Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Amortyzacja liniowa w gabinecie stomatologicznym

Sposób na obniżenie podstawy opodatkowania

Każdy stomatolog prowadzący własną działalność gospodarczą ma prawo do dokonywania systematycznych odpisów amortyzacyjnych od wykorzystywanych na potrzeby firmy środków trwałych. Najczęściej stosowana jest liniowa metoda amortyzacji.

Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środek trwały to budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością. Z kolei amortyzacja to odpisywanie utraty wartości środka trwałego, pomniejszające podstawę do opodatkowania.

W przypadku stomatologów prowadzących własną działalność, środkiem trwałym mogą być więc w zasadzie wszystkie elementy wyposażenia gabinetu oraz narzędzia przeznaczone do pracy, o ile oczywiście spełniają wymienione powyżej warunki. Najpopularniejszą metodą ich amortyzacji jest amortyzacja liniowa. Polega ona na tym, że dany środek trwały zużywa się w taki sam sposób przez cały okres wykorzystywania – odpisy amortyzacyjne są więc równe, a dokonywać ich można co miesiąc, kwartał lub na koniec roku podatkowego.

Aby rozpocząć amortyzację liniową sprzętu stomatologicznego będącego środkiem trwałym firmy, należy najpierw wpisać go do ewidencji środków trwałych oraz ustalić jego wartość początkową, czyli – mówiąc najprościej – cenę jego nabycia. Następnie należy odnaleźć grupę danych środków trwałych, w tym przypadku medycznych, w Klasyfikacji Środków Trwałych, na podstawie której ustala się czas oraz stawki ich amortyzacji.

W przypadku amortyzacji liniowej, pierwszego odpisu dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wpisano dany środek do ewidencji. Postępuje się w ten sposób dopóki suma odpisów nie zrówna się z początkową wartością środka, nie zostanie on sprzedany lub zlikwidowany. Co ważne, w każdym kolejnym roku użytkowania środka należy pomniejszyć jego wartość początkową o sumę dotychczasowych odpisów.

AF

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Hejt w gabinecie stomatologicznym? To zdarza się zbyt często! Lekarz

Ponad połowa polskich lekarzy dentystów miała nieprzyjemne sytuacje w gabinetach, gdzie pacjenci stawali się agresywni czy wulgarni. Na szczęście większość lekarzy mających takie doświadczenia podkreśla, że są to sporadyczne przypadki.  Dane te poch...

lekarz dentysta - Dentonet.pl
Problemy z leczeniem stomatologicznym w raporcie RPP Lekarz

Zespół ekspertów pod kierunkiem Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca opracował raport podsumowujący problemy pacjentów zgłaszane do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w czasie epidemii SARS-CoV-2 od stycznia do września 2020 r. Opisano w nim obs...

dentysta - Dentonet.pl
USA: segregacja rasowa w... leczeniu stomatologicznym? Lekarz

Nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, w tym stomatologicznej, białych i kolorowych obywateli Stanów Zjednoczonych nie są zagadnieniem nowym, nie mają też jednej przyczyny. Przeprowadzone w ostatnim czasie badania dowodzą, że w szczególnie trud...

ROZWIŃ WIĘCEJ
pierwsza pomoc - Dentonet.pl
Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym [video] Asysta

– Zapraszam do udziału w konferencji ASYSDENT, podczas której będę prowadził wykład dotyczący profesjonalnych zasad organizacji działań w sytuacjach nagłego zagrożenia życia w gabinecie. Wiele osób twierdzi, że ma w tej dziedzinie wiedzę, posiada cer...

koronawirus - Dentonet.pl
Łańcut: koronawirus w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Jak poinformował portal lancut.gada.pl, u pracowników jednego z gabinetów stomatologicznych na terenie powiatu wykryto koronawirusa. Kwarantannie poddano w związku z tym 116 osób. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres