Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

1 listopada wspominamy tych, którzy odeszli…

Publikacja:
1 listopada wspominamy tych, którzy odeszli…

1 listopada wspominamy tych, którzy odeszli…

W ostatnich miesiącach pożegnaliśmy wiele osób, których praca przyczyniła się do rozwoju nie tylko polskiej, ale i światowej stomatologii.

W grudniu 2021 r. w wieku 74 lat zmarł dr n. med. Andrzej Baszkowski – lekarz dentysta, doktor nauk medycznych, chirurg stomatologiczny. Przez wiele lat członek Naczelnej Izby Lekarskiej i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Był współautorem monografii „Wielkopolska Izba Lekarska. Tradycja i współczesność 1921-1999”, autorem książek „Od negocjacji po kompromis. Skutki wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych na życie zawodowe lekarzy polskich do roku 1950” oraz „Wielkopolska Izba Lekarska. Tradycja i współczesność 2000-2019”.

Fetkowska MielnikW styczniu 2022 r. zmarła prof. dr hab. n. med. Krystyna Fetkowska-Mielnik – nauczyciel akademicki, prekursor stomatologii dziecięcej w Polsce, wychowawca wielu pokoleń lekarzy dentystów. Za swoje zasługi i wkład w rozwój stomatologii dziecięcej otrzymała m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Bene Meritus. Dzięki swojej ponad 20-letniej pracy na stanowisku Kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego wprowadziła placówkę do czołówki krajowej, stworzyła lubelską szkołę stomatologii dziecięcej oraz zainicjowała wiele nowych kierunków badań naukowych.

Również w styczniu w wieku 93 lat zmarł w Wiedniu prof. Rudolf Slavicek, światowej sławy specjalista z zakresu gnatologii, wychowawca kilku pokoleń europejskich (w tym także polskich) ortognatyków. W 1982 r. Rudolf Slavicek przedstawił bardzo obszerną pracę badawczą, w której podejmował tematykę morfologii, cefalometrii i analiz aksjograficznych. Swoją pracę opublikował w pierwszej książce, zatytułowanej „Czynnościowe determinanty narządu żucia” („Die funktionellen Determinanten des Kauorgans”, wydawnictwo Zahnärtzlich-Medizinisches Schrifttum, München). W następnych latach twórczo rozwijał przedstawione w tej publikacji koncepcje.

14 stycznia w wieku niespełna 80 lat odszedł prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura, wieloletni nauczyciel akademicki, wybitna postać związana z Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie, wychowawca pokoleń polskich chirurgów szczękowo-twarzowych. Był autorem lub współautorem 145 publikacji naukowych (w tym w języku angielskim i francuskim), dwóch monografii i siedmiu rozdziałów w podręcznikach medycznych, prawie 140 doniesień prezentowanych na kongresach w kraju i za granicą. Zainteresowania kliniczne i naukowe prof. Wanyury dotyczyły takich zagadnień, jak diagnozowanie, klasyfikacja i chirurgiczne leczenie złamań szkieletu czaszkowo-twarzowego oraz ich skutków, diagnozowanie i leczenie nowotworów czaszki, twarzy, jamy ustnej i szyi oraz terapia gnatycznych wad czaszkowo-szczękowo-twarzowych.

Leszek Kryst19 lutego w wieku 93 lat zmarł prof. dr hab. n. med. Leszek Kryst – wybitny chirurg szczękowo-twarzowy, wieloletni kierownik I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie. W czasie II wojny światowej był harcerzem i żołnierzem Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim, był więźniem niemieckiego obozu karnego w Sandbostel. Prof. Kryst był założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowych (EACMFS) oraz prezesem Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej. Przez trzy kadencje był w zarządzie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

W marcu 2022 r. informowaliśmy o śmierci dr Anny Kaczmarek – lekarza dentysty, nauczyciela akademickiego, wieloletniego pracownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej na lubelskiej uczelni. Działała w strukturach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, była członkiem zarządu oddziału PTS-u w Lublinie. Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i odznaki. Przez lata z sukcesami prowadziła własną praktykę stomatologiczną – była lekarzem o niezwykle szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej, stale podnoszącym swoją wiedzę i umiejętności.

Maria Szpringer Nodzak24 kwietnia 2022 r. zmarła prof. Maria Szpringer-Nodzak – jedna z pionierek współczesnej stomatologii dziecięcej w Polsce, w latach 1980-1999 kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Na jej dorobek naukowy składają się 182 opublikowane prace naukowe, 195 opublikowanych doniesień zjazdowych, 16 pozycji w formie podręczników, rozdziałów, monografii i skryptów oraz 199 wygłoszonych referatów. Była cenionym nauczycielem akademickim, członkiem rad naukowych kilku czasopism stomatologicznych, współpracowała z Uniwersytetem Karolinska w Sztokholmie i Uniwersytetem w Lund m.in. w zakresie leczenia chorób miazgi w zębach dzieci. Za swoje osiągnięcia otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę Bengt Magnussona przyznaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, odznakę Honorowego Członka PTS-u oraz Honorową Nagrodę Zaufania Złoty OTIS za wybitne osiągnięcia w medycynie.

W maju br. w wieku 92 lat zmarł wybitny chirurg szczękowo-twarzowy dr n. med. Michał Pereświet-Sołtan, przez długie lata związany zawodowo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Był jednym z pionierów implantologii stomatologicznej w Polsce. Był cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą pokoleń lekarzy dentystów w naszym kraju. Przez wiele lat pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WUM, w latach 1984-1993 był zastępcą dyrektora Instytutu Stomatologii warszawskiej uczelni. W latach 1982-1991 pełnił funkcję ordynatora II Oddziału w Klinice Chirurgii Szczękowej.

Także w maju br. zmarła prof. Urszula Kaczmarek – była prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Była autorką i współautorką 760 artykułów naukowych, doniesień zjazdowych, wystąpień konferencyjnych i rozdziałów książek, promotorką pięciu rozpraw doktorskich i kierownikiem dwóch projektów badawczych: „Stan zdrowia jamy ustnej u pacjentów w wieku rozwojowym z przewlekłymi chorobami nerek” oraz „Poziom fluoru w ślinie po aplikacji lakieru fluorkowego”.

Przypominamy również przygotowane kilka lat temu wspomnienie o prof. dr. hab. n. med. Włodzimierzu Józefowiczu (1932-1993).


POWIĄZANE ARTYKUŁY

egzamin LDEW
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny 4 listopada Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych poinformowało, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się w sobotę 4 listopada 2023 r. Do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie nieb...

znicz
1 listopada wspominamy tych, którzy odeszli... Lekarz

W ostatnich miesiącach pożegnaliśmy wiele osób, których praca przyczyniła się do rozwoju nie tylko polskiej, ale i światowej stomatologii. W lutym br. zmarł dr hab. n. med. Paweł Piotrowski. Był wieloletnim kierownikiem Kliniki Rehabilitacji Narządu...

antybiotyki
18-24 listopada - trwa Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach Lekarz

W dniach 18-24 listopada 2021 r. obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW - z ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r. Inicjatywy te są odpowiedzią na narastając...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Wszystkich Swietych
Dzień Wszystkich Świętych – wspominamy tych, którzy odeszli... Lekarz

W ostatnich miesiącach pożegnaliśmy wiele osób, których praca przyczyniła się do rozwoju nie tylko polskiej, ale i światowej stomatologii. W listopadzie 2022 r. – kilka dni po ubiegłorocznym Święcie Zmarłych – w wypadku zginął dr n. med. Mariusz Dud...

Asysdent 2024 1
ASYSDENT – miejsce dla tych, którzy niosą uśmiech! Asysta

1280 uczestniczek ze wszystkich zakątków Polski, 17 wykładów i 47 warsztatów praktycznych, 42 wystawców oraz… mnóstwo uśmiechu i dobrej zabawy! Tak przebiegała 11. Ogólnopolska Konferencja Asystentek i Higienistek Stomatologicznych ASYSDENT 2024. 11...

PTSS 2
PTSS oczami studenta. "To ludzie, którzy chcą robić coś więcej" Lekarz

Alicja Baranowska, studentka stomatologii z Wrocławia, w rozmowie z Dentonetem przybliżyła nam działalność Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. - PTSS to ludzie, którzy chcą robić coś więcej - podkreśla. Zapytaliśmy też o opinię przyszłych l...

pomoc stomatologiczna
Dołącz do dentystów, którzy leczą uchodźców z Ukrainy! Lekarz

Na stronie https://dentysciukrainie.pl/ lekarze dentyści cały czas mogą zgłaszać gotowość udzielania bezpłatnej pomocy stomatologicznej osobom, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Z dnia na dzień gabinetów na mapie przybywa. Przypomnijmy - po rosy...