Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Co ma alkohol do nowotworu?

Brak komentarzy | Publikacja:
Co ma alkohol do nowotworu?

Co ma alkohol do nowotworu?

Etanol oddziaływając powoduje powstanie substancji, które mogą zapoczątkować proces nowotworowy.
 

Nowe metody analizy chemicznej skutków działania alkoholu opracowane przez amerykańskich uczonych a National Institute of Standards and Technology pozwalają na bliższe zbadanie związku pomiędzy spożywaniem alkoholu a ryzykiem wystąpienia nowotworu.

Naukowcy od dawna przypisywali alkoholowi działanie karcynogenne (rakotwórcze). U osób regularnie pijących częściej diagnozowano szczególnie nowotwory przewodu pokarmowego, jego górnego odcinka i jamy ustnej. Substancją rakotwórczą jest powstający w czasie przemian alkoholu – aldehyd octowy. Ten sam sprawca jest przyczyną znienawidzonego kaca.
Aldehyd octowy wchodzi w reakcję ze składnikiem DNA, powstają wówczas związki o skomplikowanych nazwach chemicznych stanowiące zagrożenie dla komórek.
 

Zdaniem amerykańskich naukowców głównym winowajcą są, obok alkoholu, związki zwane poliaminami. Powstają one w komórkach i uważa się, że mają związek z ich wzrostem. W wyniki zastosowania techniki chromatografii cieczowej, w połączeniu ze spektrometrią masową rozcieńczonych izotopów wykazano, że aldehyd octowy reaguje z poliaminami, dając trujący i drażniący aldehyd krotonowy. Związki te mają zdolności mutagenne, zmieniając cykl rozwoju i wzrostu komórek tak, że są one zdolne do nowotworzenia.
 

Niezbędne do zajścia tych reakcji stężenia aldehydu octowego występują już w ślinie osoby pijącej, a w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego stężenia ich wzrasta. Wydaje się, że właśnie ta reakcja może być przyczyną częstszych zachorowań na nowotwory wśród osób dużo i często pijących napoje alkoholowe.
 

 

na podstawie: eurekalert
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

papierosy - Dentonet.pl
Papierosy i alkohol - główne czynniki ryzyka raka głowy i szyi Lekarz

Wielu mieszkańców Polski umiera zbyt wcześnie, zwłaszcza z powodu nowotworów. Eksperci NIZP-PZH wskazują na pilną potrzebę wzmocnienia działań prewencyjnych w odniesieniu do chorób nowotworowych, zwłaszcza że 90-95% wszystkich nowotworów powodowanych...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji