Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Apele i stanowiska po Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy

1 komentarz | Publikacja:
Apele i stanowiska po Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy

Apele i stanowiska po Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy

W dniach 13-14 maja w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy. W trakcie tegorocznych obrad środowisko lekarzy dyskutowało na wiele tematów istotnych w obliczu tworzenia nowego systemowego wymiaru służby zdrowia i zmian, na które lekarze chcą być przygotowani.

Efektem dwudniowych obrad jest szereg stanowisk i apeli, dotyczących zarówno ogólnej sytuacji lekarzy w Polsce, jak również specyfiki pracy lekarzy dentystów. Jedno z najważniejszych stanowisk podejmowało problem zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych do poziomu co najmniej 6% PKB. – Jednocześnie Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża ubolewanie, że ten wielokrotnie zgłaszany przez samorząd lekarski postulat nie został zrealizowany przez kolejne ekipy rządowe – poinformowano.

Kolejne stanowisko dotyczy kwestii wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Według uczestników Zjazdu, nałożenie tego obowiązku na lekarzy wymaga radykalnego uproszczenia systemu wystawiania e-zwolnień tak, aby rolą lekarza było określenie rozpoznania i czasu niezdolności do pracy, a wszystkie pozostałe elementy procedury odbywały się poza obowiązkami lekarza. Środowisko domaga się stworzenia przez ZUS interfejsu pozwalającego na swobodne komunikowanie się z systemem e-ZLA aplikacji gabinetowych, racjonalnego rozwiązania kwestii wystawiania zwolnień lekarskich w sytuacji braku dostępu do Internetu, zmiany sposobu podpisywania wystawianych zwolnień oraz określenia refundacji kosztów związanych z wprowadzeniem systemu e-zwolnień.

Środowisko lekarskie pochyliło się również nad sposobem kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Pierwszy apel dotyczy przekazania Naczelnej Izbie Lekarskiej zadań realizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w zakresie kształcenia specjalizacyjnego, ustawicznego doskonalenia zawodowego oraz kształcenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lekarzy i lekarzy dentystów. – Celem takiego rozwiązania jest uzyskanie przez samorząd lekarski realnego wpływu na kształt i przebieg kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd lekarski deklaruje przy tym wolę wprowadzenie niezbędnych zmian usprawniających to kształcenie – umotywowano apel. Uczestnicy Zjazdu domagają się także umożliwienia składania przez lekarzy i lekarzy dentystów Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w trakcie trwania ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego. – W obecnym systemie do egzaminu można podchodzić dwa razy do roku, co nierzadko oznacza kilkumiesięczną przerwę pomiędzy zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego, a datą samego egzaminu. Dla wielu lekarzy i lekarzy dentystów jest to czas, kiedy pozostają bez zatrudnienia – podkreślono.

Tegoroczny Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy wystosował dwa apele dotyczące doskonalenia zawodowego lekarzy i dentystów. Pierwszy z nich dotyczy zmiany przepisów podatkowych, umożliwiających zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez lekarza i lekarza dentystę na realizację obowiązku doskonalenia zawodowego. Z kolei w drugim środowisko domaga się zwiększenia możliwości szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy dentystów prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie oraz podmioty lecznicze, poprzez uregulowanie warunków akredytacji w taki sposób, aby zachęcić te podmioty do zaangażowania się w kształcenie specjalizacyjne.

Po raz kolejny lekarze powtórzyli także postulat do ministra zdrowia o ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie 2-krotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie 3-krotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie 2,5-krotności średniej krajowej i dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.

Także w Warszawie pod koniec kwietnia br. miała miejsce I edycja targów stomatologicznych FuturDent. Równolegle z nimi, odbyły się targi medycyny ratunkowej i wojskowej MilMedExpo.

AF
Fot. DarkoStojanovic, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

klauzula informacyjna - Dentonet.pl
Samorząd pyta o ulgi podatkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Lekarze i lekarze dentyści, wdrażający rozwiązania informatyczne do wystawiania elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy, e-skierowań, e-recept oraz elektronicznej dokumentacji medycznej, powinni mieć możliwość skorzystania z dofinansowani...

zakażenia lekarzy - Dentonet.pl
Gdzie zgłaszać zakażenia wśród lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała specjalny formularz, przed który można zgłaszać przypadki zakażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów. – W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekar...

ROZWIŃ WIĘCEJ
amalgamat - Dentonet.pl
USA: zmiana stanowiska FDA w sprawie amalgamatu Lekarz

Przed kilkoma tygodniami Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowała wytyczne w sprawie stosowania amalgamatu do odbudowy ubytków w zębach. Jak podano w komunikacie, u niektórych grup pacjentów należy zrezygnować z użycia tego mater...

cukier - Dentonet.pl
Apele PTS w sprawie spożycia cukru. "Próchnica pomijana" Lekarz

W ciągu ostatnich 50 lat spożycie cukru wzrosło trzykrotnie, a to właśnie cukier jest wiodącym czynnikiem ryzyka występowania próchnicy. - Chcemy budować świadomość społeczną, przekonując iż nadmierne spożycie cukru ma negatywny wpływ na zdrowie jamy...

Mariusz Oboda
Nowe stanowiska we współczesnych praktykach stomatologicznych Lekarz

Lekarz prowadzący i opiekun pacjenta – to nowe stanowiska, które coraz częściej pojawiają się w praktykach stomatologicznych w Polsce. Czym zajmują się osoby na tych stanowiskach? Kim są? Odpowiada w rozmowie z Dentonetem Mariusz Oboda, trener rozwoj...

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dentonet.pl
Będą zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Jak informuje „Gazeta Lekarska”, swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia między resortem a lekarzami rezydentami. Przygotował on sporo propozycji zmian dotyczących pracy lekarzy i lekarzy dentystów.Według inf...

punkt przeliczeniowy - Dentonet.pl
Apele o wzrost wartości punktu przeliczeniowego w stomatologii Lekarz

Warmińsko-mazurska Izba Lekarska w grudniu wystosowała apel o podniesienie wartości punktu przeliczeniowego za świadczenia stomatologiczne do kwoty co najmniej 1,5 zł. Pytania w tej sprawie skierowali do ministra zdrowia skierowali także dwaj posłowi...

M Oboda KDO
Nowe stanowiska w gabinecie – zysk przewyższający koszt Lekarz

Gabinety stomatologiczne na przestrzeni ostatnich trzech dekad przeszły prawdziwą metamorfozę. Nie polega ona tylko na stosowaniu zaawansowanej technologicznie aparatury, wprowadzeniu nowatorskich metod leczenia czy wsparciu profesjonalnych designeró...

Separator
Separatory: apele do ministra zdrowia, instrukcje dla lekarzy Lekarz

Usunięcie wypełnienia amalgamatu jako świadczenie w katalogu świadczeń gwarantowanych NFZ? O to apeluje samorząd lekarski w liście do ministerstwa zdrowia. Apeli, uwag i wątpliwości dotyczących tego gorącego w ostatnich tygodniach tematu jest więcej....

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

Dodaj komentarz (1 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

ZOBACZ KOMENTARZE
Oceń komentarz:     0: : 0 Odpowiedz