Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Co zawiera nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Co zawiera nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty?

Co zawiera nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty?

Pod koniec lipca została podpisana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Według warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, przynajmniej częściowo zawarte w niej zostały postulaty środowiska.

Jak czytamy w komunikacie, ostateczny kształt znowelizowanej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie odzwierciedla w pełni nakładu pracy, jaki w przygotowanie projektu ustawy włożył samorząd lekarski. – Ministerstwo zdrowia, kierując projekt do sejmu, częściowo wzięło pod uwagę rozwiązania zaproponowane w 2018 r. przez zespół powołany przez ministra, złożony z przedstawicieli środowisk medycznych. W jego pracach brali udział lek. Łukasz Jankowski – prezes ORL w Warszawie, dr n. med. Jarosław Biliński, wiceprezes ORL w Warszawie i dr n med. Tomasz Imiela, członek prezydium ORL w Warszawie. Niestety, na dalsze losy konkretnych przepisów w procesie legislacyjnym nie mieliśmy już wpływu, a projekt uległ istotnej ewolucji – podkreślono.

Znowelizowana ustawa zakłada m.in. wprowadzenie pojęcia umiejętności zawodowych jako elementu rozwoju zawodowego, ustanowienie formalnych ram w postaci certyfikatu umiejętności zawodowych, zasad przyznawania go i prowadzenie działalności certyfikującej przez podmioty medyczne, ogólnopolską rekrutację na specjalizacje oraz wprowadzenie nowego egzaminu – Państwowego Egzaminu Modułowego.

W znowelizowanej ustawie wprowadzono egzaminy LEW i LDEW dla cudzoziemców z innych państw niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także nowy schemat naboru na szkolenia specjalizacyjne. Uregulowano zasady przygotowywania LDEK, LEK PES i PEM, w tym powstanie publicznej bazy pytań (każdy egzamin składa się z 30% nowych pytań i 70% pytań wybranych z bazy), wprowadzenie obowiązku publikacji pytań i odpowiedzi po egzaminach oraz obowiązek publikacji bibliografii do zagadnień na egzaminach przed egzaminami.

Udało się wprowadzić możliwość jednokrotnej zmiany kierunku rezydentury w trakcie jej trwania. Wprowadzono usankcjonowanie dyżurów i pracy zmianowej podczas specjalizacji, zmierzające do ograniczenia zakresu pełnienia samodzielnych dyżurów i zapewnienia odpowiedniego odpoczynku, w tym:

– ograniczenie pracy zmianowej podczas odbywania szkolenia specjalizacyjnego do konkretnych przypadków wynikających z programu specjalizacji i pod warunkiem, że w tym samym czasie dyżur ma kierownik specjalizacji,

– lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może nie wyrazić zgody na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez rok od dnia rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, a nawet dłużej niż rok, jeśli mówi o tym program specjalizacji,

– wprowadzenie obowiązku zapewniania odpoczynku w wypadku dyżuru w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku (ten odpoczynek nie powoduje wydłużenia szkolenia),

– ustalenie zasady wynagrodzenia kierowników specjalizacji – 500 zł dodatku za jednego lekarza, 1000 zł za więcej niż jednego,

– wprowadzenie katalogu czynności, które lekarz odbywający szkolenie może wykonywać samodzielnie po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika stażu, w tym np. wystawianie recept, stwierdzanie zgonu, prowadzenie dokumentacji medycznej.

Pytania dotyczące wprowadzonych zmian mogą̨ mieć lekarze niezależnie od momentu ich życia zawodowego, dlatego w najbliższym czasie będziemy starać się sukcesywnie rozwiewać wszelkie wątpliwości – poinformowała OIL w Warszawie.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Oprac. AF, źródło: OIL Warszawa

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Adam Niedzielski - Dentonet.pl
Prezydium NIL na spotkaniu z nowym ministrem zdrowia Lekarz

30 września 2020 r. w ministerstwie zdrowia odbyło się spotkanie prezesa i wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej z ministrem Adamem Niedzielskim. Podczas spotkania poruszono również tematy dotyczące sytuacji w publicznej stomatologii. Otwierając sp...

kursy specjalizacyjne - Dentonet.pl
Znane terminy na składanie wniosków do egzaminów PES Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi poinformowało o terminach dotyczących możliwości składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Wnioski do PES należy składać w dniach od 8 sierpnia 2020 r. do 21 sie...

stomatologia - Dentonet.pl
Będą kolejne zmiany w przepisach dotyczących stomatologii? Lekarz

25 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z kierownictwem ministerstwa zdrowia. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia prz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
Co z zatrudnianiem dentystów spoza Unii Europejskiej? Lekarz

Jak czytamy na stronie internetowej NRL, 25 lutego 2020 r. odbyło się drugie – i ostatnie – posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych u...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres