Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Co powinno się wiedzieć o kasach fiskalnych i jak je fiskalizować?

Brak komentarzy | Publikacja:
Co powinno się wiedzieć o kasach fiskalnych i jak je fiskalizować?

Co powinno się wiedzieć o kasach fiskalnych i jak je fiskalizować?

Krok I – zakup kasy

Pytanie: gdzie ją nabyć?
Najlepiej poszukać sprzedawcy blisko miejsca zamieszkania (by w razie problemów mieć możliwość złożenia reklamacji). Pomocna w poszukiwaniach może być wyszukiwarka internetowa, która wskaże aktualne oferty i możliwości rabatowe dla lekarzy i lekarzy stomatologów.

Krok II – wybór modelu
Pytanie: jaki typ kasy wybrać?
W sprzedaży oferowane są różne rodzaje kas. Różnią się one od siebie przede wszystkim funkcjonalnością. Dwa podstawowe rodzaje to: ERC i POS. Typ ERC to kasa o mniejszej funkcjonalności, a POS to bardzo zaawansowana grupa urządzeń.
Wśród kas ERC wyróżniamy kasy przenośne (mobilne), jednostanowiskowe i systemowe.

Kasy przenośne (mobilne) – to urządzenia małych rozmiarów, które niewiele ważą. Dlatego są wskazane dla osób, które pracują w różnych miejscach (ale np. jeżdżą też na wizyty domowe) i świadczą określony zakres usług (wystawiają na paragonach powtarzające się treści). Jednakże mają one wąski zakres funkcjonalności.

Kasy jednostanowiskowe – mają szerszą funkcjonalność niż mobilne, można też do nich podłączyć dodatkowe urządzenia (np. czytnik kodów kreskowych, komputer, wagę itp.). Niektóre z nich mogą być mobilne.

Kasy systemowe – są przeznaczone do pracy w placówkach, które świadczą usługi w dużej intensywności.

Jeśli zatem ktoś prowadzi gabinet jednoosobowy – najbardziej optymalna będzie kasa przenośna (jeśli świadczymy usługi w różnych miejscach) lub jednostanowiskowa. W większości przypadków wystarczy nam najprostszy model, który jednocześnie nie jest drogi, a zatem nie wymaga inwestowania dużych środków.

Krok III – zgłoszenie do Urzędu Skarbowego
Aby było możliwe odliczenie lub zwrot środków, które przeznaczyliśmy na zakup kasy, potrzeba złożyć pisemne zgłoszenie do naczelnika US. W zgłoszeniu powinno się zawrzeć informację o liczbie kas i podać adres, gdzie będziemy z nich korzystać.

Krok IV – nowa kasa wymaga fiskalizacji
Pytanie: Na czym to polega?

Fiskalizacja jest jednokrotną i niepowtarzalną czynnością, która inicjuje pracę modułu fiskalnego urządzenia oraz uruchamia jego pamięć fiskalną. Podczas fiskalizacji do pamięci kasy zostaje wprowadzony NIP właściciela oraz drukuje się pierwszy dobowy paragon. Dołącza się go do książki kasy, która zapewniana jest przez sprzedawcę do każdego modelu.
Fiskalizację przeprowadza serwisant, który ma do tego upoważnienie od podmiotu prowadzącego serwis główny kasy (powinien okazać odpowiedni identyfikator nadany mu przez ten podmiot).

Krok V – kasę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni
Kiedy uruchomimy kasę i przeprowadzimy jej fiskalizację – w ciągu tygodnia powinniśmy zgłosić urządzenie do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Wówczas urządzeniu zostaje nadany numer identyfikacyjny.

Krok VI – trwałe oznakowanie kasy numerem ewidencyjnym
To już ostatni ruch – trwałe naniesienie na obudowę kasy numeru ewidencyjnego, który otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego. Należy pamiętać, że jest to numer unikalny i może być przypisany tylko jednemu urządzeniu.

Jak korzystać z książki kasy?

Należy w niej dokonywać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika, który zobowiązany jest także, by umożliwić podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis kas dokonanie wpisów w książce. Właściciel kasy (podatnik) powinien przechowywać ją przez cały okres użytkowania urządzenia i udostępniać na żądanie odpowiednich organów.
Jeżeli posiadamy kasę stacjonarną – książka (oraz programy) powinna znajdować się w miejscu jej użytkowania.
Jeżeli utracimy książkę kasy – powinniśmy zwrócić się niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis główny o wydanie duplikatu oraz zgłosić ten fakt do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Najważniejsze zalecenia odnośnie użytkowania kasy fiskalnej:
– Powinniśmy rejestrować każdą sprzedaż (usługę) oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu pacjentowi (nabywcy);
– Jeżeli zmieniamy miejsce użytkowania kasy – w ciągu tygodnia powinniśmy zgłosić ten fakt w US;
– Jesteśmy zobowiązani do sporządzania raportów fiskalnych dobowych po zakończeniu pracy (każdego dnia) i nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.
– Powinniśmy sporządzać także raporty okresowe (miesięczne) po zakończeniu działalności w danym miesiącu do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

OBOWIĄZKOWY PRZEGLĄD
Powinniśmy zgłaszać kasy fiskalne do obowiązkowego przeglądu technicznego do serwisu głównego co 24 miesiące.

BZ

Źródło: Gazeta Lekarska
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

e-skierowanie - Dentonet.pl
E-skierowanie od jutra obowiązkowe - co trzeba wiedzieć? Lekarz

Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej. Według ustawodawcy, wdrożenie tego rozwiązania niesie szereg korzyści dla pacjentów i lekarzy. Jest to m.in. oszczędność czasu i zmniejszenie biurokracji. E-skier...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Będzie więcej czasu na wymianę kas fiskalnych w gabinetach Lekarz

Ministerstwo finansów pracuje nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Dla pierwszej grupy podatni...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Coraz bliżej obowiązkowych kas fiskalnych on-line Lekarz

Od 1 lipca 2021 r. lekarze dentyści będą musieli obowiązkowo rejestrować sprzedaż usług przy pomocy kas fiskalnych on-line. Kasy fiskalne on-line automatycznie przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Adminis...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Ewa Mazur-Pawłowska - Dentonet.pl
Dokumentacja pacjenta w stomatologii - co musi wiedzieć asysta? Asysta

- Zapraszam na mój wykład podczas konferencji ASYSDENT 2020 – mówi mec. Ewa Mazur-Pawłowska, jedna z wykładowców tegorocznego ASYSDENTU. – Przedstawię Państwu koncepcję przygotowywania podstawowej dokumentacji pacjenta w stomatologii. Jest to bardzo ...

gdy odpowiedzialnosc za smierc pacjenta ponosi lekarz
Odmawiasz pacjentowi leczenia? To koniecznie musisz wiedzieć! Lekarz

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale też Kodeksem Etyki Lekarskiej, lekarz w określonych sytuacjach ma prawo odstąpić od leczenia pacjenta. W tym przypadku jednak ma obowiązek m.in. wskazać "realne możliwości" uzyskania tego św...

e-recepta - Dentonet.pl
Co lekarz dentysta musi wiedzieć o wystawianiu e-recept? Lekarz

Przypomnijmy – od 8 stycznia 2020 r. lekarze i lekarze dentyści mają obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedostępności systemu informatycznego, można jednak wystawić tradycyjną receptę w pos...

Image3 Kopia
"Teraz kończy stomatologię 700 osób. Powinno być 1200" Lekarz

Dentobusy to nowy pomysł Narodowego Funduszu Zdrowia na dotarcie z profilaktyką stomatologiczną do miasteczek i wsi, gdzie dostęp do gabinetów stomatologicznych jest utrudniony. Ale pomysł już od etapu projektowania spotykał się z dużą niechęcią częś...

150 lat amalgamatów stomatologicznych - co trzeba o nich wiedzieć? Pacjent

Tworzone ze stopu srebra, rtęci, cyny i miedzi, wykorzystywane w stomatologii od ponad 150 lat. W zębie mogą przetrwać nawet 30 lat. Mowa oczywiście o amalgamatach stomatologicznych. Ze względu na szkodliwy wpływ rtęci na organizm człowieka w wielu k...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji