Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Wyciski - unikanie błędów proceduralnych gwarancją dokładnego dopasowania prac protetycznych. Właściwości mas oraz metody przygotowania materiałów wyciskowych

Prowadzący:
Przemysław Rajczak
Miejsce:
Szczecin
Data:
7 października 2017
Cena:
500 zł brutto
Punkty edukacyjne:
7

Program: 10.00- 18.00

Zagadnienia omawiane w trakcie wykładu:

 • Podstawowe cechy materiałów wyciskowych – dopasowanie do odpowiedniej techniki wyciskowej.
 • Właściwy dobór łyżek wyciskowych w zależności od rodzaju masy wyciskowej i techniki pobrania wycisku.
 • Prawidłowe wykonanie prowizorium – opatrunek i stabilizacja sytuacji pola protetycznego.
 • Wpływ preparatów retrakcyjnych na czas wiązania mas wyciskowych.
 • Formowanie wycisków – kiedy powstają błędy.
 • Czym dezynfekować, jak przygotować wyciski do transportu?
 • Powielenie – odlanie modeli gipsowych, maksymalne okresy przechowywania i minimalny czas potrzebny na odprężenie elastyczne, właściwości gipsów.
 • Czy kierować się producentem mas, czy ma to wpływ na jakość pracy?
 • Omówienie indywidualnych przykładów – dobre i złe doświadczenia!

wyciski dmg

Demonstracja i ćwiczenia praktyczne na modelach – warsztaty

 1. Technika jednoczasowa – jedno- i dwuwarstwowa
 • indywidualizacja łyżki standardowej
 • precyzyjne prowadzenie końcówki wewnątrzustnej
 • dokładne zapływanie, unikanie tworzenia się pęcherzy
 • utrzymanie łyżki wyciskowej w ustach
 • uwalnianie wycisków
 • przygotowanie wycisków do transportu
 1. Technika dwuczasowa
 • wykonanie wycisku pierwszej warstwy
 • techniki przygotowania przestrzeni na masę korekcyjną
 • postępowanie z masą korekcyjną.
 • utrzymanie łyżki wyciskowej w ustach
 • uwalnianie wycisku i przygotowanie do transportu

Bezzębie – omówienie wybranych przykładów

 1. Technika wielowarstwowa – wieloczasowa
  Dyskusja:

Jak wybierać masy wyciskowe?
Jaka technika wyciskowa zapewnia większą dokładność?
Przygotowanie modeli do oprawienia w artykulator.

Zapisy:
http://courses.natrodent.pl/kursy/wyciski-dokladne-dopasowania-prac-protetycznych

Kamila Siuta
gsm. 517-310-885
[email protected]

Małgorzata Sobieraj
Kierownik Działu Szkoleń
gsm. 509-260-208
[email protected]