Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Automatyczne przyznawanie specjalizacji?

Publikacja:
Automatyczne przyznawanie specjalizacji?

Automatyczne przyznawanie specjalizacji?

Z uwagi na to, że w dn. 2 stycznia br. Minister Zdrowia wprowadził rozporządzenie, które dotyczyło specjalizacji pediatrycznych w dziedzinach chorób płuc dzieci, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, gastroenterologii dziecięcej oraz nefrologii dziecięcej – Prezes NRL Maciej Hamankiewicz 2 kwietnia br. zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą, by zostały podjęte prace legislacyjne nad zmianą przepisów związanych ze specjalizacjami lekarzy i lekarzy dentystów.

Prace te miałyby przebiegać w kierunku umożliwienia automatycznego uzyskania ww. specjalizacji lekarzom pediatrom, którzy są jednocześnie specjalistami w dziedzinie chorób płuc, endokrynologii, diabetologii, gastroenterologii lub nefrologii.
Maciej Hamankiewicz uzasadnił swą prośbę faktem, że w ocenie samorządu lekarskiego lekarz, który posiada tytuł specjalisty w dwóch dziedzinach (a ich program faktycznie obejmuje umiejętności i wiedzę, która jest niezbędna w jednej z nowych pediatrycznych dziedzin specjalizacji), powinien mieć możliwość uzyskania tytułu specjalisty w tej nowej dziedzinie, bez konieczności odbywania nawet skróconej specjalizacji i składania państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ 10 kwietnia br. skierował odpowiedź do biura Naczelnej Izby Lekarskiej, w której informuje on, że przewidziany jest wyjątkowy tryb dopuszczenia lekarza do PES w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem, że dotyczy to uzasadnionego przypadku oraz wnioskodawca posiada dorobek zawodowy i naukowy równoważny z realizacją programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Departamentu Jolanta Orłowska-Heitzman zaznacza, że zgłoszona przez Prezesa NRL propozycja „automatycznego” uznawania dorobku lekarzom posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz odpowiedniej nowej dziedzinie medycyny, a także zwolnienie z obowiązku zdania z wynikiem pozytywnym PES, nie daje gwarancji, że lekarze, którzy w ten sposób uzyskaliby tytuł specjalisty, będą reprezentować odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

nil.org

BZ


POWIĄZANE ARTYKUŁY

egzaminy PES - Dentonet.pl
Przystąpienie do PES możliwe na ostatnim roku specjalizacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że procedowane są przepisy umożliwiające lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego, wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES. Zgodnie z treścią procedowanyc...

specjalizacje - Dentonet.pl
Będzie mniej specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Jak poinformowano na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej, 8 listopada odbyło się spotkanie ministra zdrowia, samorządu lekarskiego oraz kilkudziesięciu konsultantów krajowych w sprawie zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy den...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: nowe zasady specjalizacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne będą obowiązywać zmiany wprowadzone ustawą z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty....

ROZWIŃ WIĘCEJ
specjalizacje - Dentonet.pl
Przymusowe miejsce specjalizacji? Na wszelki wypadek i w czasie epidemii Lekarz

Ministerstwo zdrowia odpowiedziało na interpelację posła Dariusza Jońskiego, który pytał, czy resort zamierza wycofać niekorzystne dla lekarzy i lekarzy dentystów przepisy, umożliwiające przymusowe kierowanie ich na specjalizację. – Przepisy umożliwi...

specjalizacje - Dentonet.pl
Aktualizacja specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Minister zdrowia zatwierdził zmiany w 315 programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich i w 43 programach specjalizacji w dziedzinach lekarsko-dentystycznych. Zaktualizowane programy specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny zostaną opu...