Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Co robić, gdy odbiorca odpadów zwleka z dopełnieniem formalności?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Co robić, gdy odbiorca odpadów zwleka z dopełnieniem formalności?

Co robić, gdy odbiorca odpadów zwleka z dopełnieniem formalności?

Niezależnie od specjalizacji każdy gabinet lekarski musi zmagać się z wyzwaniem, jakim jest odpowiednie segregowanie i unieszkodliwianie odpadów będących pochodną prowadzonej działalności medycznej.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie odpadami medycznymi są „wszelkie odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny” (Dz. U. 07.39.251). Oznacza to, że odpadem medycznym mogą być zarówno krew, wydzieliny i wydaliny ludzkie, jak i zużyta strzykawka, zapylony mikrosilnik czy też osłonka z fizeliny na unit stomatologiczny.
Odpady o charakterze medycznym uważa się za bardziej niebezpieczne niż komunalne lub komunalnopodobne, jako że stwarzają ryzyko skażenia środowiska patogenami i drobnoustrojami chorobotwórczymi. Priorytetem w ich unieszkodliwianiu jest przeciwdziałanie skażeniom biologicznym i epidemiologicznym. To zagrożenie wymusza stosowanie starannej selekcji, dokładnej ewidencji oraz skomplikowanych i często drogich metod utylizacji.


Nowy obowiązek – więcej papierologii
22 lutego 2014 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku dotyczące odpadów medycznych. Rozporządzenie to poszerza zakres obowiązków związanych z odpadami medycznymi. Od tej pory każdy wytwórca odpadów medycznych musi:
1. Segregować odpady zgodnie z katalogiem określonym przez ministra ochrony środowiska.
2. Prowadzić na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów z zastosowaniem następujących dokumentów:
– karty przekazania odpadów,
– karty ewidencji odpadów,
– dokumentów potwierdzających fakt unieszkodliwienia odpadów.
3. Sporządzać roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i składać je marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
4. Przechowywać dokumenty ewidencji odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.
5. Udostępniać dokumenty ewidencji odpadów na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

Tak więc nowy obowiązek związany z odpadami medycznymi pozornie nie jest dla wytwórców odpadów zbyt uciążliwy – polega na pięcioletnim przechowywaniu dokumentów, które potwierdzają fakt uszkodliwienia odpadów przez firmę zajmującą się utylizacją. Przypomnijmy w tym miejscu, że taki dokument powinien posiadać formę zestawienia wyszczególniającego rodzaje i masę zakaźnych odpadów medycznych poddanych unieszkodliwieniu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.


Co należy zrobić, jeśli firma utylizująca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku?
Może się jednak zdarzyć, że firma utylizacyjna fizycznie odbierze odpady, jednak nie podbije karty ich przekazania lub nie wyda dokumentu potwierdzającego ich unieszkodliwienie. Warto szybko reagować na tego typu niedociągnięcia, ponieważ niedopełnienie formalności przez odbiorcę odpadów (firmę utylizacyjną) może w przypadku kontroli gabinetu narazić nas na spore nieprzyjemności. Dlatego:
– jeżeli nie możemy wyegzekwować prawidłowego wypełnienia karty przekazania przez odbiorcę, powinniśmy mu ją wysłać w dwóch egzemplarzach pocztą za potwierdzeniem odbioru. W razie kontroli będziemy dysponowali dowodem na prawidłowe przekazanie odpadów w postaci potwierdzenia wysłania lub tzw. zwrotki.
– jeżeli odbiorca zwleka z dokumentem potwierdzającym unieszkodliwienie odpadów, powinniśmy zwrócić się o pomoc do właściwego organu administracji publicznej WIOŚ lub Urzędu Marszałkowskiego. W skardze podkreślmy fakt, iż podmiot nie spełnia warunków pozwolenia oraz prowadzi ewidencję odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Pamiętajmy! Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega administracyjnej karze pieniężnej (najczęściej jest to kwota 500 złotych).

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

BDO - Dentonet.pl
Są kłopoty z działaniem BDO Lekarz

Jak informuje „Rzeczpospolita” stomatolodzy mają od nowego roku kłopoty z odbiorem odpadów medycznych z gabinetów. Niepoprawnie funkcjonuje bowiem elektroniczna BDO.Przypomnijmy – 1 stycznia 2020 r. działać zaczął kolejny moduł bazy danych o produkta...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Elektroniczna Baza Danych Odpadowych od 1 stycznia 2020 r. Lekarz

Rejestr BDO gromadzi dane o podmiotach gospodarujących odpadami oraz wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdawczość i ewidencjonowanie odpadów są już prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. Ma to uszczel...

odpady medyczne - Dentonet.pl
NRL o nowych zasadach ewidencji odpadów medycznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o podjęcie działań, które umożliwią podmiotom medycznym sprawne przekazywanie odpadów po 1 stycznia 2020 r. Chodzi przede wszystkim o uchylenie obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów wyłącznie elektroniczn...

ROZWIŃ WIĘCEJ
odpady medyczne - Dentonet.pl
Zmiany w odbiorze odpadów medycznych od 1 stycznia 2020 r. Lekarz

1 stycznia 2020 r. uruchomiony zostanie kolejny moduł bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (tzw. BDO) – moduł ewidencji odpadów i moduł sprawozdawczości. Muszą być w nim zarejestrowane wszystkie gabinety stomatologiczne. Baza ...

odpady medyczne2 - Dentonet.pl
Utylizacja odpadów - mniej biurokracji dla lekarzy dentystów Lekarz

Z ogłoszonych 22 sierpnia 2019 r. zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wynika, że obowiązek gromadzenia dokumentów potwierdzających utylizację odpadów został zniesiony.Art. 6 pkt 31 nowych przepisów...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Gospodarowanie odpadami w gabinecie stomatologicznym Asysta

Segregacja i przechowywanie odpadów medycznych to jedne z najważniejszych reguł bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym. Pozwala to chronić zdrowie zarówno pracowników gabinetu, jak i pacjentów, a jednocześnie dbać o środowisko naturalne.Jedną z ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres