Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Brak komentarzy | Publikacja:
Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Sposób na obniżenie podstawy opodatkowania

Każdy stomatolog prowadzący własną działalność gospodarczą ma prawo do dokonywania systematycznych odpisów amortyzacyjnych od wykorzystywanych na potrzeby firmy środków trwałych. Najczęściej stosowana jest liniowa metoda amortyzacji.

Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środek trwały to budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością. Z kolei amortyzacja to odpisywanie utraty wartości środka trwałego, pomniejszające podstawę do opodatkowania.

W przypadku stomatologów prowadzących własną działalność, środkiem trwałym mogą być więc w zasadzie wszystkie elementy wyposażenia gabinetu oraz narzędzia przeznaczone do pracy, o ile oczywiście spełniają wymienione powyżej warunki. Najpopularniejszą metodą ich amortyzacji jest amortyzacja liniowa. Polega ona na tym, że dany środek trwały zużywa się w taki sam sposób przez cały okres wykorzystywania – odpisy amortyzacyjne są więc równe, a dokonywać ich można co miesiąc, kwartał lub na koniec roku podatkowego.

Aby rozpocząć amortyzację liniową sprzętu stomatologicznego będącego środkiem trwałym firmy, należy najpierw wpisać go do ewidencji środków trwałych oraz ustalić jego wartość początkową, czyli – mówiąc najprościej – cenę jego nabycia. Następnie należy odnaleźć grupę danych środków trwałych, w tym przypadku medycznych, w Klasyfikacji Środków Trwałych, na podstawie której ustala się czas oraz stawki ich amortyzacji.

W przypadku amortyzacji liniowej, pierwszego odpisu dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wpisano dany środek do ewidencji. Postępuje się w ten sposób dopóki suma odpisów nie zrówna się z początkową wartością środka, nie zostanie on sprzedany lub zlikwidowany. Co ważne, w każdym kolejnym roku użytkowania środka należy pomniejszyć jego wartość początkową o sumę dotychczasowych odpisów.

AF

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ochrona danych pacjentów - Dentonet.pl
Ochrona danych osobowych w gabinecie stomatologicznym Lekarz

28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Przy tej okazji przypominamy, w jaki sposób należy chronić dane pacjentów w gabinecie stomatologicznym.Do maja 2018 r. gabinety stomatologiczne obowiązywała w zakresie ochrony danych osobowych pa...

koronawirus - Dentonet.pl
Łańcut: koronawirus w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Jak poinformował portal lancut.gada.pl, u pracowników jednego z gabinetów stomatologicznych na terenie powiatu wykryto koronawirusa. Kwarantannie poddano w związku z tym 116 osób. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
hygiene
Techniki pracy solo w gabinecie stomatologicznym [video] Asysta

Higienistka Jolanta Bartoszuk, jeden z wykładowców tegorocznego Asysdentu, zaprasza na konferencję  i swój wykład "Technika pracy solo higienistki stomatologicznej".To już za tydzień – Asysdent 2018. Zapisz się na warsztatyOrganizatorzy Asysdentu poi...

money 256312 1920
Kasa fiskalna w gabinecie stomatologicznym bez względu na obroty? Lekarz

NRL negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W projekcie nakazuje się bowiem lekarzom i lekarzom dentystom ewidencjonowanie obrotów za ...

pierwsza pomoc - Dentonet.pl
Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym [video] Asysta

– Zapraszam do udziału w konferencji ASYSDENT, podczas której będę prowadził wykład dotyczący profesjonalnych zasad organizacji działań w sytuacjach nagłego zagrożenia życia w gabinecie. Wiele osób twierdzi, że ma w tej dziedzinie wiedzę, posiada cer...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Gospodarowanie odpadami w gabinecie stomatologicznym Asysta

Segregacja i przechowywanie odpadów medycznych to jedne z najważniejszych reguł bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym. Pozwala to chronić zdrowie zarówno pracowników gabinetu, jak i pacjentów, a jednocześnie dbać o środowisko naturalne.Jedną z ...

Mycie rąk - Dentonet.pl
Mycie i dezynfekcja rąk w gabinecie stomatologicznym - cel oraz zasady Asysta

Mycie i dezynfekcja (odkażanie) rąk są najważniejszymi czynnościami w zapobieganiu zakażeniom. Zabiegi higieniczne rąk redukują znacznie ryzyko przeniesienia mikroorganizmów patogennych, co ma olbrzymie znaczenie w gabinetach stomatologicznych. Najwi...

stany nagłe
Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym - będą wytyczne PTS i PRR Lekarz

Wytyczne w zakresie ogólnoustrojowych stanów nagłych zagrożenia zdrowotnego są powszechnie dostępne. Nikt do tej pory nie pokusił się jednak o sprecyzowanie rekomendacji do sytuacji, które mogą wydarzyć się w gabinecie stomatologicznym. Jako pierwsi ...

dentist 4373290 1920
Hejt w gabinecie stomatologicznym? To zdarza się zbyt często! Lekarz

Ponad połowa polskich lekarzy dentystów miała nieprzyjemne sytuacje w gabinetach, gdzie pacjenci stawali się agresywni czy wulgarni. Na szczęście większość lekarzy mających takie doświadczenia podkreśla, że są to sporadyczne przypadki.  Dane te poch...

pacjent nefrologiczny
PTS: pacjent nefrologiczny w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Jak informuje Polskie Towarzystwo Stomatologiczne na swojej stronie internetowej, coraz częstszym wyzwaniem dla lekarzy dentystów są choroby nerek i nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, które są powiązane ze zmianami w jamie ustnej i próchnicą...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji