Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Analiza SWOT

Brak komentarzy | Publikacja:
Analiza SWOT

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest pierwszym i kluczowym krokiem, który powinniśmy podjąć, by usprawnić naszą działalność marketingową, a także by podejmować ją świadomie. Prowadzi ona do poznania naszych silnych i słabych stron (Strehngths and Weaknesses) oraz aktualnych i przewidywanych szans i zagrożeń (Opportunities and Threats), które możemy napotkać w otaczającym nas środowisku.

Nazwa analizy jest zestawieniem pierwszych liter słów, które stanowią jej istotę:

S – Strehngths – to nasze mocne strony i nasz potencjał (zarówno materialny, jak i intelektualny). To wszystkie nasze zasoby, które mogą się przyczynić do naszego rozwoju, które możemy pozytywnie wykorzystać. W tym miejscu dobrze zastanowić się, jak posiadany przez nas potencjał może nas wyróżnić w otoczeniu, zadziałać na naszą korzyść w stosunku do konkurencji. Nie jest sztuką mieć to, co mają inni, lecz to czego inni nie mają.

W – Weaknesses – to nasze słabe strony i braki. Generalnie – to wszystko, co nas hamuje w rozwoju, co stawia nas na przegranej pozycji względem konkurencji. To może być brak kwalifikacji i odpowiedniego personelu, brak środków finansowych, sprzętu, słaba jakość świadczonych usług, niewystarczająca reklama, itd.

O – Opportunities – to nasze szanse i możliwości – uwarunkowania, które mogą być pomocne w naszym rozwoju.

T – Threats – zagrożenia – to czynniki, które mogą nam potencjalnie zagrozić w przyszłości, zahamować nasz rozwój, zmniejszyć rentowność – dobrze jest mieć tego świadomość, aby odpowiednio wzmocnić siły na wypadek ich wystąpienia.

Przeprowadzenie takiej analizy pozwala dobrać odpowiednie środki, które mogą być nam pomocne w rozwoju naszego potencjału (a aby go rozwijać, trzeba najpierw mieć świadomość swoich mocnych stron), jak również pozwala wzmacniać nasze słabe strony i zapobiegać sytuacjom kryzysowym, umieć je przewidywać (np. na dzień dzisiejszy możemy być bezkonkurencyjni, ale bardzo szybko sytuacja może się zmienić). Ważne jest również, by mieć świadomość, że nasze silne i słabe strony to czynniki wewnętrzne, które kreujemy my sami, a szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne, które kreuje otaczające nas środowisko.

Określając nasz potencjał i atuty, dobrze jest odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
1. W czym jesteśmy najlepsi wśród konkurencji? Które nasze usługi, czy poziom ich wykonania zdecydowanie wyróżnia nas pozytywnie?
2. Czym możemy się pochwalić, co jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji?
3. Za co z całą pewnością nie można nas skrytykować?
4. Jakimi zasobami materialnymi i intelektualnymi dysponujemy? Tutaj dobrze uwzględnić kwalifikacje zawodowe i doświadczenie nasze i naszego personelu, rezerwy finansowe, lokalizację, dostęp do reklamy i marketingu oraz elastyczność na zmiany.

W przypadku słabych stron warto ustalić:
1. Co nas wśród konkurencji wyróżnia negatywnie? Za co jesteśmy lub możemy być skrytykowani? Jak przedstawia się nasza reputacja?
2. Jak kształtuje się nasza sytuacja finansowa? Czy prowadzona przez nas działalność jest rentowna?
3. W czym konkurencja jest od nas silniejsza, bardziej przebojowa, korzystniej od nas wyróżnia się na runku?
4. Na czym polega słabość zatrudnionego przez nas personelu i nasza własna? Być może jest to brak wystarczającego zaangażowania, słaba komunikacja, brak odpowiednich kwalifikacji, słaba organizacja? Nieumiejętność współpracy? Brak wzajemnego zrozumienia co do misji i kierunku prowadzonej przez nas działalności? A może jest to brak odpowiedniej liczby osób?

Co może stanowić nasze szanse:
1. sytuacja na rynku i nowe rynki
2. słabość konkurencji
3. tendencje w branży
4. nowe technologie
5. możliwość świadczenia unikalnych usług

Co może stanowić zagrożenia:
1. zmiany w prawie
2. czynniki związane ze środowiskiem naturalnym
3. rozwój konkurencji (w tym nieuczciwej)
4. spadek popytu
5. rosnące wymagania rynku
6. utrata kluczowych klientów lub kluczowych pracowników
7. zbyt wysokie koszty utrzymania
8. brak zasobów finansowych
9. ogólny stan ekonomiczny kraju

Dzięki analizie SWOT będziemy mogli skonfrontować sytuację prowadzonej przez nas działalności z konkurencją i otaczającym nas środowiskiem oraz zaplanować przemyślane działania.

B.Z.
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji