Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Pierwsza pomoc w gabinecie lekarskim - Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna + warsztaty rozszerzające

Prowadzący:
Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji
Miejsce:
Kraków
Data:
3 lutego 2018
Cena:
530 PLN
Punkty edukacyjne:
7 pkt.

 2h teorii – 5h praktyki – małe 6 osobowe grupy – 2 certyfikaty – punkty edukacyjne – podręcznik dostarczany ok. 7 dni przed kursem – certyfikat ukończenia kursu RKO-AED honorowany w całej UE

Prowadzący: Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji

Cele kursu: Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Po ukończeniu kursu BLS-AED ratownik posiada wiedzę na temat:

 • Zagadnień prawnych i bezpieczeństwa podczas prowadzenia akcji ratowniczej
 • Przyczyny utraty przytomności i najczęstszych przyczynach zatrzymania krążenia – migotania komór
 • Defibrylacji
 • Alarmowania zawodowych służb ratowniczych
 • Algorytmu Basic Life Support wg. Wytycznych 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji

Po ukończeniu kursu BLS-AED ratownik potrafi:

 • Prawidłowo i samodzielnie ocenić i postępować z osobą nieprzytomną, bez oddechu i krążenia;
 • Poprawnie, samodzielnie wykonać RKO w pozorowanym zdarzeniu na fantomie resuscytacyjnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC;
 • Bezpiecznie i właściwie używać AED w połączeniu z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi w różnych sytuacjach.

Zagadnienia poruszane podczas kursu:

 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna
 • Migotanie komór
 • Postępowanie w omdleniu i utracie przytomności
 • Postępowanie w niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym u dorosłych i dzieci
 • Resuscytacja bez przyrządowa dzieci i niemowląt
 • Nadgłośniowe techniki udrażniania dróg oddechowych
 • Zakładanie dostępu dożylnego
 • Postępowanie w anafilaksji i stanie drgawkowym

Ocena:

Certyfikat kursu jest generowany elektronicznie przez Course Management System – system zarządzania kursami ERC. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp umożliwiający zalogowanie się na stronie i wielokrotne (np. w razie utraty) wydrukowanie certyfikatu. Na certyfikacie nie ma informacji o dacie ważności, ale ERC zaleca powtarzanie szkolenia co dwa lata.

Zgłoszenia:

IDF Sp. z o.o.
(22) 868 36 93 lub 506 097 598
e-mail: [email protected]  

Wpłata w momencie zgłoszenia:

PKO BP IX Warszawa 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Kurs pierwsza pomoc – dd.mm.rrrr”