Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Co wydarzyło się w Pradze?

Brak komentarzy | Publikacja:
Co wydarzyło się w Pradze?

Co wydarzyło się w Pradze?

W Pradze (12 czerwca 2015 r.) dzięki inicjatywie Czeskiej Izby Lekarskiej zorganizowana została konferencja prezesów krajowych izb i stowarzyszeń lekarskich. Reprezentantem Polski był Maciej Hamankiewicz.

O czym rozmawiano? O współpracy krajowych organizacji lekarskich i podejmowanych przez nie działaniach w ramach współpracy z międzynarodowymi organizacjami medycznymi.

Owocem spotkania stało się przyjęcie Deklaracji Praskiej. Na mocy tego dokumentu przedstawiciele krajowych organizacji i stowarzyszeń lekarskich podjęli zobowiązanie, że będą umacniać wspólne wysiłki, udzielać sobie nawzajem pomocy oraz wspierać interesy organizacji i stowarzyszeń lekarskich.

Co czego zobowiązały się krajowe organizacje i stowarzyszenia lekarskie?
1. do wspierania demokracji i poszanowania podstawowych praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
2. wspierania i sprzyjania rozwoju na polu nauk medycznych;
3. do likwidowania różnego rodzaju nierówności oraz niesprawiedliwości, które dotyczą opieki zdrowotnej i dostępu do leczenia (zwłaszcza w krajach dotkniętych kryzysem społecznym i ekonomicznym).
4. do dbałości o przestrzeganie zasad etycznych w medycynie, wspierania fundamentalnego prawa do autonomii zawodowej w zakresie podejmowania decyzji medycznych, które gwarantuje wysoką jakość opieki medycznej świadczonej wobec pacjentów;
5. do poprawy warunków pracy i warunków ekonomicznych dla lekarzy; monitorowania na poziomie narodowym oraz europejskim projektów aktów prawnych, które mogą mieć wpływ na zdrowie oraz opiekę zdrowotną.

Współpraca pomiędzy lekarzami i organizacjami, które tworzą, jest niezbędna dla rozwoju medycyny, opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa pacjentów w całej Europie.

BZ

Źródło: Medexpress


Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji