Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

CBA zajmie się receptami?

Brak komentarzy | Publikacja:
CBA zajmie się receptami?

CBA zajmie się receptami?

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpił do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o zbadanie treści i sposobu powstania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich z powodu tego, że przepisy rozporządzenia sprzyjają korupcji i oszustwom, a mogłyby je skutecznie wyeliminować.

Związek wnioskuje, aby CBA sprawdziło czy:

• przepisy § 6 ust. 1 pkt 6c w/w rozporządzenia, które faktycznie zmuszają lekarzy do wypisywania leków refundowanych wg nazw handlowych, a nie międzynarodowych, sprzyjają korupcji na styku: firma farmaceutyczna – lekarz albo utrudniają walkę z korupcją


• przepisy § 3 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia, które zobowiązują lekarza do poświadczania na recepcie uprawnień pacjenta do refundacji, sprzyjają oszustwom godzącym w interesy ekonomiczne państwa przez to, że umożliwiają wypisywanie przez lekarzy recept na leki refundowane i wydawanie tych leków przez aptekarzy bez wiedzy pacjenta (i bez faktycznej potrzeby)


• miały miejsce jakieś pozamerytoryczne wpływy na ministra zdrowia lub jego współpracowników, które przesądziły o takiej treści przepisów i spowodowały, że Ministerstwo Zdrowia odrzuciło propozycje, których wprowadzenie eliminowałoby możliwość korupcji oraz oszustw przy wypisywaniu leków refundowanych.

OZZL podkresla, że nie oskarża ministra zdrowia o korupcję, ale chce, by CBA uświadomiło ministrowi, że przepisy przez niego wydawane sprzyjają korupcji i nadużyciom i że można to łatwo zmienić.

– Do zadań CBA należy bowiem nie tylko walka z korupcją już istniejącą, ale jej zapobieganie i rozpoznawanie zagrożeń w tym względzie. Przepisy prawa niewątpliwie mają tutaj podstawowe znaczenie. Mogą bowiem ułatwiać lub zachęcać do korupcji, albo mogą wprowadzać mechanizmy, które ją uniemożliwiają – tłumaczy szef związkowców Krzysztof Bukiel.

Zdaniem lekarzy, gdyby przyjęto propozycję OZZL i innych organizacji lekarskich dotyczącą wypisywania recept refundowanych, skutecznie wyeliminowanoby korupcję na styku: firma farmaceutyczna – lekarz oraz możliwość wypisywania recept na "martwe dusze".

– Propozycja ta polega na tym, że lekarz nie określa odpłatności za lek, ale wpisuje na recepcie nazwę międzynarodową leku oraz kod ICD 10 danej choroby, w jakiej lek stosuje – wyjaśnia Bukiel. – Aptekarz, korzystając z odpowiedniego oprogramowania komputerowego, po ewentualnej konsultacji z pacjentem, wybierałby preparat handlowy i określał jego refundację – dodaje.

Lekarz nie określałby też na recepcie, czy pacjent ma uprawnienia do refundacji leków, ale czyniłby to sam pacjent, składając podpis w odpowiedniej rubryce na recepcie, która – w tym momencie – stawałaby się "czekiem". Przy takim rozwiązaniu żaden lek refundowany nie byłby wydany bez wiedzy i udziału pacjenta – twierdzi OZZL.

Zarząd Krajowy związku poinformował także, że uzyskał dwie niezależne od siebie opinie prawne znanych konstytucjonalistów (prof. Piotra Winczorka oraz prof. Michała Kuleszy i dr hab. Marcina Matczaka – obaj z kancelarii DZP) potwierdzające zarzuty o niekonstytucyjność tych przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które wprowadzają kary umowne dla świadczeniodawców m.in. w przypadku "błędów" przy wypisywaniu recept refundowanych.

Wcześniej podobną opinię wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do MZ z 14 marca br. – ZK OZZL prześle te opinie do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ z kolejnym wnioskiem o usunięcie nielegalnych zapisów z umów, jakie NFZ podpisuje ze świadczeniodawcami – zapowiedział Bukiel.

– Nieusunięcie tych zapisów będzie oznaczało, że funkcjonariusze publiczni (minister, prezes) świadomie łamią prawo, narażając przy tym państwo na straty finansowe w przypadku, gdy – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającego niekonstytucyjność w/w przepisów – świadczeniodawcy masowo wystąpią do sądów o zwrot bezprawnie nałożonych kar – zaznaczają związkowcy.

źródło: Kurier Medycyny Praktycznej OnLine


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Izba Lekarska zajmie się dziećmi lekarzy podczas strajku nauczycieli Lekarz

Planowany na poniedziałek (8 kwietnia) ogólnopolski strajk nauczycieli to dla wielu rodziców spory problem związany z opieką nad dziećmi. Lekarzom i lekarzom dentystom z Łodzi z pomocą przychodzi miejscowy samorząd lekarski.OIL w Łodzi organizuje jed...

e-recepty - Dentonet.pl
NIL krytycznie o pracach nad elektronicznymi receptami Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie oceniło przyśpieszony tryb uchwalenia ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty. Jak podkreślono w komunikacie, uchwalenie ustawy nastąpiło po przeprowadzeni...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji