Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Akceptacja ustawy o statystyce publicznej

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Akceptacja ustawy o statystyce publicznej

Akceptacja ustawy o statystyce publicznej

W dniu dzisiejszym w sejmie została zaakceptowana nowelizacja ustawy o statystyce publicznej. Co ten fakt zmienia w polskim prawie? Lepszą ochronę danych osobowych i redukcję obciążeń informacyjnych o ok. 30%.

Poprawki do ustawy o charakterze doprecyzowującym zaproponowała senacka komisja praw człowieka. M. in. wysunięto propozycję, by ankieterzy GUS-u nie tylko byli osobami niekaranymi, ale i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jednocześnie Janusz Witkowski (prezes GUS) zgłosił wniosek, by z uwagi na oszczędność czasu (wejście nowej ustawy w życie ma znaczenie przy przygotowywaniu programu badań statystycznych na przyszły rok) senat przyjął wniosek o nowelizacji bez poprawek – wniosek został przyjęty.

Z nowelizacji wynika również zapis, że służby statystyki publicznej (a zatem również GUS) są uprawnione do przetwarzania danych osobowych. Jednakże zostało zastrzeżone, że dane osobowe są zbierane jedynie w sytuacjach, gdy badacze nie są w stanie osiągnąć swoich celów za pomocą innych danych.

Nowe przepisy zawierają obszerny katalog danych osobowych, do przetwarzania których będą upoważnieni statystycy (chodzi m.in. o: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, narodowość, pochodzenie etniczne i rasowe, wyznanie, zawód, stan zdrowia i stopień niezdolności do pracy lub niepełnosprawności).

Nowelizacja wskazuje również, z których systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych statystyka publiczna będzie miała możliwość pozyskiwać dane osobowe (m.in. chodzi o zbiór PESEL, centralną ewidencję pojazdów, system podatkowy, system monitoringu świadczeń społecznych i monitoringu orzekania o niepełnosprawności, system informacji w ochronie zdrowia i informacji oświatowej, zbiory ZUS, KRUS, NFZ, sądów, samorządów zawodowych, organów administracji rządowej w województwie oraz jednostek samorządu terytorialnego: ewidencję nieruchomości, zbiory meldunkowe, akty stanu cywilnego, rejestr bezrobotnych i system pomocy społecznej).

W nowelizacji zabrania się gromadzenia w jednym zbiorze wszystkich zebranych danych, które dotyczą konkretnej osoby, a pochodzą z różnych badań i źródeł, a w połączeniu mogłyby służyć do charakterystyki lub oceny tej osoby.

Rozszerzone zostały także gwarancje nieodpłatnego i terminowego dostępu GUS do źródeł danych administracji (zmiany jedynie dostosowują przepisy do stosowanej od lat praktyki odnośnie współpracy GUS z instytucjami administracji publicznej). Jednakże nowością w ustawie jest zobowiązanie, by w momencie wyboru źródeł danych do badań statystycznych najpierw korzystać z baz administracji, a dopiero, gdy takich źródeł zabraknie lub zawarte w nich dane stracą aktualność lub nie będą dobrej jakości – GUS będzie zbierał dane od respondentów (osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów).

W efekcie prowadzenia elektronicznych platform gromadzenia danych zmniejszeniu ma ulec obciążenie obywateli i przedsiębiorców (docelowo o ok. 30%). Jednocześnie GUS zastrzega, że w znacznym stopniu zależy to od jakości danych w bazach administracji publicznej.

W nowelizacji pojawiło się również ustalenie na poziomie ustawy, że badania statystyczne z udziałem osób fizycznych są prowadzone na zasadzie dobrowolności. Wyjątek stanowią tu spisy powszechne i osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

BZ

Źródło: onet.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie pandemii Lekarz

Jak informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, przepisy pozwalają na udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną – zarówno pacjentom, jak i przedstawicielom ustawowym czy osobom upoważnionym. Osoby, które w czasie pandemii chcą więc uzysk...

COVID-19 - Dentonet.pl
Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 do pilnej zmiany Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o zmiany w zasadach prowadzenia Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19, tak aby wykonanie obowiązków związanych ze sprawozdawaniem danych nie obciążało w tak znacznym stopniu pracowników placówek medycznych. Rządo...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
RODO nie może być przeszkodą w walce z koronawirusem Lekarz

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował w komunikacie, że – zgodnie z przyjętą kilkanaście dni temu specustawą ws. walki z koronawirusem – przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w z...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ochrona danych pacjentów - Dentonet.pl
Ochrona danych osobowych w gabinecie stomatologicznym Lekarz

28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Przy tej okazji przypominamy, w jaki sposób należy chronić dane pacjentów w gabinecie stomatologicznym.Do maja 2018 r. gabinety stomatologiczne obowiązywała w zakresie ochrony danych osobowych pa...

e-recepta - Dentonet.pl
Obowiązkowa e-recepta wchodzi w życie już 8 stycznia Lekarz

8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Jednak co ważne, realizowane w aptekach będą mogły być także recepty papierowe.E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elekt...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres