Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Co piąty stażysta nie zdał LDEP

Publikacja:
Co piąty stażysta nie zdał LDEP

Co piąty stażysta nie zdał LDEP

Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2012 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 788 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 122,5 punktu.

 

Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 164, a minimalny – 27 punktów.

 

160 stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu, które wyniosło 109 punktów.

 

Wśród 250 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 121,7 pkt (minimum – 67, a maksimum – 156).

 

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194. 4 lutego Komisja Egzaminacyjna LDEP rozpatrzyła 85 zastrzeżeń złożonych do 45 zadań testowych i podjęła decyzję o unieważnieniu 6 zadań:

 

• nr 73 w wersji I-ej, któremu odpowiada nr 50 w wersji II-ej, ze względu na błąd tłumaczenia w wersji angielskiej;

 

• nr 85 w wersji I-ej, któremu odpowiada nr 89 w wersji II-ej, ze względu na brak prawidłowego wariantu w dostępnych propozycjach odpowiedzi;

 

• nr 91 w wersji I-ej, któremu odpowiada nr 87 w wersji II-ej, ze względu na brak prawidłowego wariantu w dostępnych propozycjach odpowiedzi;

 

• nr 135 w wersji I-ej, któremu odpowiada nr 129 w wersji II-ej, ze względu na błąd w treści pytania;

 

• nr 156 w wersji I-ej, któremu odpowiada nr 150 w wersji II-ej, ze względu na nieprecyzyjne sformułowanie pyatania;

 

• nr 181 w wersji I-ej, któremu odpowiada nr 185 w wersji II-ej, ze względu na niezgodność treści zadania w obu wersjach językowych.

 

W zeszłorocznej sesji jesiennej do LDEP przystąpiło 866 stażystów, uzyskując śr. 128,1 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 167, a minimalny – 49 pkt. 116 stażystów (13,4%) nie zaliczyło egzaminu.

 

W ubiegłorocznej sesji wiosennej do LDEP przystąpiło 768 stażystów, uzyskując średnio 121 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 169, a minimalny – 53 pkt. Aż 215 stażystów (28%) nie uzyskało minimum, które wyniosło 111 punktów.

 

Jesienią 2010 r. do LDEP przystąpiło 741 stażystów, uzyskując śr. 125 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 167, a minimalny – 49 pkt. 133 stażystów (17,95%) nie uzyskało minimum, które wyniosło 112 pkt.

 

Wiosną 2010 r. do LDEP przystąpiło 828 stażystów, uzyskując śr. 142,5 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 183 pkt, a minimalny – 73 pkt. Zaledwie 31 stażystów (3,74%) nie uzyskało minimum, które wyniosło 112 pkt.

 

Natomiast w sesji jesiennej 2009 r. do LDEP przystąpiło 581 stażystów, uzyskując średnio 135,3 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 176, a minimalny – 62 pkt. 59 stażystów (10,16%) nie uzyskało minimum, które wyniosło 112 pkt.

 

Z kolei w sesji wiosennej 2009 r. do egzaminu przystąpiło 813 stażystów, uzyskując śr. 141,1 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 177, a minimalny – 57 pkt. Tylko 40 stażystów (4,92%) nie uzyskało minimum, które wyniosło 111 pkt.

 

W sesji jesiennej 2008 r. do egzaminu przystąpiło 915 stażystów, uzyskując śr. 132,9 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 170, a minimalny – 30 pkt. 103 stażystów (11,26%) nie uzyskało minimum, które wyniosło 111 pkt.

 

Aż 42,4% stażystów nie zdało LDEP wiosną 2008 r., ale wówczas do egzaminu przystąpiło tylko 125 stażystów. Wtedy średnia wyniosła 114,2 pkt, maksimum – 154, a minimum – 51 pkt.

 

W sesji jesiennej w 2007 roku do LDEP przystąpiło 849 stażystów, uzyskując śr. 139,6 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 175, a minimalny – 41 pkt. Wtedy 60 z nich (7%) nie uzyskało minimum, które wyniosło 111 pkt.

 

Wiosną 2007 r. do LDEP przystąpiło 98 stażystów, z czego sklasyfikowano 96 (2 osoby zostały zdyskwalifikowane z powodu porozumiewania się w trakcie egzaminu) ze średnią 126,4 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 160, a minimalny – 64 pkt. 21 stażystów nie uzyskało minimum (112 pkt).

 

Jesienią 2006 r. do LDEP przystąpiło 831 stażystów, uzyskując śr. 144,4 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 177, a minimalny – 49 pkt. Tylko 29 stażystów (3,5%) nie uzyskało minimum (112 pkt).

 

Tymczasem wiosną 2006 r. do LDEP przystąpiło 81 stażystów, uzyskując średnio 127,3 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 172, a minimalny – 67 pkt. 13 stażystów (16%) nie uzyskało minimum (111 pkt).

 

źródło: Kurier Medycyny Praktycznej OnLine


POWIĄZANE ARTYKUŁY

LDEK - Dentonet.pl
Kto najlepiej zdał LDEK? Są statystyki sesji jesiennej Lekarz

Egzamin LDEK w sesji jesiennej 2020 najlepiej zdali absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zdobywając pierwsze miejsce wśród lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach - wynika ze statystyk udostępnionych przez CEM.  ...

LDEK - Dentonet.pl
Kto najlepiej zdał egzamin LDEK w sesji wiosennej 2021? Lekarz

Najlepiej w sesji wiosennej Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego poradzili sobie absolwenci studiów stomatologicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wśród przystępujących do egzaminu po raz pierwszy uzyskali średnio 160 pkt. Absolwenci...