Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

COVID-19 w stomatologii – opublikowano wyniki ankiety

Publikacja:
COVID-19 w stomatologii – opublikowano wyniki ankiety

COVID-19 w stomatologii – opublikowano wyniki ankiety

Od 24 czerwca do 9 lipca komisja stomatologiczna NRL przeprowadziła wśród lekarzy dentystów badanie ankietowe, mające na celu zbadanie m.in. odczuć i obaw związanych z pandemią koronawirusa. Znane są już wyniki ankiety.

Jak czytamy w przygotowanym przez NRL opracowaniu, w ankiecie wzięło udział 1338 osób. – Z wypełnionych ankiet wynika, że spośród udzielonych odpowiedzi zdecydowana większość respondentów, która wzięła udział w badaniu, to kobiety (1075 ankiet). Wśród zrealizowanych ankiet najwięcej należało do osób w wieku między 51. a 65. rokiem życia – 592 ankiety, co stanowiło nieco ponad 44% wszystkich wypełnionych ankiet. Znaczący jest także udział osób w wieku 35-50 lat (482 ankiet, 36 %) – poinformowano.

Najwięcej wśród osób ankietowanych deklarowało posiadane doświadczenie w zawodzie w przedziale od 26 do 35 lat (478 osób). Reprezentatywna była także grupa osób, których doświadczenie zawodowe znajduje się w przedziale od 16 do 25 lat (351 osób).

Większość z respondentów badania nie posiada specjalizacji (583 osoby), co daje ponad 43%. Natomiast niewiele mniej osób – bo 462 – posiada I stopień specjalizacji.

Czy dentyści boją się koronawirusa?

Główny blok tematyczny ankiety dotyczył możliwych kontaktów respondentów z koronawirusem. – Większość respondentów (prawie 97%) nie znalazła się w sytuacji, w której zaistniałaby konieczność poddania ich kwarantannie ze względu na styczność z koronawirusem. Przy stałej działalności zawodowej lekarzy dentystów świadczy to o tym, że stosowane zabezpieczenia (zresztą nie tylko w dobie pandemii) są bardzo skuteczne. Jedynie w przypadku marginalnej części ankietowanych (bo niecałe 0,5%) stwierdzono zakażenie koronawirusem – czytamy.

Ze względu na bezpośredni kontakt z pacjentem i konieczność stosowania wszelkich możliwych zabezpieczeń w dobie pandemii, poddano badaniu ocenę respondentów w zakresie problemów z dostępnością środków ochrony osobistej. Większość badanych wskazała, iż takie problemy dostrzega (836 osób).

Największy problem dla dentystów stanowi cena środków ochrony osobistej, która w pierwszym etapie wprowadzenia stanu pandemii w kraju wzrosła wielokrotnie. – Wiele osób (63% z ankietowanych) zauważyło także problem w dostępności tych środków poprzez ograniczony asortyment oferowany na rynku (rozmiary, rodzaj materiału, kolorystyka) Na podobnym poziomie (około 30% respondentów) wskazano problemy związane z brakiem dostępności maseczek i rękawic, a także niewystarczającą jakością dostępnych środków – poinformowano.

Co sądzą dentyści o zaleceniach ministerstwa?

Jedno z pytań ankiety dotyczyło oceny przez dentystów zaleceń ministerstwa zdrowia odnośnie leczenia stomatologicznego w dobie pandemii. Według większości (37%) respondentów poziom zabezpieczeń przy wizytach pacjentów bez stwierdzonego zakażenia koronawirusem mający swe odzwierciedlenie w zaleceniach resortu z 5 maja br. jest wystarczający. Niewiele mniej – bo 26% ankietowanych – wskazało nawet, że jest on nadmierny, natomiast 14% osób wskazało, że niewystarczający.

