Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Audyty radiologiczne – coroczny obowiązek

Publikacja:
Audyty radiologiczne – coroczny obowiązek

Audyty radiologiczne – coroczny obowiązek

Audytów wewnętrznych dokonuje się co roku. Zestaw elementów, jakie powinny być sprawdzone nie różni się wiele od zakresu kontroli, jaką przeprowadza Inspekcja Sanitarna.

Na swojej stronie autonomia-dent.pl lek dent. Andrzej Cisło przypomina, że w celu wykonania audytu kierownik jednostki audytowanej musi powołać zespół minimum 2-osobowy. W przypadku wykonywania wyłącznie zdjęć wewnątrzustnych zespół taki stanowić mogą osoby uprawnione do wykonywania zdjęć rtg wewnątrzustnych. Jeśli jesteśmy praktyką indywidualną musimy poprosić do audytu innego lekarza, który również wykonuje zdjęcia i posiada ważne uprawnienia ochrony radiologicznej pacjenta.

Trzeba wspomnieć, że audyt wewnętrzny to uciążliwa formalność. Gorzej może być z audytem zewnętrznym, gdyż ten będzie musiała wykonać specjalna wojewódzka komisja, co zapewne będzie się wiązało z niemałą opłatą. Niestety jeśliby chcieć wyłączyć konieczność audytu zewnętrznego w stomatologii, to musiałoby to nastąpić na poziomie ustawy (prawo atomowe). W lipcu 2010 Porozumienie Stomatologów zwróciło się do MZ  z wnioskiem o takie doprecyzowanie w rozporządzeniu, aby audyt zewnętrzny zdefiniować w przypadku gabinetów stomatologicznych, jako przegląd dokumentacji pochodzącej z audytów wewnętrznych– pisze na swojej stonie autonomia-dent Andrzej Cisło.

Zakres przedmiotowy klinicznego audytu wewnętrznego z zakresu rentgenodiagnostyki obejmuje sprawdzenie co najmniej:

1) zgodności procedur roboczych z wzorcowymi;

2) analizy zdjęć odrzuconych;

3) sposobu postępowania z podstawową dokumentacją medyczną;

4) częstości wykonywania i wyników bieżących testów eksploatacyjnych;

5) wielkości dawek otrzymywanych przez pacjentów w stosowanych procedurach radiologicznych i porównania ich z odpowiadającymi tym procedurom wartościami poziomów referencyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli takie wartości określono.

 

Szczegółowy zakres audytu i termin jego przeprowadzenia określa kierownik jednostki ochrony zdrowia w poleceniu, o którym mowa w ust. 1.

Zespół audytorski może dokonywać bieżącej obserwacji realizacji procedur roboczych.

Zespół audytorski w terminie 30 dni od dnia zakończenia audytu przekazuje kierownikowi jednostki ochrony zdrowia sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.

Kierownik jednostki ochrony zdrowia odpowiada za usunięcie wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie audytu.

red KL

więcej na www.autonomia-dent.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Asysdent wykładowcy 2
Moralny obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych Asysta

- W myśl ustawy higienistki i asystentki nie mają prawnego obowiązku ciągłej edukacji, w przeciwieństwie do lekarzy. Tym większe uznanie dla uczestniczek tej konferencji - mówi lek. dent. Damian Nasulicz, jeden z wykładowców największej w Polsce konf...

studia - Dentonet.pl
Obowiązek szczepień przeciw COVID dla studentów stomatologii Lekarz

Rozporządzenie ministra zdrowia z 22 grudnia 2021 r. wprowadziło obowiązek szczepień nie tylko dla pracowników medycznych, ale także dla studentów kierunków medycznych, w tym stomatologii. Przypomnijmy - 22 grudnia minister Adam Niedzielski podpisa...

Asysdent 2018
Moralny obowiązek nauki asystentek stomatologicznych Asysta

- W myśl ustawy higienistki i asystentki nie mają prawnego obowiązku ciągłej edukacji, w przeciwieństwie do lekarzy dentystów. Tym większe uznanie dla uczestniczek tej konferencji - mówi lek. dent. Damian Nasulicz, jeden z wykładowców tegorocznego As...

ROZWIŃ WIĘCEJ
RTG zębów - Dentonet.pl
Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów? Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący stanu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgen...

dentysta w masce
Obowiązek zgłaszania chorób zakaźnych przez dentystów Lekarz

Główny Inspektor Sanitarny przypomniał, że obowiązkiem lekarzy i lekarzy dentystów jest zgłaszanie rozpoznania lub podejrzenia choroby zakaźnej oraz spowodowanych nią zgonów. Jak czytamy w korespondencji Głównego Inspektora Sanitarnego z Naczelną Iz...

RTG - Dentonet.pl
Obowiązek powiadamiania o wpływie RTG na środowisko Lekarz

Zgodnie z zapisami prawa atomowego, gabinety i kliniki stomatologiczne, w których wykonywane są badania RTG, mają obowiązek przynajmniej co 12 miesięcy umieścić na swojej stronie internetowej informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednos...