Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Co zawiera nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty?

Publikacja:
Co zawiera nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty?

Co zawiera nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty?

Pod koniec lipca została podpisana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Według warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, przynajmniej częściowo zawarte w niej zostały postulaty środowiska.

Jak czytamy w komunikacie, ostateczny kształt znowelizowanej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie odzwierciedla w pełni nakładu pracy, jaki w przygotowanie projektu ustawy włożył samorząd lekarski. – Ministerstwo zdrowia, kierując projekt do sejmu, częściowo wzięło pod uwagę rozwiązania zaproponowane w 2018 r. przez zespół powołany przez ministra, złożony z przedstawicieli środowisk medycznych. W jego pracach brali udział lek. Łukasz Jankowski – prezes ORL w Warszawie, dr n. med. Jarosław Biliński, wiceprezes ORL w Warszawie i dr n med. Tomasz Imiela, członek prezydium ORL w Warszawie. Niestety, na dalsze losy konkretnych przepisów w procesie legislacyjnym nie mieliśmy już wpływu, a projekt uległ istotnej ewolucji – podkreślono.

Znowelizowana ustawa zakłada m.in. wprowadzenie pojęcia umiejętności zawodowych jako elementu rozwoju zawodowego, ustanowienie formalnych ram w postaci certyfikatu umiejętności zawodowych, zasad przyznawania go i prowadzenie działalności certyfikującej przez podmioty medyczne, ogólnopolską rekrutację na specjalizacje oraz wprowadzenie nowego egzaminu – Państwowego Egzaminu Modułowego.

W znowelizowanej ustawie wprowadzono egzaminy LEW i LDEW dla cudzoziemców z innych państw niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także nowy schemat naboru na szkolenia specjalizacyjne. Uregulowano zasady przygotowywania LDEK, LEK PES i PEM, w tym powstanie publicznej bazy pytań (każdy egzamin składa się z 30% nowych pytań i 70% pytań wybranych z bazy), wprowadzenie obowiązku publikacji pytań i odpowiedzi po egzaminach oraz obowiązek publikacji bibliografii do zagadnień na egzaminach przed egzaminami.

Udało się wprowadzić możliwość jednokrotnej zmiany kierunku rezydentury w trakcie jej trwania. Wprowadzono usankcjonowanie dyżurów i pracy zmianowej podczas specjalizacji, zmierzające do ograniczenia zakresu pełnienia samodzielnych dyżurów i zapewnienia odpowiedniego odpoczynku, w tym:

– ograniczenie pracy zmianowej podczas odbywania szkolenia specjalizacyjnego do konkretnych przypadków wynikających z programu specjalizacji i pod warunkiem, że w tym samym czasie dyżur ma kierownik specjalizacji,

– lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może nie wyrazić zgody na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez rok od dnia rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, a nawet dłużej niż rok, jeśli mówi o tym program specjalizacji,

– wprowadzenie obowiązku zapewniania odpoczynku w wypadku dyżuru w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku (ten odpoczynek nie powoduje wydłużenia szkolenia),

– ustalenie zasady wynagrodzenia kierowników specjalizacji – 500 zł dodatku za jednego lekarza, 1000 zł za więcej niż jednego,

– wprowadzenie katalogu czynności, które lekarz odbywający szkolenie może wykonywać samodzielnie po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika stażu, w tym np. wystawianie recept, stwierdzanie zgonu, prowadzenie dokumentacji medycznej.

Pytania dotyczące wprowadzonych zmian mogą̨ mieć lekarze niezależnie od momentu ich życia zawodowego, dlatego w najbliższym czasie będziemy starać się sukcesywnie rozwiewać wszelkie wątpliwości – poinformowała OIL w Warszawie.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Oprac. AF, źródło: OIL Warszawa

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Małopolska: 40% osób szukało pomocy lekarza dentysty Lekarz

Z 11. edycji „Badania opinii mieszkańców Małopolski” wynika, że mimo pandemii koronawirusa 40% mieszkańców regionu w ostatnim czasie szukało pomocy dentysty. Nieco częściej korzystanie z usług stomatologa w trakcie pandemii deklarowali seniorzy, mężc...

NFZ
NFZ Lublin szuka lekarza dentysty dla dzieci i młodzieży Lekarz

15 marca lubelski oddział wojewódzki NFZ-u ogłosił konkurs na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia na obszarze powiatu Biała Podlaska. Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 83 947,50 zł ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
usługi stomatologiczne - Dentonet.pl
"Z każdego lekarza dentysty zrobiono przedsiębiorcę" Lekarz

- Przez chore zęby nikt nie umarł, dlatego nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii - mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologicz...

grafika
Hemostaza w praktyce lekarza dentysty (webinar) Lekarz

Zaburzenia hemostazy – czyli krzepnięcia krwi – to problem, który może mieć ogromny wpływ na przebieg leczenia stomatologicznego. Zagadnienia tego dotyczyć będzie webinar "Zdrowy uśmiech to nie wszystko! Co stomatolog powinien wiedzieć o hemostazie?"...

próchnica wśród dzieci - Dentonet.pl
Gmina Czarnia szuka lekarza dentysty dla dzieci Lekarz

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia zaprasza do składania ofert na stanowisko stomatologa. Miałby on leczyć dzieci z terenu gminy. Jak czytamy w ogłoszeniu, grupą docelową, która miałaby korzystać z usług stomatologa, są dzieci z terenu gminy...

klauzula opt-out - Dentonet.pl
Praca lekarza i lekarza dentysty? Jedynie 48 godzin w tygodniu! Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do zarządzających podmiotami leczniczymi o poszanowanie decyzji lekarzy i lekarzy dentystów o ograniczeniu czasu pracy do 48 godzin na tydzień.Przypomnijmy – jakiś czas temu środowiska lekarskie w naszy...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
NRL o nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz

7 stycznia 2019 r. rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Problem w tym, że jego ostateczna wersja nie została nigdzie udostępniona i przekazana Naczelnej Radzie Lekarskiej, co wzbudziło niepokój sam...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz

Podczas ostatniego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W pewnych aspektach wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, zwłaszcza dotyczącym kształc...

Narodowa Strategia Onkologiczna - Dentonet.pl
Kluczowa współpraca lekarza dentysty z onkologiem Lekarz

O współpracy lekarzy dentystów z onkologami mówi prof. Arkadiusz Jeziorski, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ramach VIII Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi przypominamy najciekawsz...

pacjent niesłyszący - Dentonet.pl
Pacjent niesłyszący i niedosłyszący u lekarza dentysty Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do lekarzy i lekarzy dentystów o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację oraz problemy osób niepełnosprawnych, w tym osób niesłyszących oraz niedosłyszących w czasie trwania epidemii koronawirusa i udzi...