Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

WARSZTATY PRAKTYCZNE: PROTETYKA- STAŁE UZUPEŁNIENIA – WKŁADY KORONOWO- KORZENIOWE, KORONY, MOSTY W NOWOCZESNYM UJĘCIU.

Prowadzący:
DR N.MED. BARBARA SZAFRAŃSKA
Miejsce:
Wrocław, Targi Dentamed
Data:
17 listopada 2017
Cena:
1500 ZŁ

Zapisy i szczegółowe informacje:  
www.szkolenia.dentomax.pl 
lub telefonicznie: 604-17-10-17

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1. Diagnoza i wskazania do wykonania poszczególnych elementów
stomatologicznej protetyki stałej
2. Wkłady koronowo – korzeniowe. Podział wkładów z uwzględnieniem
wskazań do wykonania.  Metodyka opracowania tkanek zęba
3. Korony protetyczne. Podział z uwzględnieniem wskazań do wykonania.
Metodyka opracowania tkanek zęba
4. Techniki i materiały wyciskowe
5. Uzupełnienia czasowe. Materiały i technika wykonania
6. Dopasowanie i osadzanie protetycznego uzupełnień stałych.
Materiały i metodyka osadzania uzupełnień stałych
7. Szlifowanie zębów pod korony protetyczne. Wykonanie wycisków
metodą pośrednią i bezpośrednią. Wykonanie i osadzenie uzupełnień
czasowych

Część praktyczna:
ćwiczenia „krok po kroku” pod okiem prowadzącego