Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Akceptacja ustawy o statystyce publicznej

Brak komentarzy | Publikacja:
Akceptacja ustawy o statystyce publicznej

Akceptacja ustawy o statystyce publicznej

W dniu dzisiejszym w sejmie została zaakceptowana nowelizacja ustawy o statystyce publicznej. Co ten fakt zmienia w polskim prawie? Lepszą ochronę danych osobowych i redukcję obciążeń informacyjnych o ok. 30%.

Poprawki do ustawy o charakterze doprecyzowującym zaproponowała senacka komisja praw człowieka. M. in. wysunięto propozycję, by ankieterzy GUS-u nie tylko byli osobami niekaranymi, ale i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jednocześnie Janusz Witkowski (prezes GUS) zgłosił wniosek, by z uwagi na oszczędność czasu (wejście nowej ustawy w życie ma znaczenie przy przygotowywaniu programu badań statystycznych na przyszły rok) senat przyjął wniosek o nowelizacji bez poprawek – wniosek został przyjęty.

Z nowelizacji wynika również zapis, że służby statystyki publicznej (a zatem również GUS) są uprawnione do przetwarzania danych osobowych. Jednakże zostało zastrzeżone, że dane osobowe są zbierane jedynie w sytuacjach, gdy badacze nie są w stanie osiągnąć swoich celów za pomocą innych danych.

Nowe przepisy zawierają obszerny katalog danych osobowych, do przetwarzania których będą upoważnieni statystycy (chodzi m.in. o: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, narodowość, pochodzenie etniczne i rasowe, wyznanie, zawód, stan zdrowia i stopień niezdolności do pracy lub niepełnosprawności).

Nowelizacja wskazuje również, z których systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych statystyka publiczna będzie miała możliwość pozyskiwać dane osobowe (m.in. chodzi o zbiór PESEL, centralną ewidencję pojazdów, system podatkowy, system monitoringu świadczeń społecznych i monitoringu orzekania o niepełnosprawności, system informacji w ochronie zdrowia i informacji oświatowej, zbiory ZUS, KRUS, NFZ, sądów, samorządów zawodowych, organów administracji rządowej w województwie oraz jednostek samorządu terytorialnego: ewidencję nieruchomości, zbiory meldunkowe, akty stanu cywilnego, rejestr bezrobotnych i system pomocy społecznej).

W nowelizacji zabrania się gromadzenia w jednym zbiorze wszystkich zebranych danych, które dotyczą konkretnej osoby, a pochodzą z różnych badań i źródeł, a w połączeniu mogłyby służyć do charakterystyki lub oceny tej osoby.

Rozszerzone zostały także gwarancje nieodpłatnego i terminowego dostępu GUS do źródeł danych administracji (zmiany jedynie dostosowują przepisy do stosowanej od lat praktyki odnośnie współpracy GUS z instytucjami administracji publicznej). Jednakże nowością w ustawie jest zobowiązanie, by w momencie wyboru źródeł danych do badań statystycznych najpierw korzystać z baz administracji, a dopiero, gdy takich źródeł zabraknie lub zawarte w nich dane stracą aktualność lub nie będą dobrej jakości – GUS będzie zbierał dane od respondentów (osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów).

W efekcie prowadzenia elektronicznych platform gromadzenia danych zmniejszeniu ma ulec obciążenie obywateli i przedsiębiorców (docelowo o ok. 30%). Jednocześnie GUS zastrzega, że w znacznym stopniu zależy to od jakości danych w bazach administracji publicznej.

W nowelizacji pojawiło się również ustalenie na poziomie ustawy, że badania statystyczne z udziałem osób fizycznych są prowadzone na zasadzie dobrowolności. Wyjątek stanowią tu spisy powszechne i osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

BZ

Źródło: onet.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentysta - Dentonet.pl
NIL apeluje o debatę w sprawie stanu publicznej stomatologii Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra zdrowa o zorganizowanie debaty poświęconej najpilniejszym kwestiom związanym z publiczną stomatologią. Mieliby w niej wziąć udział m.in. przedstawiciele samorządu, ministerstwa oraz NFZ-u.Nie jest to pie...

publiczna stomatologia - Dentonet.pl
NRL: informujmy pacjentów o stanie publicznej stomatologii Lekarz

Na stronie internetowej komisji stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej ukazały się materiały, które lekarze dentyści mogą powiesić w poczekalniach swoich gabinetów. Mają one informować pacjentów o fatalnym stanie stomatologii publicznej. Przypom...

e-recepty - Dentonet.pl
Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o e-receptach Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt nowelizacji ustawy umożliwi wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinfo...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
"Zmiana ustawy nie rozwiązuje problemów stomatologów" Lekarz

11 lutego sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła prace nad ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Obecny na posiedzeniu wiceprezes NRL Andrzej Cisło podkreślił, że ustawa nadal nie rozwiązuje problemu niedostatecznego dostępu leka...

interpelacja - Dentonet.pl
"Dostępność do publicznej stomatologii wciąż się pogarsza" Lekarz

Poseł Krzysztof Paszyk zwrócił uwagę na pogarszającą się dostępność do świadczeń publicznej stomatologii i skierował związane z tym pytania do ministra zdrowia.Jak zwrócił uwagę poseł Krzysztof Paszyk w skierowanej do ministra zdrowia interpelacji, w...

Internetowe Konto Pacjenta - Dentonet.pl
Uwagi samorządu ws. ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta Lekarz

Naczelna Izba Lekarska przedstawiła swoje uwagi w sprawie projektu ustawy o wprowadzeniu Internetowego Konta Pacjenta.Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ma umożliwiać pacjentowi m.in. składanie różnego rodzaju oświadczeń, np. o wyrażeniu zgody na udzie...

lekarz - Dentonet.pl
NRL: "Nie podpisywać ustawy o kadrach medycznych" Lekarz

Samorządy zawodów medycznych zwróciły się do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o niepodpisywanie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. zakładającej możliwość szybszego zatrudniania pracowników medycznych spoza UE. Przypomnijmy – 27 listopada Sejm przyj...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami już gotowy Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt ustawy zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Cho...

pieniądze na stomatologię - Dentonet.pl
NFZ przeznaczył dodatkowe 39 mln zł dla publicznej stomatologii Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przeznaczyć dodatkowe 39 mln zł na stomatologię w związku z epidemią COVID-19. Środki te mają pokryć zwiększoną wycenę niektórych świadczeń stomatologicznych oraz zakup niezbędnych środków ochrony przez lekarzy dentys...

COVID-19 - Dentonet.pl
NRL krytykuje projekt ustawy ws. zwalczania COVID Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19. Proponowane zapisy budzą zaniepokojenie i rozczarowanie samorządu. - W proponowan...

NIL
NRL: co dalej z finansowaniem publicznej stomatologii? Lekarz

W związku z interpelacjami, które piszą do ministra zdrowia posłowie zaniepokojeni planowanym obniżeniem wydatków na publiczną stomatologię w przyszłym roku, wiceprezes NIL Andrzej Cisło wystosował do parlamentarzystów pismo, w którym określił kierun...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji