Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

10 tys. zł za naruszenie praw pacjenta

Brak komentarzy | Publikacja:
10 tys. zł za naruszenie praw pacjenta

10 tys. zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał decyzję Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie zapłacenia przez chirurga stomatologa zadośćuczynienia w wysokości 10 000 zł za naruszenie praw pacjenta.

Sprawa dotyczyła pacjentki, która zgłosiła się do specjalisty chirurga stomatologa w celu usunięcia zatrzymanego zęba 38. Nie będąc poinformowaną o możliwych komplikacjach, w szczególności o ryzyku złamania żuchwy, wyraziła zgodę na proponowany jej zabieg operacyjny w znieczuleniu ogólnym. Podczas usuwania ósemki doszło do złamania trzonu żuchwy, co jest najrzadziej występującym powikłaniem w tego typu zabiegach. Tego samego dnia kobieta została przyjęta do szpitala, gdzie przeprowadzono u niej zabieg operacyjny rekonstrukcji żuchwy w znieczuleniu ogólnym.

W pozwie przeciwko dentyście kobieta wskazała, że „pisemna zgoda musi dotyczyć danego rodzaju procedury medycznej i zawierać informację o istocie i celu zabiegu, normalnych następstwach zabiegu, ryzyku i najczęstszych powikłaniach, a także oświadczenie pacjenta, że został poinformowany o rozpoznaniu, metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania”. Natomiast w gabinecie pozwanego stomatologa ograniczono się jedynie do uzyskania podpisu pacjentki na standardowej pieczątce wyrażającej zgodę na zabieg operacyjny z dopiskiem „w znieczuleniu ogólnym”, nie było zatem żadnego dokumentu potwierdzającego, że pacjentka uzyskała stosowne pouczenie. Na niekorzyść lekarza przemawiał także fakt, że przed przystąpieniem do zabiegu nie ustalono, czy pacjentka nie miała w danym dniu miesiączki, co byłoby w tym wypadku przeciwskazaniem z uwagi na ryzyko nadmiernego krwawienia, co w ocenie Sądu potwierdzało zarzut nierzetelnie przekazanych informacji.

Wydając wyrok, Sąd nie dopatrzył się jednak w postępowaniu pozwanego lekarza stomatologa błędu w sztuce lekarskiej i zasądził jedynie zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta. Prawo do informacji jest jednym z podstawowych uprawnień pacjenta. Naruszenie tego prawa występuje z chwilą nieudzielenia pacjentowi informacji, niezależnie od tego, wystąpiły skutki w postaci uszkodzenia lub rozstroju zdrowia.


Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wypalenie zawodowe - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska do rządu: "Pozbawiacie nas praw" Lekarz

Olbrzymie kontrowersje wzbudził w środowisku lekarskim projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wynika z niego, że do obowiązkowej pracy przy zw...

telefoniczna informacja pacjenta - Dentonet.pl
800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta od NFZ-u Pacjent

13 listopada w całym kraju, we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ-u, ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.800 190 590 to dotychczasowy numer bez...

lekarz dentysta - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Pacjenta: niewiele skarg na pracę dentystów Lekarz

Zespół ekspertów opracował i zaprezentował raport, będący podsumowaniem ostatnich czterech lat funkcjonowania infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. Jedynie 4% skarg zgłaszanych przez infolinię dotyczyło leczenia stomatologicznego.Od dziesięciu lat u Rze...

ROZWIŃ WIĘCEJ
stomatologia dziecięca - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Dziecka o funkcjonowaniu stomatologii dziecięcej Asysta

– Po raz kolejny zwracam uwagę, że dostępność do opieki stomatologicznej dla dzieci w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest niewystarczająca i w mojej opinii wymaga dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji w tym obs...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Dziecka pyta o szkolne gabinety stomatologiczne Lekarz

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o przekazanie aktualnych informacji na temat działań resortu w obszarze opieki zdrowotnej nad uczniami. Chodzi m.in. o funkcjonowanie szkolnych gabinetów stomatolo...

Rzecznik Praw Pacjenta - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Pacjenta wspiera pacjentów stomatologicznych Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta korzysta z uprawnień pozwalających na wytaczanie powództwa na rzecz pacjentów oraz przyłączanie się do już toczących się postępowań cywilnych. W 2019 r. podjął 21 nowych spraw sądowych – dotyczyły one również leczenia stomatolo...

wyniki badań - Dentonet.pl
5 tys. interwencji Rzecznika Praw Pacjenta w placówkach Lekarz

Od 1 marca do 31 października 2020 r. biuro Rzecznika Praw Pacjenta podjęło 5 099 interwencji w placówkach medycznych. Pacjenci mieli w tym czasie problemy z kontaktem telefonicznymi z placówkami, dostępem do świadczeń medycznych oraz odmową wypisani...

Rzecznik Praw Dziecka - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Dziecka: zdrowie zaczyna się od jamy ustnej Asysta

– Dlaczego warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o zdrowiu jamy ustnej? Ponieważ w wielu przypadkach od tego mogą zależeć ich zdrowie, poziom samooceny, relacje społeczne czy sukcesy prywatne, a w przyszłości – również zawodowe. Z kolei brak właściwi...

Rzecznik Praw Pacjenta Kopia
Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze rozpoczął działalność Pacjent

Ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta. Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji