Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Bezrobotna asystentka stomatologiczna ma prawo do zasiłku

Publikacja:
Bezrobotna asystentka stomatologiczna ma prawo do zasiłku

Bezrobotna asystentka stomatologiczna ma prawo do zasiłku

Zasiłek to forma finansowego wsparcia od państwa dla osób, które z różnych przyczyn utraciły pracę. Mają do niego prawo również bezrobotne asystentki oraz higienistki stomatologiczne zarejestrowane w odpowiednim dla miejsca zameldowania urzędzie pracy.

Na początek przypomnienie, komu przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku asystentek i higienistek stomatologicznych zastosowanie mają dwa zapisy – dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i osiągania z tego tytułu co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy oraz świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracy przy wykonywaniu tych umów (podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy musi stanowić kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca).

Wiele asystentek i higienistek stomatologicznych po utracie pracy jest zaskoczonych, że nie otrzymują zasiłku od razu po zarejestrowaniu w odpowiednim urzędzie pracy. Po 7 dniach od rejestracji w urzędzie prawo do zasiłku uzyskują osoby, które rozwiązały umowę z pracodawcą za porozumieniem stron lub którym pracodawca wypowiedział umowę – ale jedynie wtedy, gdy rozwiązanie/wypowiedzenie umowy było spowodowane zmianą miejsca zamieszkania pracownika, zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, upadłością albo likwidacją zakładu pracy. Po 7 dniach od rejestracji prawo do zasiłku nabywa również asystentka oraz higienistka, która rozwiązała umowę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązków wobec pracownika.

W każdym innym przypadku na przyznanie zasiłku trzeba poczekać: 90 dni w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika lub rozwiązaniem jej za porozumieniem stron bądź 180 dni, jeśli to pracodawca rozwiązał umowę bez jej wypowiedzenia.

Równie ważnym aspektem jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych. W polskich przepisach występują trzy zasadnicze stawki: obniżona (80%), podstawowa (100%) oraz podwyższona (120%). W przypadku zasiłku obniżonego, przez pierwsze trzy miesiące wynosi on 664,90 zł, zaś w kolejnych – 522,10 zł. Zasiłek podstawowy przez pierwsze trzy miesiące to kwota 831,10 zł, zaś w kolejnych miesiącach – 652,60 zł. Z kolei zasiłek podwyższony przez pierwsze trzy miesiące wynosi 997,40 zł, a później – 783,20 zł. Wszystkie te kwoty są kwotami brutto.

Warto pamiętać, że wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy asystentki lub higienistki stomatologicznej. Jeśli jej staż pracy wynosi do 5 lat, otrzyma 80% zasiłku podstawowego. W przypadku stażu pracy wynoszącego od 5 do 20 lat asystentka lub higienistka otrzyma 100% zasiłku podstawowego. Jeśli przepracowała ona ponad 20 lat, przysługuje jej zasiłek w stawce podwyższonej (120%).

Bezrobotna asystentka bądź higienistka może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Jest on uzależniony od stopy bezrobocia na danym obszarze. Jeśli nie przekracza ona 150% krajowej stopy bezrobocia, zasiłek przysługuje przez 6 miesięcy. Jeżeli wynosi ponad 150% krajowej stopy bezrobocia, czas ten wydłuża się do 12 miesięcy.

Stworzony przez Kokoro Co. Ltd. Simuloid jest efektem wielu lat doświadczeń nabytych przy pracach nad bliźniaczym robotem – Actroidem. Zadaniem robota jest symulowanie reakcji żywego pacjenta poprzez głos i ruch.

AF
Fot. Krooxy, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

asystentka 850x566
"Kompetentna asystentka to ważna część zespołu" - wywiad Asysta

O tym, jak wygląda rzeczywistość zawodowa asystentek stomatologicznych i dlaczego tak ważne jest podnoszenie przez asystę kompetencji zawodowych rozmawiamy z Sabiną Krzosą – asystentką stomatologiczną z ośmioletnim doświadczeniem, prowadzącą kursy dl...

szczepienie przeciw COVID - Dentonet.pl
USA: branża stomatologiczna zaszczepiona w 80% Lekarz

Niespełna 80% lekarzy, asystentek, higienistek i przedstawicieli innych zawodów medycznych ze środowiska stomatologicznego w Stanach Zjednoczonych zaszczepiło się dotychczas przeciw koronawirusowi. Drugą dawkę przyjęły już dwie na trzy osoby. Tak wyn...

scott graham OQMZwNd3ThU unsplash
Prawo do dokumentacji medycznej – zmiany w przepisach Lekarz

9 lutego 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadzone zmiany będą dotyczyły zasad udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Na podstawie dotychczasowych p...

ROZWIŃ WIĘCEJ
quino al xhGMQ nYWqU unsplash
Czy i jak NFZ wyceni teleporadę stomatologiczną? [video] Lekarz

Jeszcze jej w koszyku świadczeń NFZ nie ma, ale dyskusje o potrzebie jej wprowadzenia trwają od lat, a nasiliły się od początku pandemii koronawirusa. Mowa oczywiście o teleporadzie. Krajowi konsultanci różnych specjalności wskazują, że teleporada mo...

Natalia Lewkowicz
Dentysta i asystentka - zgrany zespół w leczeniu chirurgicznym Asysta

- Te zabiegi są obarczone stresem w sposób szczególny. To zabiegi stresogenne dla pacjentów, a to napięcie przenosi się na operatorów - mówi o współpracy lekarza dentysty z asystą prof. dr hab. n. med. Natalia Lewkowicz, periodontolog. ...

kajdanki
USA: asystentka oskarżona o kradzież Asysta

42-letnia asystentka stomatologiczna ze stanu Nevada została oskarżona przez policję o kradzież 22 tys. dolarów i wykonywanie ekstrakcji zębów bez wymaganych uprawnień. Zastępcy szeryfa z hrabstwa Washoe w stanie Nevada aresztowali 42-letnią kobietę...

elektroniczne PWZ - Dentonet.pl
Prawo Wykonywania Zawodu w formie elektronicznej? Lekarz

Naczelna Izba Lekarska uważa, że proponowane przez rząd wprowadzenie Prawa Wykonywania Zawodu w formie zapisu elektronicznego do aplikacji mTożsamość powinno być fakultatywne. 4 czerwca podczas telekonferencji przedstawiciele ministerstwa zdrowia i ...

higienistka - Dentonet.pl
Asystentka stomatologiczna do zakładu karnego poszukiwana Asysta

Zakład karny w Nowym Wiśniczu zatrudni na 0,3 etatu asystentkę stomatologiczną. Za pracę proponuje wynagrodzenie w wysokości około 1450 zł brutto. Dyrektor zakładu karnego w Nowym Wiśniczu poinformował, że w jednostce zostało wszczęte postępowanie k...

medical 563427 1920
Zadbaj o prawo do pobierania recept - czas do 30 września Lekarz

Przypominamy, że 30 września mija termin składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania recept. Ma to oczywiście związek z czerwcowym zarządzeniem prezesa NFZ, dotyczącym przedłużenia tego terminu. Poprzedni minął z końcem czerwca ubiegłego ...

zasiłek opiekuńczy - Dentonet.pl
Premier zapowiada zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym Asysta

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 będzie obowiązywał dłużej niż do 3 maja. Będą mogli jednak z niego skorzystać rodzice, którzy nie będą mogli zapewnić dziecku opieki w inny sposób. Fo...