Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Co robić, gdy odbiorca odpadów zwleka z dopełnieniem formalności?

Brak komentarzy | Publikacja:
Co robić, gdy odbiorca odpadów zwleka z dopełnieniem formalności?

Co robić, gdy odbiorca odpadów zwleka z dopełnieniem formalności?

Niezależnie od specjalizacji każdy gabinet lekarski musi zmagać się z wyzwaniem, jakim jest odpowiednie segregowanie i unieszkodliwianie odpadów będących pochodną prowadzonej działalności medycznej.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie odpadami medycznymi są „wszelkie odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny” (Dz. U. 07.39.251). Oznacza to, że odpadem medycznym mogą być zarówno krew, wydzieliny i wydaliny ludzkie, jak i zużyta strzykawka, zapylony mikrosilnik czy też osłonka z fizeliny na unit stomatologiczny.
Odpady o charakterze medycznym uważa się za bardziej niebezpieczne niż komunalne lub komunalnopodobne, jako że stwarzają ryzyko skażenia środowiska patogenami i drobnoustrojami chorobotwórczymi. Priorytetem w ich unieszkodliwianiu jest przeciwdziałanie skażeniom biologicznym i epidemiologicznym. To zagrożenie wymusza stosowanie starannej selekcji, dokładnej ewidencji oraz skomplikowanych i często drogich metod utylizacji.


Nowy obowiązek – więcej papierologii
22 lutego 2014 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku dotyczące odpadów medycznych. Rozporządzenie to poszerza zakres obowiązków związanych z odpadami medycznymi. Od tej pory każdy wytwórca odpadów medycznych musi:
1. Segregować odpady zgodnie z katalogiem określonym przez ministra ochrony środowiska.
2. Prowadzić na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów z zastosowaniem następujących dokumentów:
– karty przekazania odpadów,
– karty ewidencji odpadów,
– dokumentów potwierdzających fakt unieszkodliwienia odpadów.
3. Sporządzać roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i składać je marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
4. Przechowywać dokumenty ewidencji odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.
5. Udostępniać dokumenty ewidencji odpadów na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

Tak więc nowy obowiązek związany z odpadami medycznymi pozornie nie jest dla wytwórców odpadów zbyt uciążliwy – polega na pięcioletnim przechowywaniu dokumentów, które potwierdzają fakt uszkodliwienia odpadów przez firmę zajmującą się utylizacją. Przypomnijmy w tym miejscu, że taki dokument powinien posiadać formę zestawienia wyszczególniającego rodzaje i masę zakaźnych odpadów medycznych poddanych unieszkodliwieniu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.


Co należy zrobić, jeśli firma utylizująca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku?
Może się jednak zdarzyć, że firma utylizacyjna fizycznie odbierze odpady, jednak nie podbije karty ich przekazania lub nie wyda dokumentu potwierdzającego ich unieszkodliwienie. Warto szybko reagować na tego typu niedociągnięcia, ponieważ niedopełnienie formalności przez odbiorcę odpadów (firmę utylizacyjną) może w przypadku kontroli gabinetu narazić nas na spore nieprzyjemności. Dlatego:
– jeżeli nie możemy wyegzekwować prawidłowego wypełnienia karty przekazania przez odbiorcę, powinniśmy mu ją wysłać w dwóch egzemplarzach pocztą za potwierdzeniem odbioru. W razie kontroli będziemy dysponowali dowodem na prawidłowe przekazanie odpadów w postaci potwierdzenia wysłania lub tzw. zwrotki.
– jeżeli odbiorca zwleka z dokumentem potwierdzającym unieszkodliwienie odpadów, powinniśmy zwrócić się o pomoc do właściwego organu administracji publicznej WIOŚ lub Urzędu Marszałkowskiego. W skardze podkreślmy fakt, iż podmiot nie spełnia warunków pozwolenia oraz prowadzi ewidencję odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Pamiętajmy! Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega administracyjnej karze pieniężnej (najczęściej jest to kwota 500 złotych).

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

rtęć - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska o przepisach ws. odpadów zawierających rtęć Lekarz

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło skierował do ministra środowiska Henryka Kowalczyka pismo w sprawie przepisów dotyczących utylizacji odpadów zawierających rtęć, do których zalicza się głównie amalgamat stomatologicznych.Wiceprezes samorządu lekarskiego ...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Papierowa ewidencja odpadów może być prowadzona dłużej Lekarz

Przypominamy, że 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papi...

poparzenia jamy ustnej - Dentonet.pl
Poparzenia jamy ustnej – co robić? Poradnik dla pacjentów Pacjent

Poranny pośpiech i łyk gorącej kawy albo nagły głód i kęs gorącego posiłku – w takich sytuacjach nietrudno o poparzenia jamy ustnej: języka, wewnętrznej strony policzków albo podniebienia. Wówczas pojawia się ból, zaczerwienienia, a niekiedy także bi...

ROZWIŃ WIĘCEJ
odpady medyczne - Dentonet.pl
Mniej obowiązków dotyczących odpadów medycznych? Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra środowiska i klimatu w sprawie ograniczenia obowiązków w zakresie sprawozdawczości o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami w 2020 r. Jak podkreślono w komunikacie, w 2020 r. pols...

odpady medyczne - Dentonet.pl
NRL o nowych zasadach ewidencji odpadów medycznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o podjęcie działań, które umożliwią podmiotom medycznym sprawne przekazywanie odpadów po 1 stycznia 2020 r. Chodzi przede wszystkim o uchylenie obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów wyłącznie elektroniczn...

złamanie żuchwy - Dentonet.pl
Złamanie żuchwy na wakacjach – co robić w takiej sytuacji? Pacjent

Wakacje to wzmożony czas rozmaitych wypadków – czy to komunikacyjnych, czy związanych ze sportami ekstremalnymi. W tym okresie w szpitalach notuje się zwiększoną ilość pacjentów z urazami żuchwy. Najczęstszym z nich jest złamanie żuchwy. Podpowiadamy...

e-recepta - Dentonet.pl
Błędne kody EAN na e-recepcie - co robić? Ministerstwo podpowiada Lekarz

Ministerstwo Zdrowia zabiera głos w sprawie jednej z często podnoszonych wątpliwości dotyczących e-recept. Resort podaje w komunikacie, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN - przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Zmiany w odbiorze odpadów medycznych od 1 stycznia 2020 r. Lekarz

1 stycznia 2020 r. uruchomiony zostanie kolejny moduł bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (tzw. BDO) – moduł ewidencji odpadów i moduł sprawozdawczości. Muszą być w nim zarejestrowane wszystkie gabinety stomatologiczne. Baza ...

odpady medyczne2 - Dentonet.pl
Utylizacja odpadów - mniej biurokracji dla lekarzy dentystów Lekarz

Z ogłoszonych 22 sierpnia 2019 r. zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wynika, że obowiązek gromadzenia dokumentów potwierdzających utylizację odpadów został zniesiony.Art. 6 pkt 31 nowych przepisów...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji