Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

PODSTAWOWE POSTĘPOWANIE LECZNICZE W CHOROBACH DZIĄSEŁ I PRZYZĘBIA

Prowadzący:
dr hab. n. med. Wojciech Bednarz
Miejsce:
Gorlice
Data:
16 marca 2018
Cena:
1800 zł

Termin kursu PERIO I: 16-17.03.2018r. godz. 09.00-16.00

DZIEŃ PIERWSZY (16.03.2018 – piątek) –
09.00 – 16.00 Część teoretyczna:
1. Anatomia i fizjologia tkanek przyzębia
2. Etiopatogeneza chorób przyzębia
3. Diagnostyka chorób przyzębia
4. Wstępne postępowanie profilaktyczno-lecznicze
5. Leczenie niechirurgiczne powtarzane
6. Farmakoterapia chorób przyzębia
7. Postępowanie w nagłych przypadkach periodontologicznych

PRZERWA KAWOWA

Demonstracja procedur w warunkach klinicznych z udziałem pacjenta
1. Instruktaż higieny jamy ustnej, zasady dobierania przyborów higienicznych
2. Scaling i piaskowanie nad- i poddziąsłowe, root planning
3. Unieruchomienie zębów przy zastosowaniu szyny zewnątrz- lub wewnątrzzębowej

DZIEŃ DRUGI (17.03.2018 – sobota)
09.00 – 15.00 Część teoretyczna:
1. Podstawowe instrumentarium periodontologiczne
2. Ostrzenie narzędzi
3. Unieruchamianie zębów rozchwianych w przebiegu choroby przyzębia
4. Szyny zewnątrz- i wewnątrzzębowe
5. Instruktaż higieny jamy ustnej w okolicach unieruchomionych zębów

PRZERWA KAWOWA

Część praktyczna na modelach:

1. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej unieruchamiającej zęby
2. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej dla odbudowy zęba brakującego przy użyciu korony zęba własnego pacjenta i materiału nanokompozytowego
3. Scaling i root planning przy użyciu kiret Gracey

Zgłoszenia:
www.wojciechbednarz.pl
zakładka SZKOLENIA