Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Co może inspektor sanitarny? Całkiem sporo!

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Co może inspektor sanitarny? Całkiem sporo!

Co może inspektor sanitarny? Całkiem sporo!

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają prawo do skontrolowania:
– czy w danym podmiocie prowadzącym działalność leczniczą obowiązują prawidłowe procedury higieniczne,
– czy procedury te faktycznie zostały wdrożone – to znaczy, że nie widnieją jedynie na papierze, lecz są przez pracowników na co dzień przestrzegane,
– czy właściciel placówki medycznej we właściwy sposób nadzoruje skuteczność procedur sanitarnych i – w przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości – od razu podejmuje działania naprawcze.


Co może inspektor sanitarny
Warto w tym miejscu wymienić najważniejsze uprawnienia, jakie posiada inspektor sanitarny. I tak, przedstawiciel sanepidu może w trakcie kontroli:
– rozmawiać ze wszystkimi pracownikami gabinetu (także z asystą dentystyczną, sprzątaczkami i rejestratorkami). Ma również prawo sprawdzić, czy personel zna przepisy sanitarne i prawidłowo stosuje wszystkie procedury obowiązujące na terenie danej placówki medycznej,


– może poprosić o wgląd do dokumentów gabinetu oraz wykonać ich odpis albo kopię. Należy jednak pamiętać, iż MUSZĄ TO BYĆ DOKUMENTY ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z ZAKRESEM KONTROLI. Inspektor sanepidu nie może więc np. sprawdzać umów o pracę bądź dokumentów księgowych (faktur, rachunków itp.),


– może pobierać próbki do badań laboratoryjnych oraz przerwać kontrolę na czas niezbędny do przeprowadzenia ich badań (wydłużając w ten sposób czas trwania inspekcji),


– może wchodzić do wszystkich pomieszczeń, w tym również do gabinetów zabiegowych, jednak nie w czasie wizyty pacjenta. Niemniej zasada ta nie obowiązuje, jeśli kontrola ma cel zapobiegawczy. Tego typu inspekcje są podejmowane tylko wtedy, gdy istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia i dają kontrolerowi znacznie większe uprawnienia. Jeśli więc kontrola sanepidu posiada charakter zapobiegawczy, lekarz powinien wyprosić pacjenta z gabinetu i umożliwić inspektorom zbadanie czystości pomieszczenia.
Natomiast w przypadku kontroli weryfikującej to inspektor musi poczekać, aż wizyta pacjenta dobiegnie końca.


Konsekwencji ciąg dalszy
W razie stwierdzenia naruszenia norm higienicznych, państwowy inspektor sanitarny ma prawo nakazać, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Ponadto w przypadku rażącego naruszenia przepisów sanitarnych może powtórzyć kontrolę w takim samym zakresie przedmiotowym.
Uwaga! Czas trwania powtórnej kontroli nie jest wliczany do maksymalnego czasu trwania kontroli określonego w art. 83 ust. 1 SDG.


Sprawdzimy, czy nie jest Pan brudasem
Warto w tym miejscu omówić jeszcze jedno uprawnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, budzące wśród lekarzy najwięcej kontrowersji.
Zdaniem Sanepidu inspektor ma prawo sprawdzić, jakie jest faktyczne zużycie środków dezynfekujących lub wykorzystanie jednorazowego sprzętu. Sprawdzanie zaś polega na porównaniu informacji zawartych w książce zabiegów pielęgniarskich (a nawet fakturach) z kartotekami chorobowymi pacjentów.
Ponieważ wiadomo, ile mililitrów preparatu do dezynfekcji używa się jednorazowo, zatem inspektor sanitarny może łatwo wyliczyć, jaka ilość powinna zostać zużyta po przyjęciu określonej liczby pacjentów. Na podstawie liczby przyjętych pacjentów może też określić liczbę zużytych jednorazowych rękawiczek.

Lista wątpliwości
Czy jednak Sanepid posiada prawo wglądu w dokumentację medyczną? Warto przypomnieć, iż w ustawie wprost wymieniającej podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej Sanepid jako taki nie został uwzględniony. Mimo tego przedstawiciele tej instytucji domagają wglądu w kartoteki pacjentów.

Wątpliwość budzi również uprawnienie, które całkiem niedawno Sanepid nadał sobie samorzutnie, o czym świadczy casus gdańskiego dentysty. Przypomnijmy, iż lekarz został ukarany przez inspektorów sanitarnych za stosowanie produktów do wybielania zębów o stężeniu nadtlenku wodoru przekraczającym 6% (jest to stężenie przekraczające limit wynikający z przepisów wykonawczych do ustawy o kosmetykach). Niemniej produkty o stężeniu przekraczającym 6% są w niektórych państwach traktowane jako wyroby medyczne i dopuszczane do obrotu po spełnieniu określonych warunków. Dodajmy też, iż produkty te są następnie sprzedawane w Polsce jako wyrób medyczny (zarejestrowany w innym państwie UE i oznaczony znakiem CE).


W ten sposób gdański Sanepid postanowił wyręczyć Urząd Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, po raz kolejny przyznając sobie prawo do arbitralnych decyzji odnoszących się do produktów stosowanych przez stomatologów. Po przegranej batalii o środki czystości – zakończonej ustaleniem, iż Sanepid nie ma kompetencji kontrolnych dla wyrobów medycznych – ostatnio coraz częściej można odnieść wrażenie, iż Sanepid powoli przechodzi do kontrataku. Wydaje nam się jednak, iż decydowanie o tym, czy dany produkt jest kosmetykiem czy wyrobem medycznym, zdecydowanie przekracza kompetencje inspektorów sanitarnych.

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zgoda małoletniego pacjenta na leczenie - Dentonet.pl
RPP o prawie małoletniego pacjenta do wyrażenia zgody na leczenie Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że w przypadku pacjentów małoletnich po ukończeniu 16. roku życia wymagana jest podwójna zgoda na leczenie – zarówno małoletniego pacjenta, jak i jego rodzica (przedstawiciela ustawowego). Jak czytamy w komunikacie...

koronawirus - Dentonet.pl
Kwarantanna dla lekarza i pozostałego personelu gabinetu? Lekarz

Czy personel gabinetu stomatologicznego oraz pacjenci, którzy zostali przyjęci po pacjencie w tym samym dniu, u którego wykryto wirusa SARC-CoV-2, zostaną skierowani na kwarantannę? Takie pytanie przedstawiła Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Le...

Mazowsze czynne gabinety - Dentonet.pl
Kontakt z osobą zakażoną – natychmiastowe zawieszenie pracy Asysta

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego każdy pracownik medyczny, który miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19, powinien zostać natychmiast zawieszony w wykonywaniu swoich czynności.  Stanowisko G...

ROZWIŃ WIĘCEJ
środki biobójcze - Dentonet.pl
GIS: stosowane środki biobójcze muszą być sprawdzone Asysta

Główny Inspektor Sanitarny przypomniał, że stosowane w domach, miejscach publicznych czy placówkach medycznych środki biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia i certyfikaty bezpieczeństwa. W ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej pojaw...

maseczki - Dentonet.pl
Warszawa: oszuści wyłudzają… maseczki od lekarzy dentystów Lekarz

Do gabinetów stomatologicznych w Warszawie zgłaszają się osoby, podające się za policjanta oraz inspektora Sanepidu. Proszą one lekarzy dentystów o wydawanie zapasów maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych i środków do dezynfekcji, których brak...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres