Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Kurs implantoprotetyczny

Prowadzący:
dr n. med. Krzysztof Awiłło
Miejsce:
Warszawa
Data:
25 września 2020
Cena:
4600 zł

 

25- 26 września 2020 roku

 

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy zajmujących się implantologią stomatologiczną.

  • Przedstawione zostanie całe postępowanie, począwszy od rozmowy z pacjentem poprzez diagnostykę, zaplanowanie leczenia implantoprotetycznego aż po zabieg implantacji z uwzględnieniem specyfiki implantów Global D.
  • Uczestnicy zapoznają się także z procedurami protetycznymi w poszczególnych rodzajach uzupełnień.

Program kursu: 

DZIEŃ 1

9:00–9:15 Powitanie, przedstawienie programu kursu, przedstawienie firmy.

9:15–10:00 Wykład: „Podstawowe pojęcia w implantologii – osseointegracja,

stabilizacja pierwotna, stabilizacja wtórna, budowa struktury implantoprotetycznej,

różnice w systemach”.

10:15–10:45 Wykład: „Dlaczego Global D?” specyfika systemu, rodzaje implantów,

prezentacja”.

10:45–11:00 Przerwa na kawę.

11:00–12:00 Wykład: „Znaczenie diagnostyki, planowanie zabiegów implantacji,

wybór metody leczenia jako kluczowe czynniki w uzyskaniu maksymalnej

przewidywalności i skuteczności postępowania”.

12:00–12:45 Zabieg: implantacja w przypadku pojedynczego braku przy dobrych

warunkach anatomicznych. Przed zabiegiem wspólne zaplanowanie postępowania.

12:45–13:00 Omówienie zabiegu.

13:00–14:00 Zabieg: implantacje w ubytkach mnogich. Przed zabiegiem wspólne

zaplanowanie postępowania.

14:00–15:00 Lunch.

15:00–18:00 Warsztat: „Praktyczne zapoznanie z poszczególnymi rodzajami

implantów, omówienie instrumentarium, implantacje na modelach kostnych”.

 

 

DZIEŃ 2

8:30–9:30 Wykład: „Implantacje w trudnych warunkach anatomicznych. Brak kości na wysokość , szerokość, ocena gęstości tkanki kostnej i dobór techniki operacyjnej. Omówienie metod regeneracji, omówienie specyfiki implantów krótkich i ultrakrótkich”.

9:30–10:45 Zabieg: implantacje w bezzębiu. Przed zabiegiem wspólne omówienie postępowania.

10:45–11:00 Wykład: „Specyfika odbudowy protetycznej na implantach Global D, z uwzględnieniem części laboratoryjnej”.

11:00–11:15 Przerwa na kawę.

11:15–12:45 Zabieg w przypadku znacznego ubytku kości wyrostka, z zastosowaniem implantów ultrakrótkich. Przed zabiegiem wspólne zaplanowanie postępowania.

12:45–13:00 Omówienie zabiegu.

13:00–14:00 Lunch.

14:00–15:15 Zabieg: podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją. Przed zabiegiem wspólna diagnostyka i zaplanowanie postępowania.

15:15–15:30 Omówienie zabiegu.

15:30–15:45 Przerwa na kawę.

15:45–17:00 Warsztat: „Implantacje z wykorzystaniem implantów ultrakrótkich, ćwiczenia podnoszenia dna zatoki szczękowej”.

17:00 Dyskusja, rozdanie certyfikatów, zakończenie kursu.

 

marketing@globald.pl

telefon 506 545 584 

https://oskar.academy/

Zarejestruj się >> TUTAJ <<