Dentonet
BLOGOSFERA
BLOGOSFERA
E-mail

Odkrywanie przez dentystę potrzeb stomatologicznych pacjentów

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
TO JEST NAJSTARSZY WPIS TEGO AUTORA
Odkrywanie przez dentystę potrzeb stomatologicznych pacjentów

Odkrywanie przez dentystę potrzeb stomatologicznych pacjentów

Rolą lekarza jest ukazanie pacjentowi możliwych do osiągnięcia rezultatów terapii (których pacjent nierzadko nie jest w stanie sam sobie wyobrazić) oraz uzasadnić celowość podjęcia leczenia – pisze w swoim artykule lek. dent. Magdalena Żywickajeden z wykładowców I Konferencji Mistrzów Stomatologii, która odbędzie się w Łodzi w dn. 12-14 października br.

Potrzeby człowieka to uświadomione lub nieuświadomione hipotetyczne stany jego organizmu. Tylko uświadomione potrzeby ukierunkowane aktywnie na określone wartości organizmu służą na rzecz psychicznego dobrostanu. Zdrowe zęby o właściwych proporcjach są potrzebą niezaprzeczalnej wartości. Podjęcie leczenia stanów chorobowych uzębienia wynika z racjonalnego uświadomienia sobie tej potrzeby lub też jest wymuszone wewnętrzną presją organizmu. Zwalczanie bólu i jego przyczyny to w istocie urzeczywistnianie potrzeby najwyższego dobra, jakim jest ludzkie zdrowie. Jest to potrzeba pierwszoplanowa, podobnie jak potrzeba zaspokojenia głodu, pragnienia i snu, której nie można raczej odkładać w czasie. Ponadto każda z tych potrzeb jest pomocna w zaspokajaniu pozostałych potrzeb. Trwała obecność określonej potrzeby w świadomości świadczy o potencjalnej gotowości do jej urzeczywistnienia. Jeśli jednak dana potrzeba nie zostaje zinternalizowana w naszej świadomości, nie znaczy to wcale, że nie chcemy korzystać z jej dobrodziejstwa. Taka potrzeba została wyparta ze świadomości, ale tylko dlatego, że była nierealistyczna ze względu na ograniczenia wynikające ze specyficznych właściwości naszego organizmu. W takim położeniu znajduje się na przykład człowiek niskiego wzrostu, który nie wyzbył się potrzeby bycia wysokim, ale siłą rozsądku wyparł w sposób ostateczny tę potrzebę ze swojej świadomości. W podobnej sytuacji znajduje się osoba pozbawiona słuchu muzycznego, której pragnieniem było zostanie śpiewakiem.

Jednak w niektórych przypadkach urzeczywistnienie potrzeby, która została wyparta ze świadomości jako nierealistyczna, staje się możliwe. Wtedy ożywa ona w świadomości jako potrzeba o odroczonej wcześniej aktualności. W sytuacji odroczonego pragnienia znalazły się na przykład ciemnowłose kobiety, które żyły w stanie wypartej ze świadomości potrzeby bycia blondynkami, aż do czasu wynalezienia farby do włosów.

Z podobnych przyczyn potencjalni pacjenci gabinetów stomatologicznych nie uświadamiają sobie realistycznych możliwości przemiany swojej twarzy i poprawy jej wyglądu – jako istotnej dla siebie, nierzadko upragnionej potrzeby życiowej. Urealnienie takiej potrzeby umożliwia obecnie dynamiczny postęp dokonujący się w światowej stomatologii. Zakres możliwości terapeutycznych rozszerza zwłaszcza innowacyjny charakter procedur ukierunkowanych na cyfrową diagnostykę, planowanie i realizację leczenia. Spektrum metod, reguł i technik stosowanych dotychczas w powyższym zakresie nieustannie się rozszerza. W tych warunkach istnieje możliwość spełnienia potrzeb afiliacyjnych, których istotę określił Murray. Uznaje się, że pojęcie „potrzeba psychiczna” nie zostało przez nikogo wcześniej przeanalizowane z taką starannością, z jaką dokonał tego ten światowej sławy psycholog osobowości. W najbardziej zwięzłym ujęciu, potrzebę afiliacji uświadamiają sobie ci, którzy pragną podobać się atrakcyjnej dla siebie osobie, chcą zdobyć jej przychylność, uczucie, lojalność. Z tą potrzebą pozostaje we wzajemnym związku celowym potrzeba pokazania się, która sprowadza się do chęci zrobienia wrażenia, wzbudzenia zainteresowania, uwodzenia, czarowania itp. Urzeczywistnianiu tych potrzeb towarzyszą określone uczucia i emocje, które mogą być źródłem satysfakcji lub rozczarowania, a więc albo osiąga się dobrostan, o czym wspomniano we wstępie, albo życiową porażkę.

Wśród atrybutów osobniczych człowieka nie do przecenienia jest stan uzębienia oraz uśmiech – jako pierwszoplanowe elementy dyspozycji mimicznych twarzy. Rolą lekarza jest ukazanie pacjentowi możliwych do osiągnięcia rezultatów terapii (których pacjent nierzadko nie jest w stanie sam sobie wyobrazić) oraz uzasadnić celowość podjęcia leczenia.

Wśród pacjentów Autorki są osoby, które takich uzasadnień nie potrzebują, gdyż wykazują uświadomione potrzeby afiliacji i pokazywania się. Jednak przeważająca liczba pacjentów nie uświadamia sobie tych możliwości, a zarazem swoich rzeczywistych potrzeb. W prowadzonych rozmowach Autorka odkrywała przed pacjentami te potrzeby – do tej pory odnotowano pewną liczbę rozmów dotyczących tego, że rekonstrukcja uzębienia wpływa na poprawę wyglądu twarzy i uśmiechu, a zarazem umożliwia wizualne odmłodzenie twarzy. Dla wielu pacjentów podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia stanowiło duży problem, którego rozstrzygnięcie było na ogół rozłożone w czasie. Niektórzy pacjenci ostatecznie rezygnowali z oferty, najczęściej jednak rozważali jej przyjęcie. Rezygnowali, lecz wracali i ponawiali rozmowę (w niektórych przypadkach taka sytuacja powtarzała się wielokrotnie). Chcąc zdiagnozować motywy wahań decyzji pacjentów, Autorka odnotowała ich: płeć, status społeczny, zawodowy i majątkowy, przedział wiekowy, przyczyny zainteresowania się ofertą oraz motywy zrezygnowania z niej. Na wnioski wynikające z tych obserwacji jest jednak za wcześnie – były one prowadzone na zbyt małej grupie pacjentów, by mogły stać się podstawą do wniosków badawczych. Autorka zamierza nadal poświęcać uwagę temu zagadnieniu.

Żywicka

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji