Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Sposób na obniżenie podstawy opodatkowania

Każdy stomatolog prowadzący własną działalność gospodarczą ma prawo do dokonywania systematycznych odpisów amortyzacyjnych od wykorzystywanych na potrzeby firmy środków trwałych. Najczęściej stosowana jest liniowa metoda amortyzacji.

Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środek trwały to budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością. Z kolei amortyzacja to odpisywanie utraty wartości środka trwałego, pomniejszające podstawę do opodatkowania.

W przypadku stomatologów prowadzących własną działalność, środkiem trwałym mogą być więc w zasadzie wszystkie elementy wyposażenia gabinetu oraz narzędzia przeznaczone do pracy, o ile oczywiście spełniają wymienione powyżej warunki. Najpopularniejszą metodą ich amortyzacji jest amortyzacja liniowa. Polega ona na tym, że dany środek trwały zużywa się w taki sam sposób przez cały okres wykorzystywania – odpisy amortyzacyjne są więc równe, a dokonywać ich można co miesiąc, kwartał lub na koniec roku podatkowego.

Aby rozpocząć amortyzację liniową sprzętu stomatologicznego będącego środkiem trwałym firmy, należy najpierw wpisać go do ewidencji środków trwałych oraz ustalić jego wartość początkową, czyli – mówiąc najprościej – cenę jego nabycia. Następnie należy odnaleźć grupę danych środków trwałych, w tym przypadku medycznych, w Klasyfikacji Środków Trwałych, na podstawie której ustala się czas oraz stawki ich amortyzacji.

W przypadku amortyzacji liniowej, pierwszego odpisu dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wpisano dany środek do ewidencji. Postępuje się w ten sposób dopóki suma odpisów nie zrówna się z początkową wartością środka, nie zostanie on sprzedany lub zlikwidowany. Co ważne, w każdym kolejnym roku użytkowania środka należy pomniejszyć jego wartość początkową o sumę dotychczasowych odpisów.

AF

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

odpady medyczne - Dentonet.pl
Gospodarowanie odpadami w gabinecie stomatologicznym Asysta

Segregacja i przechowywanie odpadów medycznych to jedne z najważniejszych reguł bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym. Pozwala to chronić zdrowie zarówno pracowników gabinetu, jak i pacjentów, a jednocześnie dbać o środowisko naturalne.Jedną z ...

BIK - Dentonet.pl
Dobra kondycja finansowa polskich gabinetów stomatologicznych Lekarz

W Polsce publiczne i prywatne wydatki na służbę zdrowia wynoszą rocznie średnio około 6200 zł na osobę – wynika z danych OECD i jest to jeden z najniższych wyników w Europie. Mimo niewysokich nakładów finansowych, praktyki lekarskie znajdują się w do...

karta podatkowa 2018 - Dentonet.pl
Wyższe stawki karty podatkowej dla dentystów w 2018 roku Lekarz

Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów, stawki karty podatkowej dla lekarzy dentystów w 2018 r. będą nieco wyższe niż w roku bieżącym.Karta podatkowa stanowi najprostszą formę opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez lekarza dent...

ROZWIŃ WIĘCEJ
rozporządzenie LDEK - Dentonet.pl
Szczegóły i zakres egzaminu LDEK ustalone w rozporządzeniu Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało rozporządzenie w sprawie egzaminów LEK i LDEK, dotyczące m.in. zakresu egzaminów oraz zasad ich przeprowadzania. Weszło ono w życie wczoraj (10 października).Zgodnie z rozporządzeniem, Lekarsko-Dentystyczny Egzamin K...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy fiskalne w gabinetach stomatologicznych do wymiany? Lekarz

Ministerstwo finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach, zgodnie z którym przedsiębiorcy – w tym również lekarze stomatolodzy – mający obowiązek stosowania kas fiskalnych, będą musieli wy...

Dentonet - komu można udostępnić dokumentację medyczną pacjenta
Komu można udostępniać dokumentację medyczną pacjenta? Asysta

Dokumentacja medyczna pacjenta to zbiór danych osobowych o szczególnej wadze i dlatego podlega zaostrzonej ochronie prawnej. Wiele asystentek stomatologicznych zajmuje się na co dzień również pracą z dokumentacją medyczną, więc warto przypomnieć sobi...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres