Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

Ortodoncja i periodontologia – od pacjentów z uzębieniem mieszanym do pacjentów w wieku podeszłym – diabeł tkwi w szczegółach

Prowadzący:
prof Marco Rosa
Miejsce:
Hilton Warsaw and Convention Centre, ul.Grzybowska, 63 00-844 Warszawa
Data:
17 listopada 2017
Cena:
Od 1900 PLN
Punkty edukacyjne:
12

Termin: 17 – 18 listopada 2017 piątek 10:00 – 18:00 sobota 8:00 – 16:00

W czasie szkolenia zostaną przedstawione i omówione nowe, kluczowe dla powodzenia interdyscyplinarnego leczenia zagadnienia obejmujące ortodoncję, periodontologię oraz stomatologię odtwórczą.

Zarówno u pacjentów w wieku rozwojowym, jak i u pacjentów dorosłych z brakami zębowymi i/lub ciężkim zapaleniem przyzębia celem nadrzędnym jest długo czasowa stabilność wyniku oraz przewidywalny efekt leczenia, to znaczy zachowana funkcja układu stomatognatycznego oraz estetyczny uśmiech harmonijnie wpisany w twarz.
Rola leczenia ortodontycznego obejmuje nie tylko korektę istniejącej wady zgryzu, ale umożliwia także zastąpienie brakujących zębów przez obecne, ułatwia leczenie odtwórcze, sprzyja przebudowie i regeneracji tkanek przyzębia oraz wspomaga chirurgiczne zabiegi regeneracyjne przyzębia (GTR – sterowana regeneracja tkanek przyzębia, GBR – sterowana regeneracja kości)

Program kursu

Braki zębowe: ortodontyczne zamknięcie szpar versus leczenie implantoprotetyczne lub inne rozwiązania.

Zindywidualizowana diagnostyka oraz planowanie leczenia.
Wczesne leczenie pacjentów z brakami zębowymi.

Priorytety interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z brakami zębowymi w odcinku estetycznym:

 • Brak zębów siecznych szczęki – podstawy naukowe oraz wytyczne dotyczące zamykania szpar, aby uzyskać optymalny rezultat kliniczny.
 • Brak zębów siecznych bocznych szczęki – zamykanie szpar w trudnych sytuacjach klinicznych.
 • Postępowanie w przypadku zatrzymanych kłów.
 • Nowe alternatywy protetycznej odbudowy braków zębowych w strefie estetycznej.

Podstawy naukowe dla stosowania zakotwienia szkieletowego.
Zastosowanie leczenia ortodontycznego u pacjentów z ciężkim zapaleniem przyzębia.

Zastosowanie leczenia ortodontycznego w przypadkach różnych defektów przyzębia brzeżnego:

 • ubytki pionowe
 • ubytki pionowe
 • recesje
 • ubytki poziome kości
 • ubytki w obrębie furkacji.

Postępowanie ortodontyczne w przypadkach ciężkiego zapalenia przyzębia w odcinku estetycznym:
intruzja czy ekstruzja?
Optymalne wykorzystanie korzeni zębów z minimalnym podparciem periodontologicznym.
Ortodontyczna przebudowa i regeneracja kości wyrostka zębodołowego oraz tkanek miękkich.
Łączne stosowanie procedur ortodontycznych i periodontologicznych.

UCZESTNICY POZNAJĄ:

 • Zalecenia kliniczne planowania postępowania interdyscyplinarnego u pacjentów z brakami uzębienia: pierwszeństwo różnych celów klinicznych, wkraczanie z leczeniem w odpowiednim czasie, wskazówki kiedy otwierać a kiedy zamykać przestrzenie wynikające z braków uzębienia, procedury kliniczne na drodze do doskonałości.
 • Techniki zamykania szpar w ‚trudnych’ przypadkach klinicznych
 • Nowe procedury terapeutyczne u pacjentów z uzębieniem mieszanym
 • Jak prowadzić leczenie ortodontyczne u pacjentów z ciężkim zapaleniem przyzębia
 • Zalety oraz ograniczenia poszczególnych ortodontycznych ruchów zębów: intruzja, ekstruzja, przesunięcia w płaszczyznach mezjalno-dystalnej oraz przedsionkowo-podniebiennej
 • Jak siły ortodontyczne mogą wpłyną na przebudowę kości wyrostka zębodołowego oraz poprawić podparcie zębów przez tkanki przyzębia
 • Jak właściwie połączyć procedury ortodontyczne oraz periodontologiczne aby uzyskać regenerację oraz korzystną przebudowę kości wyrostka zębodołowego oraz tkanek miękkich
 • Jak komunikować się z lekarzami kierującymi oraz z pacjentami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 • Zalecenia kliniczne planowania postępowania interdyscyplinarnego u pacjentów z brakami uzębienia: pierwszeństwo różnych celów klinicznych, wkraczanie z leczeniem w odpowiednim czasie, wskazówki kiedy otwierać a kiedy zamykać przestrzenie wynikające z braków uzębienia, procedury kliniczne na drodze do doskonałości.
 • Nauczysz się wybierać procedury kliniczne, które pomogą uzyskać najbardziej przewidywalne wyniki.
 • Dzięki indywidualnemu podejściu prowadzącego orzymasz przejrzyste wskazania kliniczne oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Profesor Marco Rosa, będzie wykładowcą tegorocznego, 20 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Łodzi.

Kurs prowadzony będzie w języku angielskim oraz tłumaczony konsekutywnie.

Cena:  

            1900 PLN cena przy wpłacie do 26 września

            2000 PLN cena przy wpłacie do 24 października

            2100 PLN cena przy wpłacie po 24 października

            2200 PLN cena na 72 h przed kursem

Specjalizanci i studenci otrzymują 10% rabatu

Po więcej szczegółów zapraszamy na
www.kursy.ortofan.pl
Telefon: 22 6180351, 510 072 273
E-mail: [email protected]l