Koronawirus a ceny usług stomatologicznych

Jedno z pytań w ankiecie miało na celu ustalenie, czy respondenci w swoi miejscu pracy wprowadzili zwiększone opłaty za wizyty z tytułu kosztów związanych z koronawirusem. – Na to pytanie udzieliło odpowiedzi 925 osób, czyli ponad 83% respondentów całego badania prowadzących własną działalność (wyłączono osoby niepracujące na własny rachunek). 468 osób spośród nich (51%) wskazało, że koszty wizyt nie uległy zmianie. Natomiast reszta respondentów potwierdziło wzrost kosztu wizyt stomatologicznych ze względu na COVID-19 (49% badanych, łącznie 457 osób), z czego znaczna część bo 41% (381 osób) wliczyła zwyżkę kosztów w cenę wizyty, natomiast 8% (76 osób) wprowadziło to w formie dodatkowej opłaty do wizyty – podkreślono.

Pełne wyniki w formie opracowania dostępne są na stronie https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/4975-ankieta-covid19-w-stomatologii-wyniki.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Oprac. AF, źródło: NIL

Fot. Archiwum

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studia - Dentonet.pl
Obowiązek szczepień przeciw COVID dla studentów stomatologii Lekarz

Rozporządzenie ministra zdrowia z 22 grudnia 2021 r. wprowadziło obowiązek szczepień nie tylko dla pracowników medycznych, ale także dla studentów kierunków medycznych, w tym stomatologii. Przypomnijmy - 22 grudnia minister Adam Niedzielski podpisa...

stomatologia 2
UK: opublikowano wyniki badania Dentistry Census 2024 Lekarz

Co brytyjscy dentyści sądzą o tamtejszej opiece stomatologicznej? Czy ich zarobki są na satysfakcjonującym poziomie? Autorzy Spisu Stomatologii 2024 przekonują, że opublikowany właśnie dokument zawiera fakty, liczby i opinie dotyczące każdego aspektu...

USA zarobki w stomatologii
USA: zarobki w stomatologii w 2024 r. Są wyniki badania Lekarz

Z opublikowanego na początku roku zestawienia DentalPost pod nazwą „2024 Dental Salary Report” można dowiedzieć się, jak kształtują się obecnie zarobki pracowników praktyk dentystycznych w USA, która grupa zawodowa jest najbardziej skłonna do poszuki...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kodeks etyki lekarskiej1
Opublikowano treść nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej Lekarz

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowano treść znowelizowanego Kodeksu Etyki Lekarskiej, który został przyjęty podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy. Uwzględniono w nim m.in. wytyczne dotyczące stosowania nowoczesn...

LDEK - Dentonet.pl
Egzamin LDEK: opublikowano wyniki sesji jesiennej Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych opublikowało wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2022 r. Z 1042 osób, które przystąpiły do egzaminu, wynik poniżej 56% uzyskało 62 zdających. Do egzaminu LDEK w sesji jesiennej 2022 r. pr...

COVID 19
Różne powikłania po COVID-19. "Długi COVID wiele lat będzie z nami" Lekarz

Po COVID-19 u wielu osób, nawet z łagodną postacią tej choroby, mogą pojawić się różnego typu powikłania. Aż 60% ozdrowieńców miało oznaki zapalenia mięśnia sercowego, a 30% – mgły mózgowej – ostrzega dr n. med. Grażyna Cholewińska. Dodaje, że mogą s...

specjalizacje 1
Opublikowano wyniki jesiennej rekrutacji na specjalizacje Lekarz

Po dwóch etapach rekrutacji 4934 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego, w tym 3939 w ramach rezydentury i 995 w trybie pozarezydenckim – poinformowało CMKP. W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złoż...

stany nagłe
Stany nagłe w gabinecie - PTS zachęca do wypełnienia ankiety Lekarz

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej stanów nagłego zagrożenia życia, które mogą przytrafić się w gabinecie stomatologicznym. Stany nagłe to sytuacje, na które powinien być przygotowany każdy lekarz dentysta....

studia lekarsko-dentystyczne
Opublikowano wytyczne sanitarne na nowy rok akademicki Lekarz

Co do zasady, kształcenie studentów odbywać będzie się w murach uczelni - przewiduje ministerstwo edukacji i nauki. Dlatego resort, wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, opracowali wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania w okresie pande...

stomatologia dziecieca
Opublikowano program specjalizacji ze stomatologii dziecięcej Lekarz

Na stronie Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej opublikowano program specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej dla lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii ogólnej...