Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Radiologia jako standardowa procedura w dokumentowaniu świadczonych usług w stomatologii

Prowadzący:
lek. stom. Ewa Jańczak-Biegańska
Miejsce:
Poznań
Data:
17 lutego 2018
Cena:
430 PLN
Punkty edukacyjne:
5

Prowadząca: lek. stom. Ewa Jańczak-Biegańska

Pełniąca funkcję konsultanta-orzecznika medycznego z zakresu stomatologii w towarzystwach ubezpieczeniowych z tytułu szkód NNW oraz szkód z tytułu OC w sektorze Służby Zdrowia. Weryfikuje również opinie sądowe dla Towarzystw Ubezpieczeniowych. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

 1. Kluczowe wiadomości dotyczące rentgenodiagnostyki w stomatologii
 • Budowa i zasada działania lampy RTG w kilku zdaniach
 • Cechy promieniowania RTG
 • Cyfrowa a analogowa rentgenodiagnostyka w gabinecie stomatologicznym (detektor)
 • Wymogi prawne dotyczące zasad funkcjonowania  aparatów RTG  dla potrzeb stomatologicznych
 1. Metody wykonywania badań radiologicznych przydatnych w stomatologii
 • Zdjęcia zębowe wewnątrzustne:
  – projekcje zębowe -według Cieszyńskiego-  zajęcia praktyczne
  – projekcje zębowe – technika kąta prostego przy użyciu  pozycjonomerów – zajęcia praktyczne
  – zdjęcia zgryzowo-skrzydłowe
  –  zdjęcie zgryzowe podniebienia twardego
  – zdjęcie zgryzowe podniebienia
  -zdjęcie wyrostka zębodołowego celowanego na szczelinę rozszczepu i dna jamy ustanej
 • Zdjęcia zębowe zewnątrzustne przeglądowe a wymogi prawne
  –  pantomografia-OPG
  – tomografia spiralna poprzeczna wyrostka zębodołowego w oparciu o pantomografię (aparat Carnex-Tome)
  – zdjęcia czynnościowe wg .Schullera i pantomografia czynnościowa
  -zdjęcie teleradiolograficzne (cefalometryczne) na potrzeby ortodoncji
  -zdjęcie tylno-przednie i skośne żuchwy
  -tomografia komputerowa osiowa i w rzucie czołowym okolicy twarzoczaszki
  -rezonans magnetyczny- wskazania do badania (dno jamy ustnej, język, ślinianki, stawy skroniowo-żuchwowe)
  -sialografia i pantosialografia
 • Ultrasonografia (ślinianki i stawy skroniowo żuchwowe)
 • Badania izotopowe kości twarzowej części czaszk
 1. Stany patologiczne w stomatologii w obrazie radiologicznym
 • Atralgia -Zwyrodnienia stawów skroniowo-żuchwowych
 • Ocena zębodołu po ekstrakcji zęba
 • Zmiany pourazowe
  -złamania zęba i wyrostka zębodołowego
  -złamania żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego
  -złamania patologiczne kości szczę
 1. Wymogi prawne opisów zdjęć RTG punktowe, OPG, Celalo, TK
 2. Zasady funkcjonowania systemu zapewniania jakości w pracowni RTG gabinetu stomatologicznego – wstęp do dodatkowego szkolenia.
 3. Audyty wewnętrzne i zewnętrzne- zwiastun dodatkowego szkolenia
 • aktualny stan prawny
 • akredytacja
 • podstawowe testy jakości RTG wymogi po 15 sierpnia 2015 roku
 • testy jakości USG
 1. Podstawy ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym

Zgłoszenia:

IDF Sp. z o.o.
(22) 868 36 93 lub 506 097 598
e-mail: [email protected]  

Wpłata w momencie zgłoszenia:
PKO BP IX Warszawa 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Kurs radiologia – 17.02.2018”