet” – do podejmowania odważnych i radykalnych decyzji, które pozwolą zmienić dotychczasowy model funkcjonowania stomatologii w Zjednoczon...

jak odzyskać pacjentów - Dentonet.pl
COVID-19 w stomatologii: kilka kroków do odzyskania pacjentów Lekarz

Powrót pacjentów do gabinetu stomatologicznego po okresie „zamrożenia” to poważne wyzwanie, przed którym stoją dentyści od Los Angeles po Tokio, włączając całą Europę. Według danych z USA, zaledwie połowa pacjentów zdecydowała się na powrót do dentys...

lista czynnych gabinetów - Dentonet.pl
Gabinety w czasie COVID-19 - wyniki ankiety PTS-u Lekarz

W czasie pandemii koronawirusa tylko 15% gabinetów stomatologicznych nawet na jeden dzień nie zaprzestało swojej działalności. Jedynie 23% stomatologów nie ma problemów z zapełnieniem grafiku przyjęć. 12,7% ankietowanych rozważało lub rozważa zamknię...

LDEK - Dentonet.pl
Dobre wyniki absolwentów UMB na egzaminie LDEK Lekarz

Czołowe miejsca na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym (LDEK) w sesji jesiennej 2021 r. uzyskali absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W jesiennej edycji LDEK-u absolwenci białostockiej uczelni zaję...

studia - Dentonet.pl
Obowiązek szczepień przeciw COVID dla studentów stomatologii Lekarz

Rozporządzenie ministra zdrowia z 22 grudnia 2021 r. wprowadziło obowiązek szczepień nie tylko dla pracowników medycznych, ale także dla studentów kierunków medycznych, w tym stomatologii. Przypomnijmy - 22 grudnia minister Adam Niedzielski podpisa...