Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Sposób na obniżenie podstawy opodatkowania

Każdy stomatolog prowadzący własną działalność gospodarczą ma prawo do dokonywania systematycznych odpisów amortyzacyjnych od wykorzystywanych na potrzeby firmy środków trwałych. Najczęściej stosowana jest liniowa metoda amortyzacji.

Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środek trwały to budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością. Z kolei amortyzacja to odpisywanie utraty wartości środka trwałego, pomniejszające podstawę do opodatkowania.

W przypadku stomatologów prowadzących własną działalność, środkiem trwałym mogą być więc w zasadzie wszystkie elementy wyposażenia gabinetu oraz narzędzia przeznaczone do pracy, o ile oczywiście spełniają wymienione powyżej warunki. Najpopularniejszą metodą ich amortyzacji jest amortyzacja liniowa. Polega ona na tym, że dany środek trwały zużywa się w taki sam sposób przez cały okres wykorzystywania – odpisy amortyzacyjne są więc równe, a dokonywać ich można co miesiąc, kwartał lub na koniec roku podatkowego.

Aby rozpocząć amortyzację liniową sprzętu stomatologicznego będącego środkiem trwałym firmy, należy najpierw wpisać go do ewidencji środków trwałych oraz ustalić jego wartość początkową, czyli – mówiąc najprościej – cenę jego nabycia. Następnie należy odnaleźć grupę danych środków trwałych, w tym przypadku medycznych, w Klasyfikacji Środków Trwałych, na podstawie której ustala się czas oraz stawki ich amortyzacji.

W przypadku amortyzacji liniowej, pierwszego odpisu dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wpisano dany środek do ewidencji. Postępuje się w ten sposób dopóki suma odpisów nie zrówna się z początkową wartością środka, nie zostanie on sprzedany lub zlikwidowany. Co ważne, w każdym kolejnym roku użytkowania środka należy pomniejszyć jego wartość początkową o sumę dotychczasowych odpisów.

AF

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

karta podatkowa 2018 - Dentonet.pl
Podano stawki karty podatkowej dla dentystów na 2020 r. Lekarz

Ministerstwo finansów ogłosiło stawki karty podatkowej na 2020 r. Będą one wyższe zarówno w przypadku lekarzy dentystów, jak i techników dentystycznych.Stawki karty podatkowej są co roku korygowane, biorąc pod uwagę publikowany przez GUS poziom zmian...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Zmiany w odbiorze odpadów medycznych od 1 stycznia 2020 r. Lekarz

1 stycznia 2020 r. uruchomiony zostanie kolejny moduł bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (tzw. BDO) – moduł ewidencji odpadów i moduł sprawozdawczości. Muszą być w nim zarejestrowane wszystkie gabinety stomatologiczne. Baza ...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Gospodarowanie odpadami w gabinecie stomatologicznym Asysta

Segregacja i przechowywanie odpadów medycznych to jedne z najważniejszych reguł bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym. Pozwala to chronić zdrowie zarówno pracowników gabinetu, jak i pacjentów, a jednocześnie dbać o środowisko naturalne.Jedną z ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
BIK - Dentonet.pl
Dobra kondycja finansowa polskich gabinetów stomatologicznych Lekarz

W Polsce publiczne i prywatne wydatki na służbę zdrowia wynoszą rocznie średnio około 6200 zł na osobę – wynika z danych OECD i jest to jeden z najniższych wyników w Europie. Mimo niewysokich nakładów finansowych, praktyki lekarskie znajdują się w do...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Odpady medyczne – zbiorcze zestawienie do 15 marca 2018 r. Lekarz

Zbliżają się terminy realizacji obowiązków sprawozdawczo-statystycznych nałożonych na przedsiębiorców. Niektóre z nich dotyczą również lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe. OIL w Gdańsku przypomina o najważniejszych z nich. Do 1...

kasa fiskalna
Nowe obowiązki związane z kasami fiskalnymi od 2020 roku? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zgłasza uwagi do proponowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Jak informuje samorząd lekarski, zastrzeżenia budzi fakt, że projektowana zmiana będzie nakładała - począwszy od roku 20...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres