Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Centra Symulacyjne

Brak komentarzy | Publikacja:
Centra Symulacyjne

Centra Symulacyjne

Obecnie kształcenie przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów odbywa się bez stażu podyplomowego. Za dwa lata pierwszy rocznik dentystów, a za trzy lata lekarzy, którzy są kształceni wg nowej reformy o szkolnictwie wyższym – będzie odbywać zajęcia praktyczne w centrach symulacyjnych. Problem jednak w tym, że takie centrum działa jedynie przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym (powstało ono dzięki dotacjom z Unii Europejskiej). Inne placówki planują budowę takich centrów, ale nie mają na to środków finansowych (choć taką budowę narzucają im przepisy). A zatem – rektorzy mają niełatwe zadanie, by te środki pozyskać (nie tylko na budowę, ale i na wyposażenie i uruchomienie tych inwestycji).

Jak wiadomo – Uniwersytet Medyczny w Lublinie dysponuje środkami rzędu 700 tys. zł, które otrzymał na ten cel od resortu zdrowia. Pieniądze te jednakże pokryły jedynie koszty konkursu na wyłonienie projektu architektonicznego. Dyrektor placówki oczekuje, że otrzyma dotację, gdyż nie chciałby brać kredytu na budowę. Takie rozwiązanie podjęto z kolei na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (placówka zaciągnęła kredyt w wys. 8 mln zł.). Jednak kwota ta zaspokaja jedynie część potrzeb – w tym momencie potrzeba sumy dwa razy większej niż uzyskana z kredytu). Skąd uczelnia weźmie na to pieniądze? Trudno powiedzieć.

Budowa centrów symulacyjnych to niestety nie jedyny problem – pozostaje jeszcze kwestia kadry, która te centra zasili. Nowe wymogi zakładają, że grupy studentów mają być mniejsze niż dotychczas – a to oznacza potrzebę większej ilości wykładowców, a w konsekwencji więcej etatów i pieniędzy na wynagrodzenia.

Problemy z realizacją nowych założeń nie są jednostkowe – w zasadzie dotykają one wszystkie z nich – żadna nie ma na to wystarczających środków finansowych. Ministerstwo Zdrowia zasila budżet jedynie w 60%.

Gazeta Prawna


POWIĄZANE ARTYKUŁY

CSM Zabrze
Ministerstwo zdrowia: powstaną nowe centra symulacji medycznej Lekarz

Wiceministrowie zdrowia Zbigniew Król i Sławomir Gadomski podpisali 15 umów o dofinansowanie na tworzenie nowych centrów symulacji medycznej oraz rozwój wybranych projektów profilaktycznych. Ministerstwo zdrowia przeznaczy na realizację tych zadań 93...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji